Logo van JTravel.nl
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bijbelse Tuin Hoofddorp

De Bijbelse Tuin Hoofddorp ligt net buiten het drukke centrum en langs de drukke Kruisweg achter de R.K.-kerk Joannes de Doper. Een plek die u moet weten te vinden. De Bijbelse Tuin is een oase van rust in het drukke Hoofddorp. U komt hier helemaal tot rust en bezinning tussen de beelden van Bijbelse figuren als Jakob, Hagar, Maria en de verloren zoon en de vele bomen rondom de beelden. En alles heeft een betekenis. De bomen zijn hier niet zomaar geplant, nee daar is echt over nagedacht. In de tuin groeien veel kruiden, planten en bomen die ook in de Bijbel genoemd worden.

Inhoudsopgave

Bijbelse Tuin Hoofddorp

In de Bijbelse Tuin Hoofddorp staan tussen de bomen, die allemaal een link hebben met de Bijbel, 50 beeldhouwwerken. Er staan beelden van Bijbelse figuren als Jozef en Maria, Anna en de kleine Jezus, Ruth, Hagar, Job, Eva, de Vrouw van Lot en er is een indrukwekkende serie van 15 werken die het lijdensverhaal van Jezus uitbeelden. Mooie verhalen uit de Bijbel waar ik mee opgegroeid ben. Bijbelse personen waar ik vroeger een voorstelling van maakte hoe iemand er uit zou hebben gezien. Personen die nu tot leven komen in de beeldhouwwerken in deze mooi aangelegde tuin vol symboliek.

Ligging

De Bijbelse tuin ligt achter de R.K.-kerk Joannes de Doper en rondom de R.K.- begraafplaats aan de Kruisweg in Hoofddorp.

De R.K.-kerk Joannes de Doper in Hoofddorp

Geschiedenis

De Bijbelse Tuin Hoofddorp is een initiatief van Pastoor van Lent. De kloostertuin achter de R.K.-kerk lag er verwaarloosd bij. Pastoor van Lent wilde deze groene plek in Hoofddorp bewaren. Onder zijn leiding werd de tuin een Bijbelse Tuin. De tuin bestaat inmiddels meer dan 20 jaar.

Doel van deze Bijbelse Tuin om door een handreiking bezoekers een geloofsverdieping te geven. En dat in een tijd dat steeds meer mensen zich van de kerk en het geloof afkeren. In de Bijbelse Tuin worden de Bijbelverhalen herkenbaar voor gelovigen en niet kerkelijke bezoekers. De tuin is een inspiratie om het geloof te verdiepen. De bomen en planten en beelden vertegenwoordigen een Bijbelse symboliek. Overal is over nagedacht. Pastoor van Lent wilde figuren en verhalen tastbaar maken door middel van beeldhouwwerken en flora. Het beleven vormt een bron van inspiratie om het geloof te verdiepen. Figuren en Bijbelverhalen worden tastbaar voor mensen door de beeldhouwwerken van Karel Gomes en Antoinette Otten en de flora rondom de beeldhouwwerken. Het is een plek om geestelijk weer op adem te komen.

Het ontwerp voor de Bijbelse Tuin is van architect Frits van Loon. De Groengroep uit Boskoop legde de Bijbelse Tuin aan. De Bijbelse Tuin Hoofddorp is ongeveer 1,2 hectare groot.

Wat is de Bijbelse Tuin Hoofddorp

In de Bijbelse Tuin Hoofddorp staan meer dan 50 kunstwerken waaronder 47 beelden. De meeste beelden zijn van kunstenaar Karel Gomes. Een paar andere werken zijn van Antoinette Otten.

De Bijbelse Tuin is aangelegd rondom de begraafplaats achter de R.K.-kerk. Midden op de begraafplaats is heel symbolisch een enorm kruis geplaatst: Het beeld van de verrijzenis en leven.

De route begint al op het voorplein, want bij de kerk, de pastorie en het parochiehuis zijn ook kunstuitingen te zien.

Aan de hand van onderstaande plattegrond neem ik u mee de 50 beelden en vele bomen in de Bijbelse Tuin Hoofddorp. Ik houd de nummering van de plattegrond aan. Om de symboliek nog beter te begrijpen raadt u aan om bij Boekwinkel Het Kruispunt een plattegrond en een (leen)brochure mee te nemen met uitleg over de Bijbelse Tuin. Het boekje is een aanrader om nog meer de symboliek van de beelden en bomen te begrijpen.

Plattegrond van de Bijbelse Tuin Hoofddorp

De beelden in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

1-8: Het leven van Johannes de Doper
Op de deur van de H. Joannes de Doperkerk is het levensverhaal van Joannes de Doper uitgebeeld. De panelen zijn van brons.

 • Linkerdeur: de ontmoeting van Maria en Elisabeth, de besnijdenis en naamgeving en Joannes in de woestijn.
 • Rechterdeur: de doop van Jezus, de dans van Salome, en de onthoofding van Joannes.

In de nis boven de deur ziet u Johannes de Doper. Op de rechterhand heeft Joannes een lam en met de link wijsvinger wijst hij naar het lam.
Daaronder het beeld van Jezus die iedereen met open armen ontvangen. Twee beschermengelen houden hem de hand boven het hoofd.

Op het voorplein zijn nog meer symbolen:

 • Een windroos voor de kerk met de symbolen van de vier evangelisten: Matteüs de Engel, Markus de Leeuw, Lukas de Stier en Johannes de Adelaar.
 • Voor de pastorie ziet u twee vissen en een mandje met broden: het verhaal uit de Bijbel over de wonderbare broodvermenigvuldiging.
 • Op de grond tussen het parochiehuis en de pastorie ziet u het Lam. Een verwijzing naar Jezus als paaslam en de letters X en P. X staat voor Chi en P voor ro, de afkorting voor Christus.
 • De hinkelbaan is moeilijk te zien. Deze rood, geel en blauwe baan gaat naar de kosterswoning.
 • Een reliëf van Noach die in de ark zit. Hij laat, na de grote zondvloed, een duif uitvliegen die terugkomt met een olijftak in zijn snavel: het land is drooggevallen, de ramp is voorbij. Daarachter de regenboog: het symbool dat het weer goed komt.
 • Het reliëf van de Emmaüsgangers die het avondmaal vieren naast de ingang van het parochiehuis.
Het reliëf van de Emmaüsgangers naast de ingang van het parochiehuis van R.K.-kerk Joannes de Doper in Hoofddorp

9: Maria met kind
Het reliëf van Maria met kind is aangebracht aan de voorkant van het kostershuis.

10: Eva
Eva was de eerste vrouw in de Bijbel. Het beeld van Eva staat toepasselijk tussen de appelbomen. Ze kijkt naar een appel in haar hand. Door het eten van een verboden vrucht moest Eva met haar man Adam de Hof van Eden verlaten. Eva betekent leven.

Het beeld van Eva in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

11: Plaquette De Schuilplaats
Deze plaquette is er ter herinnering aan de hulp aan Joodse onderduikers. Dit gebeurde ook in de Haarlemmermeer. Dit is een beeld dat een moeder in Amsterdam haar kind aan vreemde mensen meegeeft omdat het kind de oorlog overleeft. De plaquette hangt aan de achterkant van de kerk.

12: Vrouw van Lot
Lot is een neef van aartsvader Abraham. Bij het gedwongen vertrek van Lot en zijn familie uit Sodom, dat door God vernietigd werd, kon zijn vrouw haar nieuwsgierigheid niet bedwingen, keek om en veranderde in een zoutpilaar omdat ze tegen het gebod in ging en toch omkeek.

13: Maria
Maria is de moeder van Jezus. Ze staat onder een treurwilg. Het beeld van Maria staat met haar kind Jezus in de armen aan de rand van het kerkhof, een plek waar afscheid wordt genomen van het leven. Maria en het kind zijn een steun voor iedereen die hier langs loopt.

Het beeld van Maria in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

14: Opstijgende engel
Een beeld van een engel dat een kind draagt. Het is een monument voor ongedoopte kinderen. Laat de kinderen tot mij komen is de tekst onder het beeld. Een voor mij bekend Bijbels (kinder)lied dat hier van toepassing is. Het is beeld voor de kinderen die voordat ze gedoopt konden worden, gestorven zijn. De ongedoopte kinderen mochten vroeger niet op gewijde grond begraven worden. Met de vleugels omhoog wordt door de engel duidelijk gemaakt  dat voor alle gestorven kinderen, of ze nu gedoopt of niet gedoopt zijn, de weg naar de hemel open ligt.

Het beeld van de opstijgende engel in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

15: Abraham en Izaäk
Aartsvader Abraham die denkt dat hij zijn eigen zoon moet doden. Izaäk wordt niet geofferd maar een bokje.

Het beeld staat rechts van het grote kruis. Aan de linkerkant van het kruis staat het beeld van de verloren zoon. Ook hier de symboliek: het staan op een kruispunt: Abraham die zijn zoon spaart van de dood, Jezus aan het kruis die stierf, waardoor er nieuw leven komt en de verloren zoon die door zijn vader een tweede kans krijgt. Vaders en zonen spelen hier een grote rol.

16: Verloren Zoon
Het beeld van de verloren zoon is ontleend aan een doek van Rembrandt. Op dat doek liggen de handen van de vader op de rug van de verloren zoon. De vader is nog niet zo ver dat hij zijn zoon in de armen neemt. De zoon heeft slecht gedrag vertoont, de vader twijfelt aan de bedoelingen van zijn zoon.

Het beeld van de verloren zoon in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

17: Piëta
Ik had er nog nooit van gehoord maar Piëta is in de kunst (dit kan een schilderij of een beeldhouwwerk zijn) de benaming voor een afbeelding of uitbeelding van Jezus vergezeld door Maria of engelen. De gestorven Jezus op de schoot bij Maria is de meest voorkomende vorm. Piëta komt uit het Italiaans en betekend vroomheid of medelijden.

Het beeld van Piëta in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

18: Opstanding van Jezus
Hier wordt het Paasevangelie verteld met de opstanding van Jezus. Hij leeft en Hij heeft de dood overwonnen. Hij neemt mensen onder zijn hoede die te neer geslagen zijn. Het beeld biedt troost, vertrouwen, bescherming en hoop die doet leven.

Het beeld van de opstanding in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

19-32: Kruiswegstaties

De 14 kruiswegstaties van Karel Gomes staan in de verdiepte tuin (woestijntuin). Ze vertellen het verhaal van het lijden van Jezus, zoals de veroordeling door Pilatus, kruisiging, de dood aan het kruis en de graflegging.

 • 19: Jezus wordt ter dood veroordeeld.
 • 20: Jezus neemt het kruis op zijn schouders.
 • 21: Jezus valt voor de eerste keer.
 • 22: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder Maria.
 • 23: Simon van Cyrene helpt Jezus met het dragen van het kruis.
 • 24: Veronica droogt het gezicht van Jezus af.
 • 25: Jezus valt voor de tweede keer.
 • 26: Jezus troost een huilende vrouw.
 • 27: Jezus valt voor de derde keer.
 • 28: Jezus wordt van zijn kleding bestolen.
 • 29: Jezus wordt aan het kruis genageld.
 • 30: Jezus sterft aan het kruis.
 • 31: Jezus wordt van het kruis gehaald.
 • 32: Jezus wordt in het graf gelegd.
Het beeld van de achtste kruiswegstatie: Jezus troost een huilende vrouw in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

32a: Susanna
Susanna is een vrouw uit de Deuterocanonieke boeken van het Bijbelboek Daniël. Ze neemt een bad in haar eigen tuin maar wordt bespied door twee mannen. Ze gaat niet in op hun avances en wordt vervolgens beschuldigd van overspel en wordt ter dood veroordeeld. Daniël bewijst haar onschuld. De naam Susanna betekent: Witte lelie. In de Bijbelse Tuin zit ze aan de rand van de vijver vol witte waterlelies.

Het beeld van Susanna aan de vijver in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

33: Franciscus
Franciscus van Assisi (1182-1226) is een heilige uit de 13e eeuw. Geboren als zoon van een rijke lakenkoopman. Na gevangenschap koos hij voor een leven in armoede, werd bedelaar en stichtte de kloosterorde der Franciscanen. De leden van de kloosterorde leven eenvoudig. Hij praatte met dieren en maakte de eerste kerststal. Zijn feestdag is 4 oktober: dierendag. Het beeld staat onder twee oude olijfbomen.

34: Wolf
Voor Franciscus van Assisi zit de wolf. Hij joeg de bewoners van het Italiaanse stadje Gubbio angst aan. Totdat Franciscus met hem sprak. Daarna leefde wolf vredig in het stadje.

35: Christoffel
Christoffel is een heilige, de schutspatroon voor reizigers. Hij draagt Jezus op zijn schouder en staat op het punt om het water in te stappen. De legende is dat hij een klein kind over de rivier moest dragen. Terwijl hij daarmee bezig was werd het kind echter zwaarder en zwaarder. Hij staat tot aan zijn schouders in het water en moet zich tot het uiterste inspannen om naar de overkant te komen. Daar hoort hij dat het kind op zijn schouder Christus is. Hij wordt gedoopt en krijgt de naam Christoffel, Christusdrager.

Het beeld van Christoffel in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

36: Worsteling van Jakob
Jakob is naast Abraham en Izaäk de derde aartsvader. Jakob vecht op de terugreis naar zijn vaderland (na een conflict met zijn broer Ezau over het eerstgeboorterecht) met iemand (God of een engel?). Tijdens dat gevecht wordt Jakob in zijn heup geraakt. Vanaf dat moment loopt hij mank. Jakob komt als overwinnaar uit de strijd en laat zijn tegenstander gaan, maar pas nadat hij gezegend is. Jakob krijgt een nieuwe naam: Israël, strijder met God.

Het beeld van de worsteling van Jakob in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

37: Hagar
Hagar is één van de vrouwen van Abraham en komt oorspronkelijk uit Egypte. Ze was een slavin van Sara, de vrouw van Abraham. Sara moest lang op een kind wachten, te lang en daarom gaf ze haar slavin aan haar man. Hagar is de moeder van Ismaël. Hagar is de stammoeder en Ismaël de vader van de Arabieren. Hagar betekent vlucht. Haar verhaal is nu nog steeds actueel: slavernij, mensen op de vlucht, kinderen die alleen door de moeder worden opgevoed.

38: Ruth
Dit was vroeger mijn lievelingsverhaal uit de Bijbel. Ruth is hier uitgebeeld terwijl ze korenaren plukt op het veld van haar latere echtgenoot Boaz. Ruth is de schoondochter van Naomi, die gevlucht was vanwege hongersnood. Ruth woont in Moab (Jordanië). Na de dood van haar zonen keer Naomi terug naar Israël. Ruth gaat met haar mee met de woorden: uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Het beeld is nog steeds actueel, want Naomi was asielzoekster in Moab en later werd Ruth asielzoekster in Israël en wordt daar hartelijk ontvangen. In de Bijbelse Tuin worden bezoekers herinnert aan de trouw van Ruth, maar ook aan de gastvrijheid die zij ontving in haar nieuwe land. Ruth is de overgrootmoeder van koning David.

Het beeld van Ruth in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

39: Feniks
Feniks is een vuurvogel die balanceert op een bol en reikt naar de hemel. De Feniks is het symbool van dood en leven, een stervende vogel en een vogel die uit het as verrijst. De bol waarop de vogel is neergezet symboliseert de wereld die niet zonder aarde, vuur, water en lucht, de vier elementen, kan bestaan.

40: Job
Job is uitgebeeld als de lijdende mens. De volledige onttakeling wordt uitgebeeld. Job heeft een worsteling met zijn vrienden en met God. De vrienden geven Job de schuld van zijn lijden en dat pikt God niet. Lijden is ook niet uit te leggen. Het beeld dat de maker voor ogen had was het beeld van de mensen in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen kwamen niet terug en zij die terugkwamen, kwamen gebroken terug. Job staat voor overleven zoals ook de Joden dat altijd hebben gedaan. Het blijft onduidelijk waarom een mens moet lijden, maar het goede zal overwinnen. Rondom de sokkel ligt tuinafval en een potscherf. dit is expres gedaan. Job zit op een mesthoop.

41: Joachim en Anna
Joachim en Anna zijn de ouders van Maria en de grootouders van Jezus. Het verhaal van Joachim en Anna staat niet in de Bijbel, maar in de apocriefe boeken uit de eerste eeuwen na Christus. De betekenis van Joachim is de Heer richt op. Anna betekent genade.

42: Heilige Familie
De Heilige familie bestaat uit Jozef, die achter zijn werkbank staat, zijn vrouw Maria met het kind Jezus op haar schoot en haar moeder Anna.

Het beeld van de Heilige familie in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

De bomen in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

Net als alles in de Bijbelse Tuin Hoofddorp hebben ook de bomen in de tuin een betekenis en verwijzen ze naar bijbelteksten. Ik licht er aantal uit. De letters komen overeen met de letters op de plattegrond ⬆️.

A: Vijgenboom
De vijgenbomen staan links en rechts naast de ingang van de kerk op het voorplein. Onder de rechter vijgenboom ligt een molensteen. Onder de linker vijgenboom ligt een rots. Een rots is symbool van Godsvertrouwen.

B: Appelboom
De appels die in de Bijbelse Tuin groeien zij goudreinetten. Deze appels worden door de vrijwilligers van de kerk gebruikt om appeltaarten te bakken. In het Latijn is het woord voor appel(malus), hetzelfde als het woord kwaad (malus). Maar of het een appel was die Eva als verboden vrucht at, is niet bekend, want er wordt gesproken over een vrucht.

C: Notenboom
De boom is familie van de walnoot, maar de stam en de noten zijn net even anders. Deze boom staat bij de Vrouw van Lot.

D: Treurwilg
De treurwilg staat symbool voor de ontfermende armen vanuit de hemel die naar de aarde reiken. Een treurwilg staat bij Maria en haar kind en de treurberk staat bij de engel met kind. De bomen vertellen het grote verdriet van alle ouders die een kind verliezen.

E: Hemelboom
De hemelboom dankt zijn naam aan het feit dat de groeiwijze hemelgericht is en de boom in warme streken en in de tropen kan uitgroeien tot een heel hoge boom. Er staan drie hemelbomen rondom het kruis op de begraafplaats van de Bijbelse Tuin Hoofddorp.

Het kruis in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

F: Judasboom
In de Bijbelse Tuin Hoofddorp staan meerdere Judasbomen, zoals helemaal achterin bij de kruiswegstaties.

G: Valse Christusdoorn

H: Zomer eiken

J: Olijfboom
De olie van de olijfboom heeft meerdere functies: brandstof voor lampen en zalfolie die in de katholieke kerk wordt gebruikt bij geboorte en ziekenzalving. De olijfboom is een beeld van zegen. De duif met een olijftak is een beeld voor vrede en van een nieuw begin. De olijfbomen staan rond het beeld van Franciscus van Assisi en de wolf.

K: Parasolden
De parasolden biedt bescherming en is een bron van voedsel en als bescherming tegen de hitte van de zon omdat het lijkt op de vorm van een parasol. De parasolden staan rond het beeld van Franciscus van Assisi en de wolf en aan de rand van de vijver.

L: Amandelboom

M: Ceder van Libanon
Er staat een bankje onder de Libanonceder. De ceder wordt beschouwd als de koning onder de bomen. De ceder werd bijv. gebruikt voor  de bouw van de tempel van Salomo.

N: Ginko Biloba
Dit zijn twee Japanse notenbomen die in de buurt van het speeltuintje geplant staan. De Ginkgo Biloba staat symbool voor uithoudingsvermogen en vitaliteit.

P: Rode Beuk
De rode beuk in de Bijbelse Tuin is al meer dan 100 jaar oud en stond er al voor de Bijbelse Tuin werd aangelegd.

R: Moerbeiboom

S: Taxus

T: Amberboom
In de bast van een amberboom bevindt zich een rode harsige gom. Deze gom wordt afgetapt en heeft een amberachtige geur. Dit wordt in de Bijbel wordt balsemhars genoemd. Deze balsemhars werd gebruikt bij het bereiden van reukwerk.

U: Plantaan
De plantaan staat aan de rand van het labyrint.

V: Kastanje

W: Laurier

X: Johannes Broodboom

Y: Zijdeboom

De tuin achter het labyrint in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

Woestijntuin
Bij de Kruiwegstaties vindt u de woestijntuin. Een plek van ontbering, een plek waar je zelf moet zien hoe je overleeft, een plek van eenzaamheid, een plek waar je op jezelf bent geworpen en een plek om tot jezelf te komen.
Hier staat naast de Judasboom, ook de mierikswortel ook wel bittere kruid genoemd. Het is een kruid dat verwijst naar de bittere tijd van het joodse volk tijdens hun ballingschap in Egypte.

Het Eikenlaantje
In het Eikenlaantje staat het beeld van de verloren zoon. De eik levert duurzaam en goed hout. Eiken zijn bomen met een goddelijk, sterk en duurzaam karakter.

Nog meer symboliek in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

Naast deze beelden zijn er nog meer symbolen in de Bijbelse Tuin Hoofddorp te zien:

De vijver
De vijver brengt leven in de tuin. Midden in de tuin bevindt zich een driehoekig rieteiland. In de vijver zwemmen vissen, een oud christelijk symbool. De vijver is op 1e Paasdag 2001 in gebruik genomen. Pastoor van Lent doorwaadde de vijver als herinnering aan de doortocht van Mozes en het volk Israël bij de uittocht uit Egypte. Rondom de vijver staan banken. Het is een plek om tot rust te komen. In de tegels rondom de vijver ziet u vissen.

Het Labyrint
Het labyrint staat voor een symbolische levensreis. Deze labyrint is een kopie van het labyrint van de kathedraal van Chartres (Frankrijk). U hoeft bij een labyrint alleen de vraag te stellen hoe u de weg naar het middelpunt volgt. Bij een doolhof staat u steeds weer voor de keuze, welke weg moet u nemen. Rondom het labyrint is een theater gebouwd. Het labyrint nodigt uit tot meditatie.

Het labyrint in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

Twee zonnewijzers

In de Bijbelse Tuin Hoofddorp staan twee zonnewijzers:

 • Zonnewijzer van Achaz: Dit is een bijzondere zonnewijzer, gemaakt in opdracht van Pastoor van Lent. De zonnewijzer verwijst naar de woorden van Jesaja: ‘De Heer geeft u (Hizkia) het volgende teken dat hij zijn belofte zal nakomen: ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van vooruit.’ En de schaduw ging tien graden achteruit. U kijkt via het zonlicht hoe laat het precies is, want de schaduwwerper geeft een lijn aan die in de zomer, rondom het middaguur achteruit gaat. Dit ‘wonder’ kunt alleen zien rond 21 juni.
 • Levende zonnewijzer: U kunt hier op de juiste maand in de cirkel staan en uw eigen schaduw wijst de tijd aan. In de klok bent u zelf de wijzer. U moet in de zon op de zwarte lijn gaan staan bij de juiste maand. Kijk vervolgens naar de cijfers in de rand en naar uw schaduw en u ziet de juiste tijd.
De levende zonnewijzer in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

De pluktuin
Hier worden bloemen gekweekt die worden verwerkt in de boeketten in de kerk. Hier staan bijv. anjers, asters, dahlia’s, goudsbloemen en chrysanten.
De pluktuin wordt omringd door een pad in de vorm van de letter omega, verwijzend naar de Bijbeltekst alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

De pluktuin in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

Het kerkhof
De Bijbelse Tuin Hoofddorp is aangelegd rondom het kerkhof. Een plek om stil te staan bij hen die er niet meer zijn. Op het kerkhof is een treurwilg geplant, een symbool voor verdriet. Midden op de begraafplaats is een kruis geplaatst.

Beelden van het Sint Liobaklooster in Egmond
In de Bijbelse tuin staan twee beelden die gemaakt zijn in het Sint Liobaklooster in Egmond. Het zijn  basaltstenen beelden. Op het moment staan er twee en er komen nog een aantal bij. De twee beelden kunt u vinden in het Eikenlaantje. Ze laten de schepping zien.

Beelden van de dood
In het straatje tussen de kerk en de pluktuin staan 15 beelden van de dood. Het zijn 15 beelden die de dodendansen uitbeelden. Iedereen danst met de dood. De Dodendans moest troost brengen. De dood maakte een einde aan ellende en ziekte en werd verwelkomd als verlossing. Maar de dodendans erkent ook het verdriet van de nabestaanden, zoals bij de zwangere vrouw waar de dood zich dood schaamt en dat doet de dood ook bij de vluchteling. De dood is spelend een metgezel voor kleine kinderen en het oude vrouwtje op weg naar het graf wordt door de dood ondersteund. Bij de dodendans hoort de gedachte aan de verlossing en het geloof dat het leven in het hiernamaals de bestemming vindt.

 1. Zwangere vrouw
 2. Kinderen
 3. Tiener
 4. Soldaat
 5. Het hoertje
 6. Krankzinnige
 7. Chemicus
 8. Vluchteling
 9. Zaaier
 10. Oude vrouw
 11. Non
 12. Rijke man
 13. Bisschop
 14. Geliefden
 15. Kunstenaar
Een beeld van de dood: Tiener in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

Praktische informatie

Handige weetjes

 • Er worden regelmatig rondleidingen gegeven. Deze zijn op aanvraag en er wordt een kleine vergoeding gevraagd.
 • Meer informatie over de Bijbelse Tuin Hoofddorp is de verkrijgen bij Boekwinkel Het Kruispunt, direct naast de ingang van de Bijbelse Tuin en de begraafplaats. In deze boekwinkel kunt u een brochure lenen of kopen (kosten € 3,–) met uitleg over de Bijbelse Tuin. Het boekje is een aanrader om nog meer de symboliek van de beelden en bomen te begrijpen.
 • In Boekwinkel Het Kruispunt zijn o.a. kaarsen, cd’s, kaarten en boeken te koop.
 • De Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft in het verleden de architectuurprijs gewonnen.
 • De Bijbelse Tuin Hoofddorp werd uitgeroepen tot de meest favoriete religieuze plek van Noord Holland.
Boekwinkel Het Kruispunt in Hoofdddorp

Bereikbaarheid

De Bijbelse Tuin Hoofddorp is goed bereikbaar per fiets, openbaar vervoer en auto.

 • Auto: Op het kerkplein voor de Joannes de Doper kerk kunt u gratis parkeren.
 • Bus: Buslijn 340 van Connexxion vanaf Station Hoofddorp of Station Haarlem stopt op de hoek van de Kruisweg van de Burgemeester Pabstlaan en Paxlaan. Vandaar is het een paar minuten lopen naar de Bijbelse Tuin Hoofddorp.
 • Fiets: Voor het stallen van uw fiets zijn fietsenrekken aanwezig.

Entree

De entree tot de Bijbelse Tuin Hoofddorp is gratis.

Openingstijden

De Bijbelse Tuin Hoofddorp is dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang.

Adres

Bijbelse Tuin Hoofddorp
Kruisweg 1069a
2131 CT Hoofddorp
Telefoon: 023 – 5617392
E-mail: info@bijbelsetuininhoofddorp.nl
Website:
Het logo van de Bijbelse Tuin Hoofddorp

Sociale media

Bewaar op Pinterest

In Hoofddorp achter de R.K.-kerk Joannes De Doper bevindt zich een Bijbelse Tuin met 50 beelden van Bijbelse figuren. Alles in deze Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft een betekenis, ook de bomen. Meer lees je op mijn website. Lees je mee? #bijbelsetuinhoofddorp #haarlemmermeer #hoofddorp #bijbelsetuin #jtravel #jtravelblog In Hoofddorp achter de R.K.-kerk Joannes De Doper bevindt zich een Bijbelse Tuin met 50 beelden van Bijbelse figuren. Alles in deze Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft een betekenis, ook de bomen. Meer lees je op mijn website. Lees je mee? #bijbelsetuinhoofddorp #haarlemmermeer #hoofddorp #bijbelsetuin #jtravel #jtravelblog In Hoofddorp achter de R.K.-kerk Joannes De Doper bevindt zich een Bijbelse Tuin met 50 beelden van Bijbelse figuren. Alles in deze Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft een betekenis, ook de bomen. Meer lees je op mijn website. Lees je mee? #bijbelsetuinhoofddorp #haarlemmermeer #hoofddorp #bijbelsetuin #jtravel #jtravelblog
In Hoofddorp achter de R.K.-kerk Joannes De Doper bevindt zich een Bijbelse Tuin met 50 beelden van Bijbelse figuren. Alles in deze Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft een betekenis, ook de bomen. Meer lees je op mijn website. Lees je mee? #bijbelsetuinhoofddorp #haarlemmermeer #hoofddorp #bijbelsetuin #jtravel #jtravelblog In Hoofddorp achter de R.K.-kerk Joannes De Doper bevindt zich een Bijbelse Tuin met 50 beelden van Bijbelse figuren. Alles in deze Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft een betekenis, ook de bomen. Meer lees je op mijn website. Lees je mee? #bijbelsetuinhoofddorp #haarlemmermeer #hoofddorp #bijbelsetuin #jtravel #jtravelblog In Hoofddorp achter de R.K.-kerk Joannes De Doper bevindt zich een Bijbelse Tuin met 50 beelden van Bijbelse figuren. Alles in deze Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft een betekenis, ook de bomen. Meer lees je op mijn website. Lees je mee? #bijbelsetuinhoofddorp #haarlemmermeer #hoofddorp #bijbelsetuin #jtravel #jtravelblog

Over JTravel

Auteur foto

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Deel dit artikel

Handige links

voor het plannen van uw reis

Om u mijn reistips gratis te kunnen blijven geven, kunt u mij helpen. Ik werk samen met verschillende organisaties. Als u via één van de onderstaande links iets boekt of koopt, ontvang ik een klein percentage van uw aankoopbedrag. Ik kan deze website op deze manier in de lucht houden en de kosten die ik maak voor het maken van deze website dekken en u van de gratis informatie voorzien. Het boeken via één van deze links kost u niets extra’s. Het helpt mij om met dit kleine beetje geld u te voorzien van informatie. Voor ons beiden is het een win-win situatie: ik verwijs u door naar leuke en handige reisproducten en u helpt mij, JTravel, met uw aankoop. Bij voorbaat dank. Meer handige links vindt u in het artikel Links naar andere websites.

Dit artikel bevat affiliate links. Wat een affiliate link inhoudt, vertel ik u in het artikel Disclaimer. 

Vindt u mijn blogs leuk? Koop dan een kop koffie voor me door op de button hieronder te klikken en ik zorg ervoor dat u kunt blijven genieten van de reisverhalen en reistips op mijn websites. Buy me a coffee

Deel dit artikel

Picture of Jaquelien

Jaquelien

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Geboren en getogen in het hoge noorden van Nederland, voor mijn studie Toerisme verhuisd naar Breda en daarna vanwege werk verhuisd naar het westen van Nederland. Een plek waar ik tot op heden nog altijd woon.
Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Ook leuk om te lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven