Logo van JTravel.nl
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Van Gogh Museum in Amsterdam

Een bezoek aan het Van Gogh Museum in Amsterdam is een unieke en inspirerende ervaring. In het Van Gogh Museum ziet u werken van Vincent Van Gogh, zoals zijn landschappen, zelfportretten en stillevens.

Het Van Gogh Museum geeft u ook de kans om de ontwikkeling van de kunstenaar te verkennen en zijn schilderijen te vergelijken met andere 19e eeuwse kunstenaars. De collectie omvat werken van de impressionisten en post-impressionisten, van kunstenaars die Vincent van Gogh inspireerden of juist door hem zijn beïnvloed en u ziet hier schilderijen van zijn vrienden en tijdgenoten.

Inhoudsopgave

Ligging

Het Van Gogh Museum bevindt zich aan de Paulus Potterstraat en het Museumplein in Amsterdam Zuid.

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh leefde van 1853 tot 1890. Hij is één van de beroemdste Nederlandse kunstenaars.
Op 30 maart 1853 werd Vincent van Gogh in Zundert (Noord-Brabant) geboren. Hij was het tweede kind van predikant Theodorus van Gogh en Anna Carbentus. Hun eerste zoontje, Vincent, was op 30 maart 1852 dood geboren. Hij kreeg nog drie zussen (Anna, Wil en Lies) en 2 broers (Theo en Cor). Tijdens zijn wandelingen in de omgeving van Zundert ontwikkelde hij zijn liefde voor de natuur. Toen hij 11 jaar oud was, stapte hij over van de dorpsschool in Zundert naar de kostschool in Zevenbergen. Na de lagere school bezocht hij de HBS in Tilburg, maar verliet deze halverwege het tweede jaar. De reden voor her verlaten van deze school is onbekend. Hij zou ook nooit meer naar school gaan. Vanaf zijn 16e werkte hij bij de kunsthandel Goupil & Cie. Hij begon in het filiaal in Den Haag en vertrok in 1873 naar de vestiging in Londen. Zijn broer Theo werkte vanaf 1873 bij de vestiging in Brussel. De oudste bewaarde brief van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo dateert uit september 1872. Ze onderhielden levenslang een briefwisseling. In 1875 werd hij overgeplaatst naar de vestiging in Parijs. Daar werd hij in 1876 ontslagen. Na de kerst van 1876 ging werken als bediende in een boekwinkel in Dordrecht. Hij ging theologie studeren. Maar omdat hij de HBS niet had voltooid moest hij eerst staatsexamen doen. Hij verhuisde voor een jaar naar Amsterdam. Hij haalde zijn examen niet. Hij miste de discipline om te studeren en stopte uiteindelijk met zijn studie.

Vincent van Gogh

In de jaren die volgen verhuisde Vincent een paar keer. Zo ook in het voorjaar van 1881. Hij gaat weer bij zijn ouders in Etten wonen. Zijn broer Theo steunde hem financieel zodat Vincent zich op zijn kunstenaarschap kon richten. Theo was bedrijfsleider van Goupil & Cie in Parijs. Lang blijft Vincent niet in Etten wonen, want rond de kerst van 1881 verhuisde hij naar Den Haag. Hier kreeg hij schilderles van Anton Mauve, een aangetrouwde neef. Hij kreeg van een oom zijn eerste betaalde opdracht: twaalf getekende stadsgezichten van Den Haag. Hij verhuisde via Drenthe, waar hij maar 3 maanden woonde, naar Nuenen. Hier schilderde hij veel boeren, landarbeiders en wevers. In 1884 werd Theo eigenaar van de schilderijen van Vincent, dit in ruil voor geld dat hij naar Vincent zou sturen. Theo zou de schilderijen in de kunsthandel in Parijs verkopen. Na het overlijden van zijn vader in 1885 verliet hij zijn ouderlijk huis en ging in zijn atelier wonen. Hier begon hij begon aan zijn bekende werk ‘De Aardappeleters’. En weer bleef hij niet lang op één plek wonen. Hij verhuisde naar Antwerpen om daar de kunstacademie te volgen en in februari 1886 verhuisde hij naar Parijs. Hier nam hij les bij Fernand Cormon. Zijn werk veranderde. De donkere kleuren in zijn schilderijen maakten plaats voor lichtere tinten. Hij ontwikkelde zijn eigen manier van schilderen met korte penseelstreken. Hij schilderde cafés en boulevards, het platteland langs de Seine, bloemstillevens en zelfportretten.

In februari 1888 verhuisde hij naar Arles, in het zuiden van Frankrijk. Hier werd zijn stijl losser en expressiever. De bedoeling was om hier samen met een groep kunstenaars te gaan werken en dat zijn broer Theo de werken in Parijs zou verkopen. De enige kunstenaar die in de kunstenaarskolonie kwam wonen was Paul Gauguin. Deze samenwerking ging niet van een leien dakje, ze hadden regelmatig heftige discussies en hun ideeën over kunst verschilden nogal. De spanningen werden Vincent te veel, hij begon verward te raken. Gauguin dreigde te vertrekken en de druk werd Vincent teveel. Hij raakte zo in de war, dat hij Gauguin met een scheermes bedreigde en ’s avonds zijn linkeroor afsneed. Hij wikkelde het oor in een krant en bezorgde deze bij een prostituee in de vlakbij gelegen rosse buurt. Vincent werd de volgende dag in het ziekenhuis van Arles opgenomen. Gauguin verhuisde naar Parijs. Vincent werd begin januari 1889 uit het ziekenhuis ontslagen en begon weer met schilderen. Het ging niet goed met hem. In mei 1889 liet hij zich vrijwillig opnemen in een psychiatrische inrichting. Toen hij weer wat was opgeknapt, schilderde hij vaak in de afgesloten tuin van de inrichting. Later mocht hij ook buiten de muren van de inrichting werken. Binnen de muren van de inrichting kreeg hij een extra kamer die hij als atelier gebruikte. Met zijn geestelijke gezondheid ging het op en neer. Hij was in de inrichting ontzettend productief. Hij maakte hier in een jaar tijd ongeveer 150 schilderijen.

Theo trouwde in april 1889 in Amsterdam met Johanna (Jo) Bonger. In januari 1890 werd hun zoon geboren. Vincent ontving het geboortekaartje, de zoon van Theo en Jo was naar hem vernoemd: Vincent Willem van Gogh. Hij stuurde hen een speciaal schilderij als kraamcadeau: ‘Amandelbloesem’.

Begin 1890 werden tijdens een groepstentoonstelling in Brussel zes schilderijen van Vincent van Gogh tentoongesteld. Eén van deze schilderijen ‘De Rode wijngaard’ werd tijdens de tentoonstelling verkocht. De recensies over zijn werk waren positief. En in maart 1890 werden 10 van zijn werken in Parijs tentoongesteld. Ook hier waren de reacties op zijn werk positief.

In mei 1890 verliet Vincent de inrichting. Hij verhuisde naar Auvers-sur-Oise. In Auvers werkte Vincent in de tuinen en korenvelden rond het dorp. Hij maakte bijna één schilderij per dag. Zijn gezondheid leek de goede kant op te gaan. Maar in juli 1890 wordt Vincent somber. Theo wilde ontslag nemen als bedrijfsleider van de kunsthandel om voor zich zelf te beginnen. De financiële onzekerheid en de angst voor terugkeer van zijn angstaanvallen drukten heel zwaar op zijn gezondheid. Op 27 juli 1890 schiet Vincent zichzelf met een pistool in een korenveld in zijn borst. Hij overlijdt 2 dagen later aan zijn verwondingen. Vincent van Gogh ligt in Auvers begraven. Zijn nalatenschap: ruim 850 schilderijen en bijna 1300 andere werken op papier.

Een half jaar na de dood van Vincent overlijdt Theo. De weduwe van Theo werd de beheerder van de schilderijen van Vincent. In 1901 hertrouwde Jo en verhuisde van Bussum naar Amsterdam. Zij bracht de schilderijen van Vincent onder de aandacht van het grote publiek door ze in bruikleen te geven voor tentoonstellingen in musea over de hele wereld.

Van Gogh Museum

In 1925 overlijdt de weduwe van Theo van Gogh. Na haar dood ging de kunstverzameling van Vincent en Theo over op haar zoon, Ingenieur Vincent Willem van Gogh. In 1930 gaf hij de schilderijen van Vincent in bruikleen aan het Stedelijk Museum van Amsterdam. Maar Vincents werk werd steeds beroemder, de collectie kreeg een apart museum.

De buitenkant van het Van Gogh Museum aan de kant van het Museumplein in Amsterdam

In 1962 werd de verzameling ondergebracht in de Vincent van Gogh Stichting. Naast Vincent Willem van Gogh en zijn echtgenote hadden ook zijn drie nog levende kinderen en een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering zitting in het bestuur van de stichting. De Nederlandse Staat werd verplicht het Van Gogh Museum te bouwen. Dit om te waarborgen dat de collectie voor altijd en iedereen te zien is. In 1973 verhuisde de collectie van het Stedelijk Museum naar het Van Gogh Museum. Het Van Gogh Museum bestaat uit twee gebouwen: het Rietveldgebouw en de Kurokawavleugel. Het hoofdgebouw van het museum uit 1973 is ontworpen door architect Gerrit Rietveld. In 1999 werd de tentoonstellingsvleugel, die ontworpen is door Kisho Kurokwawa, geopend. In 2013 werd het museum heropend, na een renovatie van een jaar. In het voorjaar van 2014 werd gestart met het verplaatsen van de entree. Deze werd in 2015 geopend. Deze bevindt zich nu aan het Museumplein. Dit is een glazen gebouw geworden. Jaarlijks bezoeken rond de twee miljoen mensen het museum.

Plattegrond van het Van Gogh Museum Amsterdam

De vaste collectie van het Van Gogh Museum

De vaste collectie van het Van Gogh Museum bestaat uit de meesterwerken van Vincent van Gogh, maar ook tekeningen en brieven. Het museum bezit ruim tweehonderd schilderijen, vijfhonderd tekeningen en zevenhonderd brieven van Vincent van Gogh, en ook zijn verzameling Japanse prenten. De bibliotheek omvat meer dan 23.000 werken.
Van Gogh verbeelde met zijn kunst de grote thema’s van het bestaan, angst, lijden, liefde en hoop. U ziet in de schilderijen zijn onafgebroken zoektocht naar een voortdurend proces om zichzelf te verbeteren. U ziet overal in het museum het verhaal van zijn kunstenaarschap. Dit gebeurt door zijn schilderijen, tekeningen en brieven.
De belangrijke aspecten van Van Goghs kunstenaarschap worden door middel van wisselende thema’s belicht. U ziet in het museum de ambitie om boerenschilder te worden, zijn zoektocht naar kleur en zijn persoonlijke verbeelding van de natuur. Het Van Gogh Museum heeft de schilderijen op chronologische volgorde gegroepeerd. Op deze manier krijgt u een overzicht van de persoonlijke en artistieke ontwikkeling. Van Gogh begon in Nederland met sobere tinten en portretten van arme boeren, bijvoorbeeld ‘De Aardappeleters’. In zijn laatste periode in de Provence springen de uitbundige kleuren bijna van het doek. Hoogtepunten als ‘De aardappeleters’, ‘De slaapkamer’ en ‘Zonnebloemen’ ontbreken niet tijdens de tentoonstellingen. De mythes rondom Van Gogh, zoals zijn zelfmoord, ziekte en oor, worden uitgebreid belicht. In de centrale hal wordt een video getoond, die laat zien hoe Vincent Van Gogh na zijn dood het belangrijke culturele icoon is geworden die hij heden ten dage is. De vaste verzameling bevat ook kunstwerken van tijdgenoten van Vincent Van Gogh, zoals werken van Toulouse-Lautrec, Seurat, Signac, Monet en Gauguin.

Het schilderij 'Zonnebloemen' uit 1889 in het Van Gogh Museum

Wisselende tentoonstellingen in het Van Gogh Museum

Op de dag dat ik het Van Gogh Museum bezocht, december 2017, waren er naast de vaste collectie twee wisselende tentoonstellingen te bezoeken: Nederlanders in Parijs 1789-1914 en Zeng Fanzhi.

Nederlanders in Parijs 1789-1914

In de tentoonstelling Nederlanders in Parijs 1789-1914 ziet u de Parijs door de ogen van acht Nederlandse kunstenaars, te weten, Johan Barthold Jongkind, George Hendrik Breitner, Kees van Dongen, Piet Mondriaan, Vincent van Gogh, Maris, Mauve en Van Spaendonck. Kunstenaars verlieten in de 19e eeuw hun geboorteland om in de onweerstaanbare stad Parijs hun geluk te beproeven. De Nederlanders trokken naar Parijs, naar de Franse kust, naar het kunstenaarsdorp Barbizon en het nabijgelegen woud van Fontainebleau om stadsgezichten en de natuur te schilderen. De Nederlandse kunstenaars maakten in Parijs kennis met een grote diversiteit aan kunst, stijlen en opvattingen. Hierdoor veranderde hun werk en hun ideeën over kunst ingrijpend. Dit mede dankzij ontmoetingen met Franse kunstenaars. De kunstenaars die in Parijs waren geweest deelden hun nieuwe inzichten met hun Nederlandse schildersvrienden. Een voorbeeld hiervan is Isaac Israëls, hij leerde via George Hendrik Breitner het Franse impressionisme kennen. Hij ging ballerina’s en naakten schilderen. Dit was in die tijd in Nederland vrij ongebruikelijk. De Nederlanders drukten in Parijs ook hun stempel op de Franse kunstenaars. In deze tentoonstelling ziet u werken van acht Nederlandse kunstenaars, aangevuld met schilderijen van hun Franse tijdgenoten. Deze tentoonstelling is te zien van 13 oktober 2017 t/m 7 januari 2018.

Ary Johannes Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het grote atelier bij zijn woonhuis aan de rue Chaptal 16, 1851, Dordrechts Museum (schenking van H.O.W. de Kat van Barendrecht, 1866)

Zeng Fanzhi

De Chinese kunstenaar Zeng Fanzhi maakte speciaal voor het Van Gogh Museum nieuwe schilderijen. Hij is een groot bewonderaar van Vincent van Gogh. Zeng Fanzhi is geboren in 1964. Hij bekijkt de schilderijen van Vincent van Gogh met Chinese ogen en geeft hier zijn eigen interpretatie aan. Speciaal voor het Van Gogh Museum maakte Zeng Fanzhi een serie van zes portretten die allen geïnspireerd zijn op de zelfportretten van Vincent Van Gogh. In elk schilderij verbindt hij zijn eigen stijl en identiteit met het leven en werk van Vincent Van Gogh. Van Goghs invloeden komen duidelijk terug. Het verschil tussen Van Gogh en Zeng Fanzhi zit met name in kleurgebruik en de kronkelende lijnen. Er is een kleine tentoonstelling met zes werken (ik heb maar vijf schilderijen gezien) in het Van Gogh Museum te bewonderen. Deze schilderijen zijn van 20 oktober 2017 tot en met 5 maart 2018 in het museum te zien.

Zeng Fanzhi, Van Gogh II, 2017

Praktische informatie

Overige informatie

 • In het Van Gogh Museum is een museumwinkel aanwezig, waar u tijdens de openingstijden van het museum boeken en producten geïnspireerd op het werk en leven van Vincent van Gogh kunt kopen. De Van Gogh Museumwinkel is gevestigd in de entreehal van het museum en allen toegankelijk vanuit het museum. Ook de boekwinkel op de derde etage van het museum is alleen tijdens de openingstijden van het museum geopend. Voor de kinderen is er in de boekwinkel een aparte kinderboekenhoek ingericht. Tegen verzendkosten kunt uw aankopen bij de servicebalie naar uw adres, waar ook ter wereld, laten verzenden. Daarnaast is het mogelijk om in de webshop Van Gogh artikelen aan te schaffen.
 • Op het Museumplein is een gezamenlijke winkel van het Van Gogh Museum en het nabij gelegen Rijksmuseum gevestigd. Hier kunt u ook museumsouvenirs aanschaffen. Deze museumwinkel kunt u gratis bezoeken. Hier kunt u ook entreetickets voor zowel het Rijksmuseum als het Van Gogh Museum kopen.
 • Er is een multimediatour beschikbaar. Deze audiotour is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Russisch, Chinees (Mandarijn), Japans en Koreaans. De kosten zijn € 5,– per volwassene en € 3,– voor kinderen van 13-17 jaar en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Deze mediatour kunt u bij uw online ticket reserveren.
 • Het Van Gogh Museum is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en gebruikers van een rollator. Mindervaliden krijgen voorrang in de rij voor het museum en kunnen gebruik maken van een lift bij de entree. op de Paulus Potterstraat, voor het museum, is een mindervalidenparkeerplaats en een laden/lossenplaats, waar bezoekers kunnen worden afgezet. Een begeleider voor bezoekers die niet zelfstandig door het museum kan bewegen, is gratis. Bij het begeleidersticket is een gratis multimediatour inbegrepen. Op de begane grond bevinden zich aangepaste toiletten. In het museum zijn liften aanwezig. Bij de garderobe zijn enkele rolstoelen te leen.
 • Het Van Gogh Museum is toegankelijk met een hulphond voorzien van een tuigje.
 • In het Van Gogh Museum is het Museumcafé Le Tambourin gevestigd. Hier kunt u kiezen uit koude en warme dranken en gerechten, met als specialiteiten salades, huisgemaakte lasagne of quiche, vegetarische schotels en gebak. Vanuit het Museumcafé Le Tambourin heeft u een fantastisch uitzicht over het Museumplein en de Kurokawavleugel. Het museumcafé is tijdens de openingstijden van het museum geopend. Het café is alleen via het museum bereikbaar.
 • In de bibliotheek is een studiezaal gevestigd waar u de uitgebreide collectie boeken, tijdschriften en documentatiematerialen kunt raadplegen. Deze studiezaal is gevestigd aan het Museumplein 4. De bibliotheek is vrij toegankelijk. De bibliotheek is op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur geopend. De bibliotheek bezit meer dan 35.000 boeken en artikelen en is geabonneerd op meer dan 40 tijdschriften en veilingcatalogi.
 • Fotograferen in het museum is niet toegestaan, behalve op de daarvoor aangewezen plekken.

Note: waar die aangewezen plekken zijn, is volstrekt onduidelijk, evenals het beleid van niet of wel mogen fotograferen, want er waren, toen ik er begin december 2017 was, genoeg bewakers die het toelieten dat er gefotografeerd werd. Niet in alle zalen heb ik kunnen en mogen fotograferen, vandaar dat er ook foto’s van het museum zelf gepubliceerd zijn, maar de meeste foto’s heb ik zelf gemaakt.

Bereikbaarheid

Het Van Gogh Museum is goed bereikbaar met openbaar vervoer, fiets of auto.

 • Openbaar vervoer:
  Vanaf Amsterdam Centraal kunt u het Van Gogh Museum bereiken met tram 2 (richting Nieuw Sloten) of tram 5 (richting Amstelveen Binnenhof); in- en uitstaphalte is de Van Baerlestraat.
  Met de bus is het museum vanaf Centraal Station bereikbaar met bus 170 (richting Uithoorn) of bus 172 (richting Kudelstaart); in- en uitstaphalte is Rijksmuseum of Museumplein.
  Vanaf Station Amsterdam Sloterdijk is het Van Gogh Museum bereikbaar met tram 12 (richting Amsterdam Amstel); in- en uitstaphalte is het Museumplein.
  Vanaf Amsterdam Amstel is het Van Gogh Museum bereikbaar met tram 12 (richting Station Sloterdijk); in- en uitstaphalte is het Museumplein.
  Vanaf Amsterdam Zuid is het Van Gogh Museum bereikbaar met tram 5 (richting Centraal Station); in- en uitstaphalte is de Paulus Potterstraat.
 • Auto:
  U kunt u auto bijvoorbeeld in de parkeergarage Q-Park onder het Museumplein parkeren. De ingang van deze parkeergarage is tegenover het Koninklijk Concertgebouw. In de omgeving van het Museumplein geldt (net als in de rest van Amsterdam) betaald parkeren.

Openingstijden

Tot en met 5 november 2023
Dagelijks van 09.00-18.00 uur.

6 november t/m 15 december 2023
Maandag t/m vrijdag: 09.00-17.00uur.
Zaterdag & zondag: 10.00-18.00 uur.

16 t/m 31 december 2023
Dagelijks open van 09.00-18.00 uur, uitgezonderd:

 • 24 t/m 26 december: 09.00-17.00 uur.
 • 31 december: 09.00-17.00 uur.

Entree

Volwassenen: € 20,– per persoon.
Kinderen t/m 17 jaar: gratis.

Museumkaarthouders: gratis.

(Prijzen zijn van 2023).

Entreebewijs Van Gogh Museum Amsterdam

Adres

 Van Gogh Museum
Museumplein 6
1071 DJ Amsterdam
Telefoon: 0031 (0)20 – 570 52 00
E-mail: info@vangoghmuseum.nl
Website:
Klik hier om naar de website van het Van Gogh Museum in Amsterdam te gaan

Meer lezen over de bezienswaardigheden in Amsterdam

Wilt u nog meer voorpret of u nog meer verdiepen in Amsterdam? Dan kan ik u onderstaande reisgidsen aanraden:

Bewaar op Pinterest

In het Van Gogh Museum aan het Museumplein in Amsterdam zijn schilderijen van Vincent Van Gogh, zoals zijn landschappen, zelfportretten en stillevens. Op mijn website lees je meer over het museum en de schilder Vincent van Gogh. Lees je mee? #vincentvangogh #vangoghmuseum #museumplein #amsterdam #jtravel #jtravelblog

Over JTravel

Auteur foto

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Deel dit artikel

Handige links

voor het plannen van uw reis

Om u mijn reistips gratis te kunnen blijven geven, kunt u mij helpen. Ik werk samen met verschillende organisaties. Als u via één van de onderstaande links iets boekt of koopt, ontvang ik een klein percentage van uw aankoopbedrag. Ik kan deze website op deze manier in de lucht houden en de kosten die ik maak voor het maken van deze website dekken en u van de gratis informatie voorzien. Het boeken via één van deze links kost u niets extra’s. Het helpt mij om met dit kleine beetje geld u te voorzien van informatie. Voor ons beiden is het een win-win situatie: ik verwijs u door naar leuke en handige reisproducten en u helpt mij, JTravel, met uw aankoop. Bij voorbaat dank. Meer handige links vindt u in het artikel Links naar andere websites.

Dit artikel bevat affiliate links. Wat een affiliate link inhoudt, vertel ik u in het artikel Disclaimer. 

Vindt u mijn blogs leuk? Koop dan een kop koffie voor me door op de button hieronder te klikken en ik zorg ervoor dat u kunt blijven genieten van de reisverhalen en reistips op mijn websites. Buy me a coffee

Deel dit artikel

Jaquelien

Jaquelien

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Geboren en getogen in het hoge noorden van Nederland, voor mijn studie Toerisme verhuisd naar Breda en daarna vanwege werk verhuisd naar het westen van Nederland. Een plek waar ik tot op heden nog altijd woon.
Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Ook leuk om te lezen

De Koog Texel 2016
Europa

De Koog

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven