Logo van JTravel.nl
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Muiderslot in Muiden

Het Muiderslot in Muiden is één van de bekendste, bestbewaarde en oudste kastelen in Nederland. Het Muiderslot is een vierkante waterburcht met op iedere hoek van het kasteel een ronde toren en binnen de muren een groot gebouw met trapgevels. Het kasteel heeft een slotgracht met een ophaalbrug.

Inhoudsopgave

Muiderslot in Muiden

Het Muiderslot in Muiden is gebouwd aan de monding van de Vecht in de Zuiderzee. Het Muiderslot hoort, net als de Westbatterij aan de overkant, bij Muiden vesting. Het Muiderslot in Muiden is de oudste waterburcht van Nederland.

Rond de slotgracht met ophaalbrug bevindt zich een forteiland dat in het water ligt. Deze fortgracht bestaat westelijk uit de Vecht en oostelijk uit een afgedamd deel van de rivier. Het forteiland telt vijf, verschillend gevormde, uitbouwen. Deze bastions dienden vooral ter verdediging van de fortgracht. De kanonnen richtten zich ook op het Zuiderzeestrand en de Zeedijk. Vanuit het slot moesten soldaten elke vijandelijke opmars via de Zeedijk voorkomen en indringers vanaf de Zuiderzee bestrijden. Het geschut richtte zich ook op de grote zeesluizen in het hart van Muiden.

Het Muiderslot als vesting met bijbehorende vestingwerken was een onderdeel en sluitstuk van vier waterdefensie linies: de Utrechtse Waterlinie, de Oude, de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Stelling van Amsterdam staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De belangrijke rol die het Muiderslot zeven eeuwen lang heeft gespeeld in de waterdefensie en als onderdeel van de waterlinies in de verdediging van Holland ziet u in het Waterschildpaviljoen. In het Rijksmuseum ziet u interieurs uit de Gouden 17e eeuw.

Ik bezocht het Muiderslot tijdens mijn wandeling door Muiden.

De toegang tot het Muiderslot

Ligging

Het Muiderslot ligt in vestingstad Muiden.

Geschiedenis

In de 13e eeuw stond hier vermoedelijk een tolhuis. De tol bij de langsvarende schepen werd hier door Graaf Floris V door middel van een ketting over de Vecht geïnd. Onder Floris V werd dit bouwwerk uitgebreid met vier torens. Een ander verhaal is dat het kasteel hier al stond en dat de graaf het kasteel slechts kocht. Floris V gebruikte het kasteel niet als permanent woonkasteel. Hij woonde elke paar weken ergens anders op zijn eigen hoven en kastelen op het platteland en in de stad. Hij trok met zijn hofhouding het hele jaar rond en deed daarbij ook het Muiderslot aan. Ook werd vanaf 1295 de Ridderzaal in Den Haag als ontvangstzaal gebruikt. Graaf Floris V werd op 27 juni 1296 in de omgeving van het kasteel vermoord. Hij werd tijdens een valkenjacht gevangengenomen door Gijsbrecht IV van Amstel en Herman van Woerden en vijf dagen gevangengezet in het kasteel. Hij werd bij een ontsnappingspoging uit het kasteel gedood met 22 messteken.

Het kasteel zou na de dood van Floris zijn afgebroken. Ongeveer honderd jaar later zou het op de bestaande fundamenten weer zijn herbouwd, maar ook dit verhaal is niet zeker. Het kasteel zou zijn verwoest zijn door bisschop Willem van Mechelen. Hij wilde met de stenen van het Muiderslot het kasteel Vredelant (Vreeland) bij Loenen uitbreiden. Graaf Albrecht van Beieren zou in ongeveer 1370 op dezelfde plaats en met dezelfde plattegrond het (huidige) Muiderslot weer hebben opgebouwd. De herbouw kwam er vanwege de strategische ligging ten opzichte van Utrecht en Friesland. Aan de zijde van de Zuiderzee werd het kasteel uitgebreid met een woonvleugel.

Het Muiderslot werd meestal bewoond door slotvoogden. Deze slotvoogden beheerden het kasteel namens hun heer, zoals een bisschop of landgraaf.

In 1576 werd het slot versterkt met aarden wallen en bastions. In 1577 werd het Muiderslot tijdens de Tachtigjarige Oorlog namens Willem van Oranje ingenomen.

De bekende dichter en schrijver P.C. Hooft werd in 1609 eigenaar van het Muiderslot. Hij woonde hier alleen in de zomer omdat het kasteel in de winter niet warm te stoken was. In de winter woonde hij in Amsterdam. De meubels, gebruiksvoorwerpen en schilderijen die u in het kasteel ziet, stammen uit deze periode in de 17e eeuw. P.C. Hooft organiseerde regelmatig literaire en muzikale avonden op het slot. Hij heeft hier 38 jaar gewoond. De Ridderzaal in het Muiderslot is de enige nog bewaard gebleven Amsterdamse theaterzaal uit de Gouden Eeuw. Hier werden regelmatig de toneelstukken opgevoerd.

Na de dood van P.C. Hooft in 1647 raakte het slot in verval. Het Franse leger gebruikte het kasteel als kazerne. Het slot werd vanaf 1795 niet meer bewoond. Door het Ministerie van Oorlog werd het kasteel gebruikt als gevangenis en munitiedepot. In 1823 werd geadviseerd om het kasteel te slopen. De koning maakte hier tegen bezwaar. Het kasteel werd alsnog voor sloop te koop aangeboden maar de verkoop werd verhinderd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd eigenaar en restaureerde het kasteel in 1895. Deze restauratie werd uitgevoerd door Pierre Cuypers, de bekende Amsterdamse architect van o.a. het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam. De restauratie was in 1909 klaar.

Daarna volgde van 1956 tot 1972 een tweede restauratie. Alles werd in 17e eeuwse staat teruggebracht, ook de pruimenboomgaard en de kruidentuin. In 1999 werd het slot nog een keer gerestaureerd. Dit was tijdens het herstel van Muiden vesting. De Warmoeshoef (groentetuin) en de andere tuinen werden opnieuw aangelegd.

De twee kazernes bij het slot zijn in 1955 gesloopt. Het poortgebouw is een replica uit 1967.

Het Muiderslot en de vesting eromheen zijn eigendom van de Nederlandse Staat. Kasteel Muiderslot werd in 1878 een Rijksmuseum. Het is één van de eerste rijksmusea in Nederland.

Het Muiderslot

Bezienswaardig in het Muiderslot


Het museum heeft een binnendeel in het kasteel en een buitenterrein. In het kasteel zijn twee routes: de rode ridderroute en de gele torenroute. Voor de ridderroute is op het binnenplein een audiotour beschikbaar.

Plattegrond van het Muiderslot in Muiden

Via een ophaalbrug bereikt u het kasteel. Deze ophaalbrug was de afsluiting van het kasteel. Het gemetselde deel voor de brug is ongeveer 100 jaar oud. Dit deel was oorspronkelijk van hout gemaakt. De rode houten poort halverwege de ophaalbrug is nog wel van hout.

Na de ophaalbrug komt u uit op de binnenplaats van het Muiderslot. In het midden van de binnenplaats staat de waterput. Het huidige exemplaar dateert uit de 19e eeuw. Bij de verdiepte opstap aan het begin van de eretrap ziet u de oorspronkelijke waterbron van het kasteel. De waterput was vanaf 3 plekken bereikbaar: de bakkerij in de kelder, de slotkeuken op de beletage en van buitenaf. Vanaf het binnenplein zijn een paar faciliteiten bereikbaar: de garderobe met kluisjes, de toiletten, de museumwinkel, het museumcafé, de informatiebalie en de balie voor de gratis audiotour.

Het binnenplein/slotplein van het Muiderslot

Door het volgen van twee routes ziet u het hele kasteel. De rode route is de ridderroute met een gratis audiotour en de gele route is de torenroute.

Er wordt aangeraden om eerst de rode route te volgen en daarna de gele route. Dat heb ik dus ook maar gedaan.

Rode route

Tijdens de rode route ziet u 10 ruimtes in het kasteel. De eerste trap heeft 83 treden en is een echte kasteeltrap met smalle treden. U gaat hier in de toren omhoog.

Kerker

Wie in deze kerker belandde, was verloren en zijn/haar toekomst zag er somber uit. Voor bekentenissen werden de pijnbank, duimschroeven en een gloeiende pook gebruikt. Er werd zwaar gestraft: een dief bijv. verloor zijn hand en een spion zijn oog. Het was bijna onmogelijk om uit deze kerker te ontsnappen. De kasteelheer was ook de rechter. De bekentenissen werden door marteling verkregen. Iets wat in de Middeleeuwen heel gewoon was.

De kerker in het Muiderslot

Floriskamer

Graaf Floris V het Muiderslot slot aan de Vecht en aan de toenmalige Zuiderzee in 1285 bouwen. Hij is de naamgever van deze kamer. Het Muiderslot was een strategische plek voor de verdediging en inkomsten. Voor de verdediging omdat het water bescherming bood en voor de inkomsten omdat hij iedereen die langs het kasteel van en naar Utrecht reisde, tol moest betalen. Floris V woonde niet op het slot maar op het Binnenhof in Den Haag. Floris sloot zich aan bij de Franse koning. Dit was een fatale fout. De koning van Engeland pakte hem op en zette hem eerst gevangen op zijn eigen Muiderslot. Maar na het horen van een bevrijdingsactie door boeren uit de buurt werd hij weggehaald uit het kasteel en op 42-jarige leeftijd in de polder vermoord. Het Muiderslot werd door zijn aartsrivaal, de bisschop van Utrecht, verwoest maar na 100 jaar weer opgebouwd.

De Floriskamer in het Muiderslot

Kemenade

De Kemenade is een speciale kamer voor kasteelvrouwen. Het woord kemenade is een samenvoeging van het Latijnse camera caminata, verwarmde kamer. In deze kamer brandde altijd een haardvuur.  De zandstenendragers van de schouw zijn al meer dan 500 jaar oud. Vroeger was dit de rode kamer met felgekleurde tegels, wandkleden, muurschilderingen en tapijten.

De kemenade in het Muiderslot

Wapenzaal

Hier ziet u in de vitrines originele exemplaren van wapens, zwaarden en harnassen die in de 16e eeuw werden gebruikt. Ridders lieten hun harnassen op maat maken en als er genoeg geld was, kreeg ook het paard een harnas. Het is de vraag of de wapens in deze ruimte werden bewaard. Door de aanwezigheid van ‘gemak’, het toilet, zoudt u denken dat dit vroeger een woonvertrek voor bijv. soldaten is geweest. Er zijn 9 van deze ‘gemak’ (toiletten) in het Muiderslot. De gemakjes hingen aan de buitenkant van het kasteel. Door het hele kasteel ziet u vensterbanken. Ga hier zitten en geniet van het uitzicht over het Muiden of het IJsselmeer.

De wapenzaal in het Muiderslot

Overdekte weergang

De overdekte weergang bevindt zich onder het hoge, steile dak van het Muiderslot. Dat het dak zo steil is, heeft een reden: het voorkwam dat water, sneeuw en hagel door het dak kwam. Alles gleed snel naar beneden. Het is ook een isolatielaag voor de vertrekken beneden. De gekromde houtenbalken heten krommers. Deze krommers zijn sinds 1550 niet meer te koop. De balken zijn heel oud zijn. De uitgestoken houten balken heten kortelingen. Ze werden bij een aanval uitgeschoven, er werd een plank overheen gelegd waardoor een soort steiger ontstond. Deze steigers werden een extra plek voor schutters. Als het gevaar geweken was, werden de balken weer naar binnengeschoven.

De overdekte weergang in het Muiderslot

Prinsenkamer

De Prinsenkamer dateert uit de 17e eeuw. Het is een gastenkamer. Stadhouder prins Maurits verbleef. Daarom heeft deze kamer ook de naam Prinsenkamer gekregen. Hier werd ook geslapen. Boven de deur ziet u een schilderij waar hij als ruiter is afgebeeld met aan de linkerkant zijn broer Frederik Hendrik.

De Prinsenkamer in het Muiderslot

Ridderzaal

De ridderzaal was het bruisende hart van het Muiderslot. Dit was de plek voor officiële ontvangsten. In de 17e eeuw woonde de schrijver en dichter Pieter Cornelisz Hooft 38 jaar op het Muiderslot. In de Ridderzaal ontving hij zijn vrienden met muziek, gedichten, theater en gesprekken. Hier werd ook recht gesproken. Er staat nog een betaaltafel waar de boetes met klinkende munt werden betaald. De haard heeft Delftsblauwe tegels met dieren. De bank voor de schouw heeft een omklapbare leuning. Zo kon men kiezen of ze een warme rug of een warm gezicht wilden krijgen als ze voor de haard zaten.

De Ridderzaal in het Muiderslot

Cuypers Cabinet

In 1878 werd het Muiderslot een Rijksmuseum en werd het slot gerestaureerd. Het interieurontwerp werd gemaakt door architect Pieter Cuypers, bekend van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Hij wilde de sfeer uit de 17e eeuw terugbrengen in het kasteel. De schouw werd voor de Ridderzaal ontworpen maar kwam in de 20e eeuw op de zolder terecht. Na de restauratie is de schouw in deze ruimte in de Noordertoren geplaatst.

Het Cuypers Cabinet in het Muiderslot

Slotkeuken

De slotkeuken heeft alles wat u nodig hebt om lekker te koken. De grote haard was het centrum van de bereiding van maaltijden. De waterketel was in hoogte verstelbaar. Als de ketel klepperde, kookte het water. En het braadspit draaide half automatisch. Als het vlees klaar was, klonk er een belsignaal. Het wild, vlees en de vis kwamen uit de omgeving van het kasteel. De groenten, kruiden en het fruit kwamen uit de kasteeltuin. In de werkkeuken beneden was een bakkerij voor het bakwerk.

De slotkeuken in het Muiderslot

Eetkamer

De eetkamer werd gebruikt als er geen gasten in het kasteel waren. Hier zaten vroeger alleen schietgaten in de muren. Dat was wel heel donker. Om meer licht binnen te laten zijn hier in de 17e eeuw grote ramen met vensterbanken gemaakt. Het bijvullen van de wijn en het bier gebeurde door een hijs die links van de haard hangt. Met die hijs liet men de kan zakken tot in de kelder en daar werd hij bijgevuld.

De eetkamer in het Muiderslot

Oostertoren

Van 1609 tot 1647 woonde dichter en schrijver P.C. Hooft in het Muiderslot. Dit was zijn kamer waar hij werkte, sliep en waar hij met zijn gezin woonde. Hij woonde hier met zijn vrouw en vier kinderen. Zij overleden. Hij hertrouwde en kreeg nog twee kinderen.

De Oostertoren in het Muiderslot

Gele route

De gele route is de torenroute. Tijdens deze route ziet u de drie voorste torens van het Muiderslot. Deze drie torens zijn het strategische hart van het kasteel. De route staat in het teken van de verdediging van het Muiderslot. U ziet tijdens het lopen van deze route de verschillende ruimtes van het Muiderslot. Tijdens de gele route is er er geen audiotour.

Muurwachtersverblijf

De functie van het muurwachtersverblijf is waken. De weergang in de nok van deze toren moest zo moeilijk mogelijk te bereiken zijn. Daarom is deze ruimte ook zo hoog. In de torenmuur ziet u meerdere kijk- en schietgaten. Aan de linkerkant is een dubbel uitgevoerd kijkgat te zien. Deze is zeldzaam. Dit gat heeft zicht op de slotbrug.

Brugwachtersverblijf

Het brugwachtersverblijf was via de binnenplaats te bereiken. Bij een bestorming en inname van de Poorttoren en het slotplein bleven de muurwachters onbereikbaar. De huidige moderne trappen in het kasteel dateren uit 2006.

Het muurwachtersverblijf in het Muiderslot

Doodlopende weergang

Dit pad loopt dood op de Zuidertoren. Deze Zuidertoren was alleen via een wenteltrap in de Westertoren te bereiken. De weergangen zijn expres in stukken verdeeld om het veroveren door de vijand moeilijker te maken. Door de kanteelvensters heeft u een mooi zicht over Muiden en de Vecht. De schietgaten zijn in de kantelen. Dit biedt veiligheid en bescherming tijdens het lopen van de wacht en een evt. gevecht.

De doodlopende weergang in het Muiderslot

Overdekte weergang

De overdekte weergang is een soldatenverblijf met bewegende kijkkasten. Deze weergang heeft in de 19e eeuw een nieuwe kapconstructie gekregen. U ziet nog sporen van de oude kap. Kijk maar eens naar de kopse muren van deze weergang. De oude kap was lager en steiler.

Herautenkamer

De hereaut/wapenkoning was een belangrijk iemand in de Middeleeuwen. Aan de wand hangen vaandels van de wapens van Floris V, de graaf van Holland en Zeeland. De stenen muren in deze kamer dateren uit ongeveer 1500. De nis is een schietgat voor een handkanon. Deze staat gericht op de stenen opening in de vestingmuren bij de kassa.

De herautenkamer in het Muiderslot

Slotkapel

De slotkapel was vroeger een woongedeelte. In 1386 werd deze ruimte ingericht als slotkapel. In 1444 is het gebrandschilderde glazen drieluik aangebracht. Het was een voorstelling van de kruisiging en van de wapens van Philips de Goede en zijn vrouw Isabella van Portugal. Hun portretten zijn te vinden op de tijdbalk. Hier leest u ook informatie over zeven eeuwen Muiderslot, de geschiedenis en de bewoners van het kasteel.

De slotkapel in het Muiderslot

Werkvertrek van P.C. Hooft

Dit is het bovencantoir, de naam die P.C. Hooft zijn werkvertrek in brieven noemde. Hij schreef hier grote delen van het boek de Nederlandse Historiën. Hij had een schitterend uitzicht over de toenmalige Zuiderzee. De tuinen voor het kasteel zijn door hem aangelegd.

Het werkvertrek van P.C. Hooft in het Muiderslot

Overloop

De overloop is de verbindingsgang tussen het trappenhuis van de Oostertoren en de Kapelaanskamer in de Poorttoren. In de stenen traptreden zijn ingelegde houten planken aangebracht, die bij slijtage werden vervangen.

Kapelaanskamer

De kapelaanskamer ligt boven de doorgang in de Poorttoren. Dit was vroeger waarschijnlijk de huiskapel met een huisaltaar en een slotkapelaan. De kapelaan woonde direct boven de poort in de Michaelskapel. Michael is de bewaker van de hemelpoort. Door de aanwezigheid van de schout en het toilet achter de rode deur wordt gedacht dat dit vroeger een woonkamer is geweest.

 

Vanaf de open weergangen met de kantelen heeft u uitzicht over de rivier de Vecht met de grote Zeesluis van Muiden, over de vesting en de tuinen en op de voormalige Zuiderzee, het huidige IJmeer.

Buitenterrein

Op het buitenterrein kunt u langs de tuinen, de kazemat, het theaterbastion, het waterschild, de pruimenboomgaard en de valkerij lopen.

Plattegrond van het buitenterrein van het Muiderslot in Muiden

Tuinen

Na binnenkomst zijn de tuinen het eerste wat u tegenkomt. De tuinen zijn in 1620 aangelegd door de schrijver en dichter P.C. Hooft. Hij woonde in die tijd in het kasteel. De door hoge hagen omringde tuinen zijn aangelegd in de Hollandse renaissance stijl. Achter deze siertuinen liggen de pluktuinen. De tuinen zijn er om van te genieten en om van te eten. De loofgang verdeelt de kasteeltuin in een Warmoeshof met groenten van vroeger en in een Kruidhof met keukenkruiden, geneeskrachtige kruiden en verf- en sierkruiden. Daarnaast zijn er bijzondere bloemen en planten te zien. In de tuinen zijn enkele beelden geplaatst, zoals Tesseltje, een bronzen beeld van Gerarda Rueter in de kweektuin. Tesseltje was één van de dierbare gasten van P.C. Hooft. Tesseltje was de bijnaam van Maria Tesselschade. Zij kwam hier om te zingen, te schrijven en haar gedichten voor te dragen. Een ander beeld staat in de Kruidhof. Het is het Staand meisje van Eja Siepman van den Berg. In deze 17e eeuwse tuin stond vaak een naakt als personificatie van een bepaald idee. Dit beeld heeft geen hoofd en armen is herkenbaar en vreemd, maar de gedachte er achter is dat niet het lijf, maar het lichaam als vorm, als beeld voorop staat. Het laatste beeld dat ik tegenkwam was op het bastion aan de vestingwal. Dit is het beeld Ruitergevecht van Eric Claus. Het zijn twee strijdende ridders op paarden. Vanaf de plek waar dit beeld staat, op de hoek van het bastion, heeft u een mooi uitzicht op het Muiderslot, het IJsselmeer en het forteiland Pampus.

Het Muiderslot vanuit de tuinen

Kazemat en het theaterbastion

De kazemat en het theaterbastion behoren tot de vestingwallen. Vanaf deze plek kijkt u uit over de Amsterdamse wijk IJburg en het IJsselmeer. Het theaterbastion wordt ook gebruikt voor voorstellingen. U kunt een wandeling maken over dit deel van de Muidense vestingwerken.

Het theaterbastion van het Muiderslot

Waterschild

Het waterschild staat aan de rand van de pruimenboomgaard. Het is een bunkerpaviljoen waarin zeven eeuwen geschiedenis van het Muiderslot te zien is. Het is een kunstwerk, een waterrijk totaaltheater. Het vertelt de rol van water in Nederland.

Het Waterschild

Pruimenboomgaard

De pruimenboomgaard achter het kasteel is in 1620 aangelegd door P.C. Hooft. Hij nodigde zijn gasten uit Amsterdam uit om met hem van de pruimen uit zijn boomgaard te genieten. Een bekende afscheidsgroet van P.C. Hooft is ‘Tot in de pruimentijd’. De boomgaard bestaat uit oude rassen. De bomen zijn in 2007 opnieuw aangeplant. Het Pruimenfestival wordt hier elk jaar in het eerste weekend van september gehouden.

De pruimenboomgaard

Valkenier

De jacht op valken was in de tijd van Floris V een hobby van de rijken. De valkenier vertelt u alles over deze periode. De valkenier is vanaf 1 april tot en met 31 oktober van 11.00-14.00 uur, elk weekend, alle officiële feestdagen en in de schoolvakanties op dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag te vinden in de rood witte tent aan de zijkant van het kasteel op het kanonbastion. Hier kunt u de roofvogels van dichtbij bekijken. Hij geeft twee vliegdemonstraties per dag van 20 minuten per keer. Deze demonstraties ziet u op het toernooiveld bij het theaterbastion of op het slotplein. Ik was er in maart, de valkenier en de roofvogels waren afwezig, maar de tent was wel geopend. In het Valkerijpaviljoen ziet u veel wetenswaardigheden over roofvogels en de betekenis van de valkerij vroeger en nu.

De valkenierstent

Achter het Valkerijpaviljoen bevindt zich de aanlegsteiger voor de veerdienst.

Het Muiderslot met de aanlegsteiger

Praktische informatie

Overige informatie

 • Op de website van het Muiderslot staan een aantal leuke e-books met informatie over het Muiderslot en zijn bewoners.
 • Er is een gratis audiotour verkrijgbaar op het slotplein. Deze is geschikt voor volwassenen en kinderen. Tijdens deze audio hoort u meer over bijv. de bouwgeschiedenis, de strategische ligging, beroemde bewoners en het leven op een kasteel. De gratis audiotour is beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Hebreeuws en Chinees.
 • Voor een eigen groep is het mogelijk om, tegen betaling, een themarondleiding te boeken.
 • De ruimtes in het Muiderslot kunnen gehuurd worden voor evenementen, vergaderingen, recepties, feestjes en borrels.
 • Honden zijn niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleidehonden en officiële hulphonden.
 • Het kasteel is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikers kunnen gratis genieten van het buitenterrein van het Muiderslot, zoals van de kasteeltuinen en de valkenier.
 • Het Muiderslot is ook niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Er is geen lift in het 700 jaar oude pand met 300 smalle traptreden.
 • Er is een museumwinkel op het binnenplein. Deze museumwinkel is via een trapje bereikbaar.
 • De Taveerne is gevestigd aan het binnenplein. Ook het restaurant is via een trapje bereikbaar. Wat nu de Taveerne is, was vroeger de gevangenis. De Taveerne biedt een eenvoudige, duurzame en verantwoorde kaart. Bij mooi weer kunt op het terras op het Slotplein zitten.
 • De toegang tot de toiletten is aan het binnenplein en ook de toiletten zijn alleen via een trapje bereikbaar.
 • De wandelroutes ‘Het Waterliniepad’ en het ‘Floris V-pad’ lopen langs het Muiderslot.
De Taveerne in het Muiderslot

Bereikbaarheid

 • Auto:
  Vanaf de A1 neemt u afslag 3: Muiden/Weesp.
  U kunt uw auto gratis parkeren bij parkeerplaats P1 (Maxisweg), P2 (Mariahoeveweg). Vanaf deze parkeerplaatsen is het 15 minuten lopen naar het Muiderslot.
  P+R Muiden is ook gratis. Hiervandaan is het 30 minuten lopen naar het Muiderslot of u neemt de bus naar Muiden Centrum.
  In de buurt van het Muiderslot en in het centrum van Muiden is het betaald parkeren: € 2,40 per uur of € 21,60 voor een dag.
 • Openbaar vervoer:
  U kunt het beste met de trein vanaf Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid of Utrecht Centraal naar Weesp te reizen.
  Vanaf Station Weesp reist u met buslijn 110 (let op deze gaat 1x per uur) naar bushalte Muiden Centrum. Daarvandaan is het ongeveer 10 minuten lopen naar het Muiderslot.
  Op werkdagen kunt u ook per bus vanaf Amsterdam Bijlmer Arena met buslijn 209 naar P+R Muiden reizen. Hiervandaan is het 30 minuten lopen naar het Muiderslot of u stapt over op buslijn 110 naar Muiden Centrum en loopt vanaf deze bushalte in ongeveer 10 minuten naar het Muiderslot.
  Ook vanaf Amsterdam Amstelstation gaan er bussen naar P+R Muiden. Hiervandaan is het 30 minuten lopen naar het Muiderslot of u stapt over op buslijn 110 naar Muiden Centrum en loopt vanaf deze bushalte in ongeveer 10 minuten naar het Muiderslot.
 • Veerdienst:
  In het zomerseizoen (april t/m oktober) vaart er een veer tussen Amsterdam IJburg naar het Muiderslot. Elke zaterdag gaat er vanuit Marina Muiderzand in Almere een veerdienst naar het Muiderslot.

Openingstijden

1 april t/m 31 oktober: dagelijks (ook op feestdagen): 10.00-17.00 uur.
1 november t/m 31 maart: dinsdag tot en met zondag (ook op feestdagen): 10.00-17.00 uur.

Maandag: gesloten behalve in schoolvakanties. Dan is het Muiderslot open van 10.00-17.00 uur.

Entree

Volwassenen: € 17,50 per persoon.
Kinderen 4 t/m 11 jaar: € 10,– per persoon.
Kinderen t/m 3 jaar: gratis.

Museumkaarthouders: gratis.

(Prijzen zijn van 2023).

Adres

Muiderslot
Herengracht 1
1398 AA Muiden
Telefoon: +31 (0) 294 256 262
E-mail: info@muiderslot.nl
Website:
Het logo van het Muiderslot in Muiden

Sociale media

Bewaar op Pinterest

Ik bezocht het Muiderslot. Het Muiderslot in Muiden is de oudste waterburcht van Nederland. Een zeer interessant kasteel die van binnen via twee routes is te bekijken. Vergeet ook niet de buitenruimtes te bekijken. Meer lees je in dit artikel. Lees je mee? #muiderslot #kasteelmuiderslot #amsterdamcastle #muiden #museumkaart #museum #jtravel #jtravelblog Ik bezocht het Muiderslot. Het Muiderslot in Muiden is de oudste waterburcht van Nederland. Een zeer interessant kasteel die van binnen via twee routes is te bekijken. Vergeet ook niet de buitenruimtes te bekijken. Meer lees je in dit artikel. Lees je mee? #muiderslot #kasteelmuiderslot #amsterdamcastle #muiden #museumkaart #museum #jtravel #jtravelblog

Over JTravel

Auteur foto

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Deel dit artikel

Handige links

voor het plannen van uw reis

Om u mijn reistips gratis te kunnen blijven geven, kunt u mij helpen. Ik werk samen met verschillende organisaties. Als u via één van de onderstaande links iets boekt of koopt, ontvang ik een klein percentage van uw aankoopbedrag. Ik kan deze website op deze manier in de lucht houden en de kosten die ik maak voor het maken van deze website dekken en u van de gratis informatie voorzien. Het boeken via één van deze links kost u niets extra’s. Het helpt mij om met dit kleine beetje geld u te voorzien van informatie. Voor ons beiden is het een win-win situatie: ik verwijs u door naar leuke en handige reisproducten en u helpt mij, JTravel, met uw aankoop. Bij voorbaat dank. Meer handige links vindt u in het artikel Links naar andere websites.

Dit artikel bevat affiliate links. Wat een affiliate link inhoudt, vertel ik u in het artikel Disclaimer. 

Vindt u mijn blogs leuk? Koop dan een kop koffie voor me door op de button hieronder te klikken en ik zorg ervoor dat u kunt blijven genieten van de reisverhalen en reistips op mijn websites. Buy me a coffee

Deel dit artikel

Picture of Jaquelien

Jaquelien

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Geboren en getogen in het hoge noorden van Nederland, voor mijn studie Toerisme verhuisd naar Breda en daarna vanwege werk verhuisd naar het westen van Nederland. Een plek waar ik tot op heden nog altijd woon.
Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Ook leuk om te lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven