JTravel.nl / Copyright © JTravel.nl

Ik maakte een wandeling door vestingstad Muiden en bracht een bezoek aan het Muiderslot.


Ik maakte een wandeling door vestingstad Muiden en bracht een bezoek aan het Muiderslot. Toen ik in Muiden liep en het Muiderslot bezocht, was het nog niet bekend dat dit voorlopig de laatste dag was, dat de musea vanwege het coronavirus open waren. Ik heb geluk gehad. In dit artikel deel ik u mijn route en vertel ik u wat u onderweg ziet want in Muiden is genoeg te zien.

Muiden
Muiden ligt aan het IJmeer, niet ver van Amsterdam en Weesp.

Al in de 9e eeuw wordt Muiden voor het eerst genoemd. De inwoners van het stadje vochten tegen het water. Muiden ligt langs de rivier de Vecht. En als er toen niet was ingegrepen had Muiden niet bestaan en bestond het hele gebied uit water.

In 1122 kreeg Muiden al stadsrechten.

In 1672 werd begonnen met het bouwen van de sluis in Muiden. Deze sluis had drie taken: een schutsluis voor de scheepvaart tussen de Zuiderzee en de rivier de Vecht, de verdediging van het land tegen de Zuiderzee en de sluis had een militaire functie. Deze sluis was in 1674 klaar. Op het moment dat ik hier half maart 2020 rondliep, werd de sluis gerestaureerd. Nu wordt de sluis gebruikt voor pleziervaart.

Muiden was onderdeel van de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Vestingstad Muiden ligt op een plek waar twee waterlinies elkaar ontmoeten: de Nieuwe Hollandse Waterlinie vanaf de Biesbosch en de Stelling van Amsterdam rond Amsterdam.

Lees ook: Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam

 

De vestingwerken van Muiden dateren uit de 15e eeuw. De muren werden in 1590 vervangen door aarden wallen met bastions. Het Muiderslot kreeg een eigen omwalling. Na 1871 wed de vesting gemoderniseerd en werd de vestingwal veranderd en er werden bakstenen en bomvrije onderkomens geplaatst, zoals het Muizenfort, Fort C, Fort H en de kazerne.

De kazerne in vestingstad Muiden

Muiden heeft een historisch centrum. Ik maakte een wandeling door dit historische centrum. Wandelt u mee?

Wandeling
Deze wandelroute door vestingstad Muiden begint bij de bushalte Muiden Centrum.

Vanaf deze bushalte gaat u richting het centrum van Muiden. Het eerste punt dat u tegenkomt is de Amsterdamsepoortbrug. Deze brug maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam, zo lees ik op het bord als ik de brug ben overgestoken.
De vijver is de Kadesloot. Het is een restant van de oude vestinggracht. De naam van deze brug verwijst naar de stadspoort in de richting van Amsterdam. Dit was vroeger de toegangsweg van Muiden. Van de stadspoort is niets meer over. Alleen de fundering ligt er nog.

Vanaf de Amsterdamsepoortbrug slaat u linksaf de Burgemeester de Raadtsingel in langs het water of u loopt een eindje rechtdoor en slaat daar bij de eerste weg linksaf, de Zeestraat in. U loopt steeds rechtdoor tot u niet verder kunt. Voor u ligt de Westbatterij. Ik loop de Zeestraat helemaal uit. Buiten de bebouwing ziet u aan uw rechterhand aan de overkant van het water het Muiderslot liggen. Het Muiderslot is een plek die u later nog aandoet tijdens deze wandeling.

De Amsterdamsepoortbrug in vestingstad Muiden De Westbatterij in vestingstad Muiden

De Westbatterij is een torenfort dat is gebouwd om Nederland en de haven van Muiden langs het water te verdedigen. Het fort werd in 1852 gebouwd. Dit fort is van baksteen gebouwd. In en op de Westbatterij kon geschut worden geplaatst. Hier stond nog een kanon die u in veel meer vestingsteden tegenkomt. Op de dag dat ik hier wandelde, werd het kanon van het fort verwijderd.
Toen het fort niet meer gebruikt werd, was het achtereenvolgens in gebruik als champignonkwekerij en uitvalsbasis voor zeescouts. De zeescouts hebben het fort, dat met aarde bedekt was, uitgegraven en opgeknapt. Helaas is het fort niet te bezoeken.

Ik loop een rondje om het fort en geniet van het schitterende uitzicht over het IJmeer.

U loopt via dezelfde route terug en loopt steeds rechtdoor de Zeestraat en later de Singelstraat uit en komt uit aan de andere kant van Muiden vesting.

De sluis die u hier ziet is de Weesperpoortsluis. Deze sluis ligt tussen de Muider Trekvaart en de Vecht. De sluis is rond 1840 gebouwd als militair doel. Deze sluis kon in tijden van oorlog voorkomen dat al het water uit de Trekvaart zou weglopen naar de onder water gezette gebieden. De sluis werkt nog en doet soms dienst als keersluis en kan het hoge water van richting veranderen. Dit sluizencomplex bestaat uit een sluis, een draaibrug en een sluiswachterswoning.

De Weesperpoortsluis in vestingstad Muiden Het Fermanplantsoen in vestingstad Muiden

U steekt de sluis over en komt in het Fermanplantsoen. Het plantsoen is gebouwd in 1926 toen Muiden geen vesting meer was. De vestingwallen in dit deel van Muiden werden verlaagd, er werden wandelpaden aangelegd en er werden bomen geplant. Een nieuw plantsoen is het resultaat. Het plantsoen is aangelegd op één van drie beren van Muiden. Een beer is gemetselde dam in een vestinggracht. Deze beer reguleert de waterstand.

Vanaf de sluis loopt u via de Weesperstraat tot aan de Amsterdamsestraat en slaat hier rechtsaf de Sluisstraat in en de brug over. Dit is de grote zeesluis. Toen ik hier liep, werd deze sluis volledig gerestaureerd.

De grote zeesluis is de verbinding tussen de Vecht en het IJmeer. De sluis werd aan het eind van de 17e eeuw gebouwd. De sluis beschermde de streek van de Vecht tegen overstromingen en de sluis was een militair wapen. Want de sluis kon worden opengezet waardoor het achterland blank kwam te staan. Er kon 40 centimeter water op het weiland staan en dat was te hoog voor de vijand om in actie te komen. Dit heette een waterlinie vormen.
Deze sluis is ook belangrijk geweest voor de trekvaart. De trekvaart was in de 17e eeuw een belangrijk vervoermiddel voor zowel de mens als voor goederen. Trekschuiten (boten) werden door paarden door de trekvaarten getrokken. Op een trekschuit konden tientallen mensen vervoerd worden en de dienst had vaste vertrek- en aankomsttijden. Muiden werd door deze sluis een belangrijk kruispunt voor de trekvaart met verbindingen naar Amsterdam en vestingstad Naarden.

De grote zeesluis in vestingstad Muiden Het Muiderslot in vestingstad Muiden

Direct na de brug slaat u linksaf de Herengracht op en loopt langs het water naar het Muiderslot. Omdat het verhaal over het Muiderslot te interessant is om te vertellen, heb ik hier een apart artikel over geschreven. Ook van de vele foto’s van het Muiderslot heb ik een apart artikel gemaakt.

Lees ook: Muiderslot en Foto’s Muiderslot

 

Het Muiderslot is het oudste kasteel van Nederland, het best bewaarde kasteel van Nederland en het bekendste. Het Muiderslot is absoluut een bezoek waard als u even tijd heeft. Ik heb de tijd genomen, want een bezoek aan het Muiderslot was de reden dat ik deze wandeling door Muiden maakte.

Na uw eventuele bezoek aan het Muiderslot loopt u via de vestingmuren langs de verschillende vestingwerken in de stad. Dit is de Ton Kootsingel.

Aan het eind komt u uit bij het Muizenfort. Dit fort wordt gebouw C genoemd en dateert uit 1870. In dit bomvrije fort konden 100 mensen verblijven. Het fort is bedekt met zand, dit beperkte het effect van inslagen en het zuiverde het regenwater. Het Muizenfort is onderdeel van vesting Muiden. De naam Muizenfort heeft het fort in 1939 gekregen. Deze naam verwijst naar de muisgrijze uniformen van de militairen die hier toen verbleven. Het fort is naast een kazerne ook een jongerencentrum en museum geweest. Nu is het niet meer toegankelijk.

Aan de overkant in de Kazernestraat staat gebouw D. Dit was een kazerne die tegelijk met het Muizenfort is gebouwd. Hier zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers verborgen. Dit gebouw is nu in gebruik als bibliotheek.

Het Muizenfort in vestingstad Muiden De vestingwerken in vestingstad Muiden

U loopt verder over de vestingwallen van Muiden. Deze wallen waren essentieel voor de verdediging van Muiden. Na 1926 waren de vestingwallen niet meer nodig. Aan deze kant van de stad behielden de wallen hun functie. Het wordt ‘de Wal van Muiden’ genoemd.

Aan het eind van het Ravelijnpad loopt u met de bocht mee de Kloosterstraat in. U gaat linksaf de Herengracht op. Hier komt u uit bij de Keetpoortsluis. Deze sluis is een monument. Het is een dubbelkerende sluis met een inundatiefunctie. In oorlogstijd konden gebieden onder water worden gezet. Dit sluiscomplex dateert uit 1855. Aan de ene kant van de sluis ziet u de Vecht en aan de andere kant de trekgracht. Deze trekgracht was het startpunt van de trekschuiten naar Naarden. Boven op de sluis stond een brede draaibrug, deze is aan het begin van de 20e eeuw vervangen door de huidige ophaalbrug met ijzeren balken.

Vlak bij deze sluis ligt ook Fort H, een restaurant dat tijdelijk vanwege een renovatie gesloten is.

De Keetpoortsluis in vestingstad Muiden De Grote Kerk in vestingstad Muiden

U loopt terug naar de kruising van de Herengracht en de Kloosterstraat. Hier slaat u linksaf de Herengracht op. Langs het water staat hier de katholieke kerk van Muiden en daarachter in de Kerkstraat de Grote Kerk. Deze Grote Kerk dateert uit 1425. De kerk wordt ook wel de Sint Nicolaaskerk genoemd. De toren dateert uit de 12e eeuw. In die tijd werd op dezelfde plek een Romaanse kerk met een toren van 28 meter gebouwd. De Romaanse kerk werd vervangen, maar de toren werd behouden. De kerk is in laatgotische stijl gebouwd. Helaas was de kerk gesloten toen ik er was.

Als u de Herengracht uitloopt ziet u de Grote Sluis voor u. U steekt deze over en loopt via de Sluisstraat en de Amsterdamsestraat terug naar het beginpunt, bushalte Muiden Centrum.

Voor meer foto's die ik tijdens deze wandeling Muiden maakte, zie foto's Wandelen in Muiden.

 

Mijn route

 


Praktische informatie

  • Het start- en eindpunt van deze wandeling door vestingstad Muiden is bushalte Muiden Centrum. Deze bus is o.a. bereikbaar vanuit Weest en Naarden/Bussum met buslijn 110 van Connexxion.
  • Ik ben met de bus vanuit Weesp naar Muiden gereden. Dit omdat ik een gratis buskaart heb. Het nadeel van deze buslijn is dat de bussen van lijn 110 slechts 1x per uur rijden.
  • In Muiden is genoeg horeca te vinden.
  • Wilt u meer informatie over Muiden kijk dan op de website van Muiden.

 

Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest

Ik maakte een wandeling door vestingstad Muiden. Mijn belevenissen en mijn route lees je in dit artikel. Loop je mee? #muiden #vestingstad #muiderslot #wandelen #hiken #jtravel #jtravelblog Ik maakte een wandeling door vestingstad Muiden. Mijn belevenissen en mijn route lees je in dit artikel. Loop je mee? #muiden #vestingstad #muiderslot #wandelen #hiken #jtravel #jtravelblog

 

Deel dit artikel

Reacties mogelijk gemaakt door CComment