Logo van JTravel.nl
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Informatie over de Kaagbaan en de Kaagbaan Experience

In dit artikel geef ik u informatie over de Kaagbaan en de Kaagbaan Experience.

Inhoudsopgave

Kaagbaan

De Kaagbaan is al jarenlang een belangrijke baan voor Schiphol en omdat hij de minste geluidsoverlast veroorzaakt, wordt deze baan intensief gebruikt. De Kaagbaan (06 – 24) dateert uit 1960. De baan ligt ten zuiden van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan en ten westen van de Aalsmeerbaan. De Kaagbaan loopt van zuidwest naar noordoost. De Kaagbaan is 45 meter breed en 3.490 meter lang. Op de Polderbaan na is dit de langste baan van Schiphol. De baan is genoemd naar het dorp de Kaag en de Kagerplassen, omdat de vliegroute over dit gebied gaat. Deze baan kan in beide richtingen gebruikt worden voor starten en landen. Maar de baan wordt in de praktijk alleen in zuidwestelijke richting gebruikt. Dit houdt in dat de vliegtuigen landend vanuit en startend in de richting van het dorp de Kaag.
De Kaagbaan is gemiddeld 90 centimeter dik. De dikte bestaat uit asfalt en zandcement, maar ook uit walsbeton en basalt. Het gewicht van het zwaarste vliegtuig, dat kan landen op de Kaagbaan is de Airbus A380 – tot 575 ton. 40% van de vertrekkende vliegtuigen stijgt op van de Kaagbaan. Dat zijn er gemiddeld ongeveer 270 per dag en 23% van de aankomende vliegtuigen landt op de Kaagbaan en dat betekent drukte op de baan, maar ook bij de verkeersleiding in de torens.

Start- en landingsbanen op Schiphol

Schiphol beschikt over zes start- en landingsbanen. Dit zijn de Kaagbaan, de Buitenveldertbaan, de Oostbaan, de Aalsmeerbaan, de Zwanenburgbaan en de Polderbaan.

Buitenveldertbaan

De Buitenveldertbaan (09 – 27) is één van de start- en landingsbanen die aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw werd aangelegd. Deze baan was vroeger bekend als de Bulderbaan. De baan is een secundaire baan. De Buitenveldertbaan ligt ten oosten van de Zwanenburgbaan en is genoemd naar de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Dit omdat de aanvliegroute over deze Amsterdamse wijk gaat. De Buitenveldertbaan is 45 meter breed en 3.450 meter lang. De Buitenveldertbaan kruist de autosnelweg A4 en de Aalsmeerbaan. Voor het wegverkeer moest een tunnel worden gebouwd. Dit is de Schipholtunnel. De Buitenveldertbaan wordt alleen in oostelijke richting gebruikt. De vliegtuigen landen vanuit en starten in de richting van Amsterdam Buitenveldert.

Oostbaan

De Oostbaan (04 – 22) wordt ook wel Fokkerbaan genoemd. Deze baan ligt ten oosten van de Aalsmeerbaan en ten zuidoosten van de Buitenveldertbaan. De Oostbaan is 45 meter breed en 2.014 meter lang. De baan loopt van het zuidwesten naar het noordoosten. De Oostbaan is de kortste baan van Schiphol. De Oostbaan ligt op de plaats van het oude Schiphol (nu Schiphol-Oost genoemd). De baan kan in beide richtingen worden gebruikt, maar alleen tussen 06.00 en 23.00 uur. De baan wordt alleen voor kleine vliegtuigen gebruikt. Het grootste toestel dat op deze baan landt is van het type Boeing 737. Bij harde zuidwestenwind landen hier ook grotere toestellen, de lagere grondsnelheid (door de sterke tegenwind) zorgt ervoor dat er minder baanlengte nodig is om tot stilstand te komen waardoor de geringe lengte van de baan geen belemmering is.

Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan (18L – 36R), dateert uit 1950 en de baan is in 1961 verlengd. Deze baan ligt ten oosten van de Kaagbaan en ten zuiden van de Buitenveldertbaan, parallel aan de Zwanenburgbaan. De Aalsmeerbaan is 45 meter breed en 3.400 meter lang. De Aalsmeerbaan is, net als de Buitenveldertbaan, een secundaire baan. De Aalsmeerbaan is vernoemd naar het dorp Aalsmeer, dit omdat de aanvlieg- en vertrekroutes over deze plaats gaan. De baan kan alleen in zuidelijke richting gebruikt worden. Dit houdt in dat er geland wordt vanuit en gestart wordt over Aalsmeer. De baan mag tussen 23.00 en 06.00 uur niet gebruikt worden. Dit vanwege geluidoverlast in Aalsmeer.

Zwanenburgbaan

De Zwanenburgbaan (18C – 36C) wordt ook wel de vierde baan genoemd. Deze baan is vernoemd naar het dorp Zwanenburg. De baan ligt ten oosten van de Polderbaan en parallel aan de A5. De baan is 3.300 meter lang. Na de Oostbaan is dit de kortste baan van Schiphol. De Schipholspoortunnel ligt net ten zuiden van deze Zwanenburgbaan. De baan kan in beide richtingen worden gebruikt. Sinds februari 2003 wordt de baan tussen 23.00 en 06.00 uur alleen gebruikt als zowel de Polderbaan als de Kaagbaan niet beschikbaar zijn.

Polderbaan

De Polderbaan (18R-36L) werd in 2003 als zogeheten vijfde baan geopend en kreeg zijn naam na een prijsvraag. Deze baan (feitelijk de zesde baan als de Oostbaan wordt meegeteld) ligt parallel ten westen van de Zwanenburgbaan. Bij oplevering bleek de Polderbaan voor de verkeersleiding te ver van de centrale verkeerstoren te liggen. Hierdoor moest er overhaast en zonder bouwvergunning een tweede verkeerstoren in de buurt van de nieuwe baan gebouwd worden. Taxiën vanaf de terminal naar deze baan duurt minimaal 15 minuten. De Polderbaan is 3.800 meter lang en hiermee de langste startbaan van Schiphol. De baan wordt net als de Zwanenburgbaan alleen vanaf of naar het noorden toe gebruikt. Dit houdt in dat er geland wordt vanuit en gestart wordt in de richting van Spaarndam. De aanvliegroute gaat bijna niet over bewoond gebied, waardoor de Polderbaan (18R) de voorkeur heeft tijdens nachtelijke uren.

De start- en landingsbanen van Schiphol

Groot onderhoud van de Kaagbaan op Schiphol

De start- en landingsbanen van de luchthaven Schiphol hebben heel wat te verduren. Er blijft gemiddeld ongeveer 700 gram rubber per wiel na de landing achter als het vliegtuig is geland. Een vliegtuig weegt vele duizenden kilo’s. Door het gewicht en het landen moet er een dikke laag beton, cement en zand worden gebruikt om die klappen op te vangen. De ‘nul-zes-twee-vier’, het nummer van de Kaagbaan ‘0624’ is aan een opknapbeurt toe. Van zaterdag 18 maart tot en met woensdag 24 mei 2017 wordt er groot onderhoud verricht aan de Kaagbaan. In deze periode wordt de Kaagbaan buiten gebruik gesteld. Er is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij de firma Heijmans in ruim negen weken tijd verschillende soorten werkzaamheden combineert. Aansluitend aan het groot onderhoud, wordt de Kaagbaan tot dinsdag 13 juni in tien nachten geveegd. Tijdens het vegen is de baan gesloten voor vliegverkeer. Daarmee is de Kaagbaan weer ruim op tijd klaar voor de drukke zomerperiode.
De werkzaamheden aan de verlichtingsinstallatie van de Kaagbaan hebben echter vertraging opgelopen. Hierdoor is de ingebruikname van de Kaagbaan tot 26 mei uitgesteld. Op 26 mei 16.00 uur is de baan vrij gegeven voor vliegtuigen. De Kaagbaan wordt vanaf 27 mei tot 15 juni in tien nachten geveegd. Hierdoor kunnen er in die periode geen vliegtuigen landen.

Werkzaamheden

Bij de Kaagbaan wordt de oude laag asfalt verwijderd. Daarna zal de baan in profiel gebracht worden. Gemiddeld wordt er daarna 10 centimeter nieuw asfalt aangebracht. Dit gebeurt met ongeveer 3.500 vrachtwagens. Deze 3.500 vrachtwagens hebben eerst al het oude asfalt weggevoerd. De Kaagbaan wordt bijna in zijn geheel van nieuwe asfaltlagen voorzien, in totaal 225.000 m2. De zijkanten van de baan worden vernieuwd en de verholen goten waar de zwaarste categorie vliegtuigen overheen kunnen rijden, worden over een lengte van zes kilometer verhoogd en vernieuwd. De 10 weken durende opknapbeurt wordt ook gebruikt om heel veel andere zaken aan te pakken, zoals het aanleggen van drainage, nieuwe lampen en het opnieuw aanleggen van olifantengras.
De baan wordt voorzien van antiskid, een stroeve bovenlaag met de samenstelling van een laag zandcement van 15 centimeter, een zandlaag van 15 centimeter, een betonlaag van 40 centimeter en nog een zandlaag van 20 centimeter. De antiskidding laag is ontworpen of geconstrueerd om het slippen van een voertuig te voorkomen. Dit door vermindering van hydraulische de druk in het remsysteem te voorkomen en te voorkomen dat de remmen blokkeren.
Er is over de lengte van de hele Kaagbaan kilometers nieuwe bedrading gelegd, die onder het asfalt komt te liggen, omdat de gehele baanverlichting en bebording wordt vervangen door LED-varianten. De volledige verlichtingsinstallatie van 1.500 lampen en bijbehorende apparatuur wordt vervangen door een energiezuinig systeem. Daarnaast komt er 130 kilometer aan nieuwe kabels.
De omringende grasvelden worden hersteld en voorzien van drainage en nieuw gras, hiervoor wordt 15.000 kilogram graszaad gebruikt. Olifantengras is een geluidsabsorberend gras, dat ook nog CO₂ opneemt. Het voordeel van dit gras is, dat vogels en wilde ganzen het niet zo prettig vinden om daar te schuilen en dat is weer een gevaar minder tijdens start-, of de landingsprocedure van de vliegtuigen. Dat gevaar is de zogenaamde birdstrike (Bird Aircraft Strike Hazard). Dit is een botsing tussen een vliegende vogel of vleermuis, die door de turbines in de straalmotoren worden gezogen. Het gras rondom de start- en landingsbanen is altijd tussen de 15 – 22 centimeter hoog. Schiphol heeft een vogelwachter. Hij rijdt in een speciale wagen, de ‘Kieviet’, langs de banen die in gebruik zijn en verjaagt de vogels met lichtkogels en geluidsbandjes met angstkreten van vogels. De vogelwachters worden door de werknemers ook Kieviten genoemd.
Ook wordt de hoofdwaterafvoer met een diameter van 1,5 meter vervangen. De waterafvoer van de Kaagbaan moderniseren is één van de belangrijkste onderdelen in deze onderhoudsbeurt. Dit gebeurt allemaal in het belang van de veilige start- landingsprocedures van de vele vliegtuigen, die deze baan gebruiken. Aan beide kanten van de Kaagbaan worden waterafvoergoten aangelegd. Hiervoor worden afvoerputten gegraven. De grootste riolering die wordt geboord is 1.66 meter dik en 312 meter lang. Qua oppervlakte in voetbalvelden moet u 130 keer het veld over.
Bij brandweerkazerne Rijk wordt een goot uit de weg gehaald, zodat brandweerauto’s nog sneller naar het einde van de baan kunnen rijden.
Aan de kant van Schiphol Rijk werd voor het project speciaal een eigen toegang gemaakt tot de baan en twee tijdelijke wegen aangelegd voor de uitvoering van dit project. Het einde van Baan 24 zal een klein stukje worden opgeschoven, zodat de lampen die hier staan voortaan onderhouden kunnen worden, zonder dat de Aalsmeerbaan dicht hoeft.

De werkzaamheden op Schiphol worden uitgevoerd in samenwerking met de firma Heijmans. Ongeveer 700 medewerkers werken dag en nacht in shifts om ervoor te zorgen dat de Kaagbaan op tijd weer ingezet wordt.

Vliegverkeer naar andere banen

Door buitengebruikstelling van de Kaagbaan wordt het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van de Kaagbaan in deze periode verdeeld over de Buitenveldertbaan, Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan. Dit kan tot meer hinder leiden in de gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes van deze banen liggen.

Kom kijken bij het onderhoud

Op zaterdag 8 en zondag 9 april 2017 kunnen omwonenden ter plekke de werkzaamheden aan de Kaagbaan komen bekijken. Vanaf woensdag 22 maart kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via de website. Er zijn 1.000 kaarten beschikbaar. Bouwbedrijf Heijmans heeft voor de bezoekers van de Kaagbaan Experience een paar van de gebruikte grondbewerkingsmachines tentoongesteld naast de Kaagbaan. De asfaltwals is een voertuig dat wordt gebruikt om materiaal, zoals steenslag, zand of asfalt te verdichten. Deze machine werkt direct achter de asfalt-spreidmachine en kan statisch en trillend walsen. De stalen rollen van de machine worden gekoeld met water, om te voorkomen dat het asfalt aan de asfaltwals vastplakt.

Kaagbaan Experience

Een paar wetenswaardigheden over de Kaagbaan Experience

 • Het programma start elk half uur tussen 9.00 uur en 12.30 uur en duurt ongeveer 2 uur. De minimale leeftijd om mee te doen is zes jaar. Voor kinderen tot 18 jaar is begeleiding van een volwassene verplicht.
 • De vertrektijden zijn om 09.00 uur, 09.15 uur, 09.30 uur, 09.45, 10.00 uur, 10.15 uur, 10.30 uur, 10.45, 11.00 uur, 11.15 uur, 12.00 uur, 12.15 en 12.30 uur, zowel op zaterdag 8 april als zondag 9 april.
 • Tijdens de Experience wordt de bezoeker meegenomen in de wereld van het baanonderhoud. U mag over de Kaagbaan lopen, er worden verschillende activiteiten georganiseerd en enthousiaste Schiphol medewerkers vertellen u hoe ze de baan 24 uur per dag veilig houden.
 • De e-tickets worden in de week van 3 april per e-mail toegestuurd.
 • De e-tickets zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Kunt u niet komen, annuleer uw tickets dan alsjeblieft. Zo kunnen anderen blij gemaakt worden met een plekje.
 • De e-tickets worden vanaf een geprint papier of vanaf de smartphone bij de ingang gescand.
 • Bij de toegangscontrole moet u u identificeren, dus ID kaart of paspoort meenemen.
 • Bij de toegang vindt controle plaats en fouilleren kan onderdeel van dit proces zijn. Bij de toegangscontrole zal er in uw tas worden gekeken.
 • Bij de start van de Kaagbaan Experience wordt u koffie, thee of limonade met iets lekkers aangeboden. U mag ook zelf eten en drinken meenemen. Alcoholische dranken en drugs zijn verboden.
 • Bij de start van Experience is er gelegenheid om te roken. Wanneer u in de bus stapt, kan dit ongeveer 1,5 uur niet meer. Dit geldt ook voor elektronische sigaretten.
 • U mag foto’s maken, maar niet van het personeel.
 • De Kaagbaan Experience start op Evert van de Beekstraat 1 op Schiphol. Als u met uw ticket en identiteitsbewijs bij het gebouw ‘The Base’ meldt, krijgt u koffie, thee of limonade en wat lekkers. Daarna gaat u met de bus naar de Kaagbaan.
 • Bij extreem weer zal het evenement om veiligheidsredenen afgelast worden. Voor andere weerscenario’s ligt een plan klaar. Houd de website in de gaten als het slecht weer dreigt te worden.

Bewaar op Pinterest

Hier lees je informatie over de Kaagbaan op Schiphol en over de Kaagbaan Experience van zaterdag 8 april 2017. Om het leed van werkzaamheden aan deze baan voor omwonenden te verzachten is er een mogelijkheid om naar de werkzaamheden aan de Kaagbaan te komen bekijken. En dat heb ik gedaan. Mijn belevenissen lees je op mijn website. Lees je mee? #kaagbaanexperience #kaagbaan #schiphol #jtravel #jtravelblog Hier lees je informatie over de Kaagbaan op Schiphol en over de Kaagbaan Experience van zaterdag 8 april 2017. Om het leed van werkzaamheden aan deze baan voor omwonenden te verzachten is er een mogelijkheid om naar de werkzaamheden aan de Kaagbaan te komen bekijken. En dat heb ik gedaan. Mijn belevenissen lees je op mijn website. Lees je mee? #kaagbaanexperience #kaagbaan #schiphol #jtravel #jtravelblog

Over JTravel

Auteur foto

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Deel dit artikel

Handige links

voor het plannen van uw reis

Om u mijn reistips gratis te kunnen blijven geven, kunt u mij helpen. Ik werk samen met verschillende organisaties. Als u via één van de onderstaande links iets boekt of koopt, ontvang ik een klein percentage van uw aankoopbedrag. Ik kan deze website op deze manier in de lucht houden en de kosten die ik maak voor het maken van deze website dekken en u van de gratis informatie voorzien. Het boeken via één van deze links kost u niets extra’s. Het helpt mij om met dit kleine beetje geld u te voorzien van informatie. Voor ons beiden is het een win-win situatie: ik verwijs u door naar leuke en handige reisproducten en u helpt mij, JTravel, met uw aankoop. Bij voorbaat dank. Meer handige links vindt u in het artikel Links naar andere websites.

Dit artikel bevat affiliate links. Wat een affiliate link inhoudt, vertel ik u in het artikel Disclaimer. 

Vindt u mijn blogs leuk? Koop dan een kop koffie voor me door op de button hieronder te klikken en ik zorg ervoor dat u kunt blijven genieten van de reisverhalen en reistips op mijn websites. Buy me a coffee

Deel dit artikel

Picture of Jaquelien

Jaquelien

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Geboren en getogen in het hoge noorden van Nederland, voor mijn studie Toerisme verhuisd naar Breda en daarna vanwege werk verhuisd naar het westen van Nederland. Een plek waar ik tot op heden nog altijd woon.
Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Ook leuk om te lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven