Logo van JTravel.nl
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Museum van de Geest in Haarlem

Museum van de Geest in Haarlem is een museum dat zich richt zich op de werking van de menselijke geest en de geschiedenis van de psychiatrie. Museum van de Geest werd in 2022 uitgeroepen tot Europees Museum van het jaar. Museum van de Geest is een belevingsmuseum. In dit museum gaat het niet om een verzameling voorwerpen maar om ervaringen en meningen. Het museum wil laten zien dat de grens tussen gek en normaal soms moeilijk te trekken is. Het museum geeft een overzicht van hoe er door de eeuwen heen met ‘gekte’ werd omgegaan. Naast de vaste tentoonstelling zijn er wisselende exposities. U kunt zich als bezoeker zelf testen: ‘Hoe normaal bent u?’.

Inhoudsopgave

Ligging

Museum van de Geest ligt achter het station van Haarlem, net buiten het centrum van Haarlem.

Geschiedenis

Vroeger heette dit museum Het Dolhuys. Sinds de heropening na verbouwing in 2020 heeft het museum een nieuwe opstelling gekregen en is ook de naam veranderd in Museum van de Geest.

Museum van de Geest | Dolhuys is gevestigd in het voormalige Pest-, Dol-, en Leprooshuis van Haarlem. Hier woonden 700 jaar lang ‘melaatsen, gekken, onaangepasten, alcoholici, hoeren met syfilis, dementerende ouderen, zwervers, mensen in crisis’. Het gebouw heeft veel verschillende namen gehad, zoals: Leprooshuis, Pest-, Dol- en Leprooshuis, Buitenproveniershuis, Buitengasthuis, Stadsarmen en – Ziekenhuis, Haarlems Tehuis voor Ouden van Dagen, Haarlems Verzorgingshuis Schoterburcht, Crisiscentrum.

Rond 1300 woonden buiten de stadsgrens van Haarlem een groep leprozen. Deze leprapatiënten woonden in kleine huisjes rond de St. Jacobskapel. Leprozen werden vroeger uit de gemeenschap verstoten. Rond het jaar 1400 was het uitgegroeid tot het Leprooshuis. De arme leprozen woonden in de leprozerie, een grote gasthuiszaal en de rijke leprozen hadden een eigen huisje. In 1413 werd iedereen uit heel Nederland waarvan gedacht werd dat ze met lepra waren besmet naar het Leprooshuis in Haarlem gebracht om zich daar te laten onderzoeken. Voor deze reizende leprozen, ‘lopers’ genoemd, werd een aparte vleugel gebouwd, het Lopershuis. Ze konden hier een paar nachten logeren.

In 1564 kwamen de ‘dollen’ hier ook wonen. Er werd voor hen een aparte vleugel met dolcellen gebouwd. De dollen werden geketend en met geweld in bedwang gehouden totdat zij weer wat rustiger waren. Dollen waren mensen die hun verstand kwijt waren en zich druk en agressief gedroegen. Er is in het museum nog een dolcel te zien.

Het Pest- en Dolhuis werd bestuurd door een college van regenten en regentessen. Zij waren aangesteld door het stadsbestuur. De regenten beheerden de geldzaken. De regentessen kochten eten, wol en linnengoed in. De binnenvader en –moeder hadden de dagelijkse leiding in handen. De regentenkamer is nog aanwezig maar slechts sporadisch te bezoeken.

Het Pest-, Dol- en Leprooshuis werd in 1675 uitgebreid met een grote nieuwe vleugel bij, het Verbeterhuis of Commensalenplaats. Dit was een besloten binnenplaats met kleine huisjes, waar ‘onaangepaste lieden’ op kosten van hun familie enige tijd in bewaring genomen werden. Dit alles in de hoop dat zij hun leven zouden beteren.

Vanaf 1800 werd er anders tegen krankzinnigen aangekeken. Krankzinnigheid werd een geestesziekte met een zachtaardige bejegening, voldoende beweging in de open lucht, passende geneeskundige behandeling gecombineerd met druip- en andere baden en een regiem van orde, rust en regelmaat die konden leiden tot genezing. De behandeling van krankzinnigen moest vanaf 1841 plaatsvinden in daartoe aangewezen geneeskundige gestichten. De oude dolhuizen werden gesloten of verbouwd.

Vanaf 1856 werd het Buitengasthuis het Stads Armen en -Ziekenhuis. De dolcellen (er is nog een dolcel overgebleven) werden vervangen door een nieuwe ziekenzaal. Het armenhuis werd een laatste vangnet voor bejaarden en kinderen zonder ouders, die nergens anders terecht konden. Het Armenhuis bood onderdak aan oudere dak- en thuislozen.

In het Stads- Armen en Ziekenhuis waren ook kinderen en jongeren opgenomen die tijdelijk verzorging nodig hadden. Zij leefden onder één dak met de bejaarden en kregen geen aparte aandacht, sliepen met de ouderen op een slaapzaal. In 1927 werd daarom het Haarlems Kindertehuis geopend met plek voor 45 kinderen.

In 1978 werd een deel van het pand ingericht voor het Crisiscentrum. Dit centrum was bedoeld voor mensen in psychische nood. Mensen in een acute psychische crisis, die last hadden van paniekaanvallen of angsten, in een thuissituatie verkeerden die ineens onhoudbaar was geworden of de greep op zichzelf dreigden te verliezen, konden er zonder verwijzing van de huisarts dag en nacht binnenstappen. Zij kregen hulp in de vorm van gesprekken en konden maximaal een week blijven. In 1998 werd het Crisiscentrum gesloten.

Museum het Dolhuys werd in 2002 opgericht. Het was een initiatief van Parnassia Groep (één van de samenwerkingspartners van PsyQ), GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ inGeest en Arkin. In 2005 opende het Dolhuys haar deuren voor het publiek.

Museum van de Geest heeft twee vestigingen: het Dolhuys in Haarlem en de Hermitage in Amsterdam (ik ben in het verleden heel vaak in de Hermitage geweest en het ook Outsider Art wel gezien maar ben er nog nooit binnen geweest. Ik wist ook niet dat dit museum bij Museum van de Geest hoorde). Museum van de Geest in de Hermitage werd in 2016 geopend.

De ingrijpende renovatie en verbouwing heeft twee jaar heeft geduurd. Nu is het een mooie mix en een eclectisch geheel. Eind 2020 opende koningin Máxima het vernieuwde museum.

Museum van de Geest in Haarlem werd in 2022 uitgeroepen tot Europees Museum van het jaar. Museum van de Geest liet meer dan 60 genomineerde Europese musea achter zich op deze 45e editie van de award-uitreiking. De jury roemde het museum om de unieke en innovatieve manier om de aard van de menselijke geest te verkennen. Museum of the year 2022 is de meest prestigieuze museumprijs in Europa waarbij innovatieve visies in de museumsector worden bekroond.

Museum van de Geest in Haarlem is Europees Museum van het jaar 2022 / Copyright © JTravel.nl

Museum van de Geest in Haarlem werd in 2022 uitgeroepen tot Europees Museum van het jaar.

Het gebouw

Museum van de Geest is gevestigd in een historisch gebouw uit 1320. Dit was het vroegere Pest-, Dol-, en Leprooshuis van Haarlem. Het is niet één gebouw, maar meerdere. De huisjes zijn in de loop van tijd tegen elkaar aangezet en gebouwd.

De dolcel dateert uit de 16e eeuw. Deze cel is uniek in Europa. Als u de deur achter je dichttrekt, ervaart u hoe het is om opgesloten te zitten in het aardedonker. Als u al niet gek was, wordt u het hier misschien wel. De dolcel is nu een isoleercel die gebruikt wordt om mensen in toom te houden, tegen zichzelf en anderen te beschermen en tot kalmte te dwingen.

De regentenkamer is alleen tijdens open monumenten dagen geopend.

Gebouw van Museum van de Geest in Haarlem / Copyright © JTravel.nl

Wat is er te zien in Museum van de Geest

Het motto: wees OPEN VAN GEEST en laat u verrassen door een innovatief museum, waarbij u ook nog van alles over uzelf te weten komt. Erbij horen en meedoen, ongeacht hoe u u voelt, eruit ziet of hoe u u gedraagt, is het fundament van de vaste opstelling. Het museum wil een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.

De collectie van Museum van de Geest is bijeengebracht door de verschillende deelnemende psychiatrische instellingen. Naast oude therapeutische gebruiksvoorwerpen omvat de collectie meer dan 20.000 afbeeldingen. In de historische bibliotheek bevinden zich 7.000 titels en in de mediatheek 750 banden en films. Museum van de Geest heeft een collectie van 1700 kunstwerken van 120 outsider-kunstenaars.

In het museum ziet u alles wat met de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de ouderenzorg, de verslavingszorg en de neurologie, historisch materiaal met betrekking op de geest in al zijn facetten. De collectie geeft een goed beeld van alle ontwikkelingen binnen deze zorgdomeinen in Nederland, toont het bijzondere van de menselijke geest en de waarde van wat als afwijkend benoemd werd en wordt. Zij omvat diverse soorten objecten, beeldmateriaal, literatuur en documentatie.

In het museum beleeft u persoonlijke verhalen aan de hand van objecten en kunstwerken die u aan het denken zetten over de menselijke geest, het belang van mentale gezondheid en sociale inclusie. Op een interactieve manier mentale gezondheid bespreekbaar. Iets wat in deze tijd van stress en hoge verwachtingen heel hard nodig is. De missie is geslaagd wanneer u als bezoeker naar huis gaat met een open geest en oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

Elke zaal heeft zijn eigen thema, zoals:

 • Wat is jouw geest?
 • Wie ben jij?
 • Wie zie jij?
 • Wie zorgt er voor mijn geest?
 • Kun jij jezelf zijn?
Wie zie jij in Museum van de Geest in Haarlem / Copyright © JTravel.nl

In Museum van de Geest zijn veel kunstwerken te bewonderen. Met behulp van de audiotour hoort u de achtergronden van het kunstwerk en gaat u anders tegen deze kunst aankijken. Ik licht er een paar uit die ik zelf mooi vond:

 • Look down van Essam Zaki: Essam Zaki is een Irakese kunstenaar die geïnspireerd is door zijn sjiitische achtergrond. Het kunstwerk is te vinden in de linnenkamer. Gelovigen vragen en bidden bij een islamitisch ritueel om hulp door hun gedachten op wit papier te projecteren. Dat papier laten zij dichtgevouwen bij een mausoleum achter.
Look down van Essam Zaki in Museum van de Geest in Haarlem / Copyright © JTravel.nl
 • Sister Love van filmmaker en fotograaf Jantien  de Bruin:  Dit werk bestaat uit meerdere objecten waaronder foto’s, video’s en een brief. De installatie gaat over verlies, herinneringen en connectie. De zus van Jantien de Bruin maakte in 2015 een einde aan haar leven. Het zijn herinneringen aan haar zus.
 • De maskers van Damselfrau (Magnhild Kennedy): Bij maskers denkt u waarschijnlijk aan het verbergen van wie u werkelijk bent. Maar maskers kunnen u ook de ruimte geven om te zijn wie u wilt zijn. Maskers zijn niet iets om u achter te verschuilen, maar een deel van wie u bent of wilt zijn.
 • Burn-out van striptekenaar Maaike Hartjes: ze maakt piepkleine tekeningen verpakt in autobiografische verhalen, waaronder het verhaal over haar eigen burn-out. Met haar tekeningen geeft ze beeld aan hoe het voelt om een burn-out te krijgen en wat er dan allemaal op u af komt. Tijdens haar burn-out besloot ze om een dagboek bij te houden, een beeldend dagboek. Iets wat haar hielp in het herstel. Een burn-out is voor velen herkenbaar in deze drukke tijd.
 • Ademtocht van Marisca Voskamp van Noord: is een zwevend kunstwerk van plastic zakjes waarin adem zit van mensen uit de geestelijke gezondheidszorg. Adem van personeel, cliënten en familie. Eén zakje adem stelt misschien niet zo heel veel voor. Maar al die zakjes samen, vormen een eindeloze, onuitputtelijke ademtocht. Als basis voor haar kunstwerk koos ze ervoor om op adem te komen. De adem van alle afdelingen, cliënten en medewerkers werd vervolgens verpakt in plastic zakken. De motor van het leven werd zichtbaar. Alle zakjes werden samengebonden in één grote wolk, genaamd ‘Ademtocht’.
Ademtocht van Marisca Voskamp van Noord in Museum van de Geest in Haarlem / Copyright © JTravel.nl
 • Emotional Detox van Marc Quinn is een serie van zeven sculpturen. Deze beelden zijn gemaakt van lood en gegoten naar het lichaam van de kunstenaar Marc Quinn. De sculpturen zijn de zeven hoofdzonden: woede, gierigheid, afgunst, vraatzucht, lust, trots en luiheid.
Emotional Detox van Marc Quinn in Museum van de Geest in Haarlem / Copyright © JTravel.nl
 • Fantastic to Feel Beautiful Again van Tracey Emin: Emin verwijst met dit werk naar haar eigen leven. Ze legt vaak haar gedachten en diepste wensen vast in haar eigen handschrift.
Fantastic to Feel Beautiful Again van Tracey Emin in Museum van de Geest in Haarlem / Copyright © JTravel.nl
 • Roze olifant en stigmajas van Ahmet Türkmen: deze voorwerpen zijn onderdeel van het persoonlijke verhaal van Ahmet Türkmen over schaamte en zelfstigma. Hij was jarenlang verslaafd en leefde op straat. In de jas ziet u vooroordelen over verslaafden en daklozen. In de binnenkant hoe het ook kan. Hij geeft nu presentaties. In de Turkse gemeenschap wordt niet open over verslaving gesproken: het is de roze olifant in veel huiskamers. Daarom ook de roze olifant achter de kast met de stigmajas.
Roze olifant en stigmajas van Ahmet Türkmen in Museum van de Geest in Haarlem / Copyright © JTravel.nl
 • In de laatste zaal ziet u de Universele Verklaring van de Open Geest. Deze Universele Verklaring van de Open Geest luidt: Ik probeer iedereen met een open blik te benaderen. Ik denk dat iedereen talenten en mogelijkheden heeft en daarom recht heeft op onderwijs en werk of zinvolle dagbesteding naar vermogen. Ik ben tegen stigma en uitsluiting. Ik geloof in een samenleving waarin iedereen gehoord en gezien wordt en mee mag doen. Onderschrijft u deze gedachte, laat dat dan zien door uw naam toe te voegen aan het plafond. Een katrolletje zorgt ervoor dat uw naamkaartje erbij komt te hangen.
Universele Verklaring van de Open Geest in Museum van de Geest in Haarlem / Copyright © JTravel.nl

Naast de kunst wordt in de audiotour ook verteld over het gebouw, zoals over:

 • de linnenkamer
 • de keuken
 • de binnenplaats
 • het woonhuis
 • de leprozenzaal
 • het Loopershuis
 • de voormalige dolcellen
 • de slaapzaal
De slaapzaal in Museum van de Geest in Haarlem / Copyright © JTravel.nl
Nummering in Museum van de Geest in Haarlem / Copyright © JTravel.nl

Praktische informatie

Overige informatie

 • In Museum van de Geest | Outsider Art naast de Hermitage in Amsterdam is de outsiderkunst te bewonderen. In deze vestiging ziet u kunst gemaakt door outsiders van de kunstwereld en vaak ook van de maatschappij.
 • Er is een museumcafé aanwezig. Museumcafé Thuys bevindt zich naast het museum, de ingang is de museumentree. Het café is geopend van woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur.
 • Er is een museumwinkel aanwezig waar u een souvenir, cadeautje of een inspirerend boek kunt kopen.
 • Er is een gratis audiotour beschikbaar. Deze is verkrijgbaar bij de kassa. Met deze audiotour volgt u een van de routes door het museum. Ik raad u aan om deze audiotour, die in het Nederlands en Engels beschikbaar is, mee te nemen. Onderweg wordt duidelijk weer gegeven welk nummer het (kunst)voorwerp heeft. U kunt kiezen uit drie verschillende routes: de Open Geest Route, de Highlights Route en de Kinderroute. Tijdens de Open Geest Route wordt u meegenomen in het wonder van de geest. Deze tour is geschikt voor alle leeftijden en alle doelgroepen. De Highlights Route leidt u langs de hoogtepunten in het museum, langs objecten die verwonderen en verhalen die verbazen. De Kinderroute is speciaal voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, de Young Adult Route voor kinderen van 13 t/m 18 jaar en de Kindertentoonstelling is er voor de kleine kinderen.
 • Voor kinderen zijn er boekjes waar ze hun eigen gebruiksaanwijzing in kunnen schrijven. Er zijn twee versies, voor de jongeren t/m 12 jaar en voor de jongeren van 13 t/m 18 jaar. De kinderen maken aan de hand van vragen een gebruiksaanwijzing. Vragen zijn bijv. Wat maakt jou uniek? Waar krijg je energie van? Wat zijn jouw eigenaardigheden en waar ben je trots op? Vragen waar de kinderen tijdens hun bezoek over na denken en die ze kunnen invullen in de gebruiksaanwijzing.
 • Er is een gratis garderobe voor uw jas, paraplu en tas.
 • Museum van de Geest is toegankelijk voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Gemotoriseerde rolstoelen zijn niet welkom in het museum. In het museum is een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig.
 • U mag fotograferen in Museum van de Geest maar zonder statief en flits.
 • Een geregistreerde hulphond wordt toegelaten in Museum van de Geest. Andere huisdieren zijn niet welkom.
Museumcafé in Museum van de Geest in Haarlem

Audiotour

U krijgt een gratis audiotour mee. Ik raad u dit ten zeerste aan want zonder die audiotour mist u veel en snapt u de (kunst)voorwerpen niet. U kunt kiezen uit 5 tours:

 1. Highlights Tour: tijdens deze tour ziet u via de audio de hoogtepunten van de tentoonstelling. U slaat dingen over, want er is te veel om alles in één keer tot u te nemen. Duur tour: gemiddeld een uur tot anderhalf uur.
 2. Open Geesttour: u maakt zelf de keuze om via de audio aan te klikken wat u interessant vindt. Vindt u iets niet interessant dan slaat u dat over en loopt u verder. U krijgt veel informatie. Duur tour: gemiddeld een uur tot anderhalf uur.
 3. Flow Slow Arttour: U neemt de tijd en u richt zich meer op de kunstwerken in het museum. U staat stil bij minder werken, maar door aandacht te schenken aan een paar objecten, ziet u dingen die u anders niet had opgemerkt.
 4. Kindertour (8 – 12 jaar): kinderen krijgen speciaal voor hun leeftijd geschikte verhalen te horen. Elk kind tussen de acht en twaalf jaar krijgt een apart papieren boekje mee. Aan de hand van dit boekje en de audiotour leert het kind meer over zichzelf. Aan de hand van de keuzes en de antwoorden die het kind daarop geeft komt hij of zij terecht bij een boekendubbelganger. Deze boekendubbelganger is een personage uit een kinderboek, dat net zo grappig, net zo moedig, net zo handig, sportief of dromerig enz. is als het kind. Deze kinderboeken zijn allemaal verkrijgbaar in de Museumshop.
 5. Young Adults Tour (13 – 18 jaar): een tour voor mensen tussen de 13 en 18 met geselecteerde verhalen en objecten die tot hun verbeelding spreken en een speciale boekje, waar ze hun eigen handleiding mee maken. Tijdens deze Young Adults Tour worden de jong volwassenen uitgenodigd om een boek te lezen, waar ze zich in kunnen herkennen. Alle young adults boeken (ongeveer 40 titels) binnen de tour zijn te koop in de Museumshop.

De tours binnen het Museum van de Geest geven u een verschillende manier van kijken.

Welke route kiest u in Museum van de Geest in Haarlem / Copyright © JTravel.nl

Bereikbaarheid van Haarlem

Haarlem is met de auto en het openbaar vervoer goed bereikbaar. Museum van de Geest ligt vlakbij Station Haarlem. Vanaf het station is het 5 minuten lopen naar Museum van de Geest. U neemt op het station de uitgang Kennemerplein, steekt bij de stoplichten over en loopt over de brug. Aan het eind steekt u de brug over. Museum van de Geest ligt aan het water aan de linkerkant.

 • Auto:
  Haarlem heeft vijf parkeergarages in het centrum: Station, De Appelaar, De Kamp, Raaks en Houtplein. De parkeertarieven in Haarlem centrum zijn hoog. Ik raad u aan om naar het P+R-terrein bij NS-station Haarlem-Spaarnwoude te rijden. Dit is vlakbij de Ikea, vlakbij de A9 tussen Haarlem en Amsterdam. Vanaf NS-station Haarlem-Spaarnwoude neemt u de trein of bus (buslijn 2, 15, 80 of 280) naar Haarlem. Het parkeerterrein bij de Ikea is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de Cronjé, aan de Kleverlaan of de parkeergarage bij het station. Rond Museum van de Geest is er zeer beperkt betaald parkeren mogelijk. D is nl. een parkeervergunningengebied. Er is geen eigen parkeerterrein.
 • Trein:
  Haarlem heeft twee treinstations: Station Haarlem en station Haarlem Spaarnwoude.
 • Bus:
  Met buslijn R-NET 300 van Connexxion rijdt u binnen een half uur van luchthaven Schiphol via Hoofddorp naar het centrum of station van Haarlem. Vanuit de hele regio rijden veel bussen via de rond het centrum en het Station van Haarlem. Museum van de Geest is bereikbaar met buslijn 3 vanuit IJmuiden en vanuit Schalkwijk Centrum. De dichtstbijzijnde bushalte is het Frans Halsplein op 180 meter lopen van het museum.
Richtingaanwijzer naar Museum van de Geest in Haarlem

Entree

Volwassenen: € 20,– per persoon.
Kinderen 13-17 jaar: € 15,– per persoon.
Kinderen 8-12 jaar: € 10,– per persoon.
Kinderen 0-7 jaar: gratis.

Museumkaarthouders: gratis.

(Prijzen zijn van 2023).

Openingstijden

Maandag en dinsdag gesloten.
Woensdag t/m zondag: 11.00-17.00 uur.

Adres

Museum van de Geest
Schotersingel 2
2021 GE Haarlem
Telefoon: 023 – 5410670
E-mail: info@museumvandegeest.nl
Website:
Logo van Museum van de Geest in Haarlem

Sociale media

Bewaar op Pinterest

Museum van de Geest in Haarlem is een museum dat zich richt zich op de werking van de menselijke geest en de geschiedenis van de psychiatrie. In dit museum gaat het niet om een verzameling voorwerpen maar om ervaringen en meningen. Museum van de Geest werd in 2022 uitgeroepen tot Europees Museum van het jaar. Beleef het mee. #museumvandegeest #museumvandegeesthaarlem #haarlem #museum #museumkaart #jtravel #jtravelblog Museum van de Geest in Haarlem is een museum dat zich richt zich op de werking van de menselijke geest en de geschiedenis van de psychiatrie. In dit museum gaat het niet om een verzameling voorwerpen maar om ervaringen en meningen. Museum van de Geest werd in 2022 uitgeroepen tot Europees Museum van het jaar. Beleef het mee. #museumvandegeest #museumvandegeesthaarlem #haarlem #museum #museumkaart #jtravel #jtravelblog Museum van de Geest in Haarlem is een museum dat zich richt zich op de werking van de menselijke geest en de geschiedenis van de psychiatrie. In dit museum gaat het niet om een verzameling voorwerpen maar om ervaringen en meningen. Museum van de Geest werd in 2022 uitgeroepen tot Europees Museum van het jaar. Beleef het mee. #museumvandegeest #museumvandegeesthaarlem #haarlem #museum #museumkaart #jtravel #jtravelblog
Museum van de Geest in Haarlem is een museum dat zich richt zich op de werking van de menselijke geest en de geschiedenis van de psychiatrie. In dit museum gaat het niet om een verzameling voorwerpen maar om ervaringen en meningen. Museum van de Geest werd in 2022 uitgeroepen tot Europees Museum van het jaar. Beleef het mee. #museumvandegeest #museumvandegeesthaarlem #haarlem #museum #museumkaart #jtravel #jtravelblog Museum van de Geest in Haarlem is een museum dat zich richt zich op de werking van de menselijke geest en de geschiedenis van de psychiatrie. In dit museum gaat het niet om een verzameling voorwerpen maar om ervaringen en meningen. Museum van de Geest werd in 2022 uitgeroepen tot Europees Museum van het jaar. Beleef het mee. #museumvandegeest #museumvandegeesthaarlem #haarlem #museum #museumkaart #jtravel #jtravelblog Museum van de Geest in Haarlem is een museum dat zich richt zich op de werking van de menselijke geest en de geschiedenis van de psychiatrie. In dit museum gaat het niet om een verzameling voorwerpen maar om ervaringen en meningen. Museum van de Geest werd in 2022 uitgeroepen tot Europees Museum van het jaar. Beleef het mee. #museumvandegeest #museumvandegeesthaarlem #haarlem #museum #museumkaart #jtravel #jtravelblog

Over JTravel

Auteur foto

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Deel dit artikel

Handige links

voor het plannen van uw reis

Om u mijn reistips gratis te kunnen blijven geven, kunt u mij helpen. Ik werk samen met verschillende organisaties. Als u via één van de onderstaande links iets boekt of koopt, ontvang ik een klein percentage van uw aankoopbedrag. Ik kan deze website op deze manier in de lucht houden en de kosten die ik maak voor het maken van deze website dekken en u van de gratis informatie voorzien. Het boeken via één van deze links kost u niets extra’s. Het helpt mij om met dit kleine beetje geld u te voorzien van informatie. Voor ons beiden is het een win-win situatie: ik verwijs u door naar leuke en handige reisproducten en u helpt mij, JTravel, met uw aankoop. Bij voorbaat dank. Meer handige links vindt u in het artikel Links naar andere websites.

Dit artikel bevat affiliate links. Wat een affiliate link inhoudt, vertel ik u in het artikel Disclaimer. 

Vindt u mijn blogs leuk? Koop dan een kop koffie voor me door op de button hieronder te klikken en ik zorg ervoor dat u kunt blijven genieten van de reisverhalen en reistips op mijn websites. Buy me a coffee

Deel dit artikel

Picture of Jaquelien

Jaquelien

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Geboren en getogen in het hoge noorden van Nederland, voor mijn studie Toerisme verhuisd naar Breda en daarna vanwege werk verhuisd naar het westen van Nederland. Een plek waar ik tot op heden nog altijd woon.
Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Ook leuk om te lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven