JTravel.nl / Copyright © JTravel.nl

Dit is ons erns, 'dit menen we'. Deze woorden staan in koper op het betonnen pad dat omhoog leidt naar het Afrikaanse Taalmonument in Paarl, 60 kilometer ten noorden van Kaapstad. Het monument dateert uit 1975. Het werd in modernistische stijl met privéfondsen van Afrikaners opgericht. Zij wilden op deze manier hun betrokkenheid bij hun taal uiten. Het Afrikaanse Taalmonument is één van de twee monumenten in de wereld, die aan een taal zijn gewijd. Het andere monument is het Nederlandse taalmonument in Burgersdorp, ook in Zuid-Afrika. Het taalmonument vindt u op de top van de Paarlberg, net buiten het centrum van Paarl.

Het Afrikaanse Taalmonument is gebouwd op een heuvel en overziet een Instituut voor Lerarenopleiding in Paarl. Het idee achter het Afrikaanse Taalmonument, een taalmuseum en een taalbeursfonds dateert uit 1942 bij de oprichting van het Afrikaanse Taalcomité. Datzelfde comité is direct begonnen met het inzamelen van geld om de ideeën te financieren. Er werd in 1965 een wedstrijd uitgeschreven voor het beste ontwerp. Hieraan namen twaalf architecten deel. De opdracht was het uitbeelden van de culturele en staatkundige opbloei van de Afrikaanse taal. De uitlijning moest strak zijn en van ver zichtbaar. Architect Jan van Wijk kreeg de opdracht. Hij werd geïnspireerd door de omgeving met zijn granieten rotsen en door het werk van twee prominente Afrikaans schrijvers. Het monument is in lijn met de omgeving. Zo zijn er als het ware mini-Taalmonumentjes in de tuin te vinden gemaakt van graniet en fynbos. Het Afrikaans Taalmonument werd in 1975 onthuld. Al het beton dat gebruikt is, werd met granietsteen gemixed en het werd vooraf in speciaal ontworpen bekistingen vervaardigd. De granietsteen is afkomstig uit de omgeving. Het zand werd gebruikt om het betonnen mengsel zachter te doen kleuren en het monument één te maken met de natuurlijke omgeving. De 57 meter hoge Afrikaanse zuil werd eerst getest om er zeker van te zijn dat het sterke winden kon weerstaan. Dit testen werd gedaan in een windtunnel in het nabijgelegen Stellenbosch. De test was succesvol en de zuil kon winden doorstaan van meer dan 160 kilometer per uur. De bouw van het monument heeft twee jaar in beslag genomen.

Taalmonument in Paarl Taalmonument in Paarl

Het taalmonument vertegenwoordigt de groei en de evolutie van de Afrikaanse taal en geeft erkenning aan de uiteenlopende wortels wat verspreid ligt over drie continenten. Het monument bestaat uit diverse verminderende structuren van een convexe en concave aard, die invloeden van verschillende talen en culturen op Afrikaans zelf, evenals politieke ontwikkelingen in Zuid-Afrika symboliseren, als volgt:
Heldere Westen - de Europese oorsprong van de taal
Magisch Afrika - Afrikaanse invloeden op de taal
Brug - tussen Europa en Afrika
Afrikaans – de taal zelf
Republiek – uitgeroepen in 1961
Maleise taal en cultuur

Uitleg over het Taalmonument

Symboliek van het Taalmonument
1. Links onderaan het monument (als u de trap opgaat) staan drie zuilen die de West Europese invloed representeren. De hoogste van de drie zuilen is 13,5 meter hoog.
2. Eenmaal boven op het plateau ziet u drie kleine halfronde boulders die de invloed van de Afrikaanse taal en cultuur weerspiegelen
3. Daar waar de curven van West Europa en Afrika samenvloeien word een brug gevormd wat de basis is voor de snelstijgende boog die het Afrikaans uitbeeld.
4. De trappenzaal en muur langs de zaal staat synoniem voor de Maleisische invloed.
5. De hoofdzuil stelt de Afrikaanse taal op zich voor en de snelheid waarmee deze groeit. De uitgang van de zuil eindigt op een opening en symboliseert hiermee de groei van de taal De lengte is 57 meter en ernaast staat ook nog de republiekszuil van 26 meter.
6. Onderaan in de zuil loopt een bron waaruit water naar boven spuit. Deze bron symboliseert de energie en zuiverheid van de Afrikaanse taal.

Op een grote inscriptie bij de ingang, zijn twee citaten van prominente dichters in de Afrikaanse taal gebeiteld:
Afrikaans is die taal wat vir Wes-Europa en Afrika verbind... Dit vorm 'n brug tussen die groot helder Weste en die magiese Afrika... En wat daar groots aan hulle vereniging kan ontspruit – dit is miskien wat vir Afrikaans voorlê om te ontdek. Maar wat ons nooit moet vergeet nie, is dat hierdie verandering van land en landskap as't ware aan die nuwe wordende taal geslyp, geknee, gebrei het... En so het Afrikaans in staat geword om hierdie nuwe land uit te sê... Ons taak lê in die gebruik wat ons maak en sal maak van hierdie glansende werktuig...
(Vertaling: 'Afrikaans is de taal die West-Europa en Afrika verbindt... Het vormt een brug tussen het grote, heldere Westen en magisch Afrika... En welke grote dingen aan deze vereniging ontspruiten - dat is misschien wat te ontdekken valt voor het Afrikaans. Maar wat wij nooit moeten vergeten, is dat deze verandering van land en landschap als het ware de nieuwe taal geslepen, gekneed en gebreid heeft... En zo is Afrikaans in staat gebleken om uit dit onontgonnen land te spreken... Onze taak ligt in het gebruik dat wij van dit glanzende werktuig maken, en zullen maken...') door N.P. van Wyk Louw.

De andere tekst luidt:
As ons nou hier in die saal af 'n ry pale sou plant, tien pale, om die laatste tien jaar voor te stel, en aan elke paal 'n merk sou maak op 'n hoogte van die vloer af ooreenkomende met die betreklike skryfgebruik van Afrikaans in die respektiewe jaartal, en 'n streep deur die merke trek van die eerste af hier naby die vloer tot by die laatste daar anderkant teen die solder, dan sou die streep 'n snelstygende boog beskryf, nie net vinnig opgaande nie, maar opgaande na 'n vinnig vermeerderende rede. Laat ons nou in ons verbeelding die boog verleng vir die tien komende jare van nou af. Sien u menere waar die punt sal wees, daar buite in die bloue lug hoog oor Bloemfontein, in die jaar 1924.
(vertaling: 'Als wij nu een rij van palen onderaan deze zaal planten, tien palen, om de laatste tien jaar voor te stellen, en op elke paal maken wij een teken op een hoogte van de vloer overeenkomstig met het relatieve geschreven gebruik van Afrikaans in het respectieve jaar, en wij trekken een lijn, hier van de eerste dichtbij de vloer tot de laatste daar tegen de zolder, dan zou die lijn een snel stijgende boog die beschrijven, die niet alleen snel, maar op een snel stijgende manier toeneemt. Laat ons nu, in verbeelding, de boog verlengen voor de komende tien jaar. Aanschouw, heren, waar het punt zal zijn, daar buiten in de blauwe hemel hoog boven Bloemfontein, in het jaar 1924.') door C.J. Langenhoven.

De zin 'DIT IS ONS ERNS' staat op het pad naar het monument.

Vanaf het monument heeft u een fantastisch uitzicht op de omgeving en kunt u bij een beetje helder weer zelfs de Tafelberg bij Kaapstad zien.

Volgens sommigen is het monument een symbool van Apartheid, de politieke periode waarin Afrikaans de heersende taal was. Aan de andere kant is het monument vooral een ode aan de taal Afrikaans, een taal die zichzelf ontworsteld heeft aan de Nederlandse taal en een eigen status heeft gekregen. Het Afrikaans als taal maakt een moeilijke tijd door. Afrikaners worstelen met hun identiteit en weten niet goed of ze hun Afrikaans moeten opgeven voor het Engels, of dat ze de strijd voor behoud van het Afrikaans moeten aangaan. Nog altijd is Afrikaans de derde taal van Zuid-Afrika, na Zulu (23%) en Xhosa (18%). Afrikaans wordt door 13% als moedertaal gesproken. Het Engels neemt, na het Pedi, een 5e plaats in met 9%. Engels wordt wel veel gebruikt in de onderlinge communicatie.


Voor meer foto's van het Taalmonument in Paarl, zie: foto's Taalmonument - Paarl.Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest


Het Taalmonument in Paarl is een plek vol symboliek. Het taalmonument vertegenwoordigt de groei en de evolutie van de Afrikaanse taal en geeft erkenning aan de uiteenlopende wortels wat verspreid ligt over drie continenten. Wil je meer weten over het Taalmonument buiten Paarl, lees dan dit artikel. #taalmonument #paarl #zuidafrika #jtravel #jtravelblog

 

Deel dit artikel

Reacties mogelijk gemaakt door CComment