Logo van JTravel.nl
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Informatie over Amsterdam

In Amsterdam kunt u zich het gehele jaar door prima vermaken. Er is in Amsterdam zoveel te zien, er zijn veel musea en het is er gezellig winkelen en er zijn veel restaurants en cafés. De stad heeft een rijke historie, prachtige monumentale gebouwen en een gezellige sfeer.

Inhoudsopgave

Amsterdam

De naam Amsterdam dankt de stad aan de ligging bij een in de 13e eeuw aangelegde dam in de Amstel. Amsterdam kreeg na 1300 stadsrechten. De stad werd in 1345 door het Mirakel van Amsterdam een pelgrimsoord.

In de Gouden Eeuw groeide het tot één van de belangrijkste haven- en handelssteden in de wereld. Vanaf eind 16e eeuw kwamen er veel buitenlanders uit vooral de Zuidelijke Nederlanden, Duitsland en de Scandinavische landen naar de stad. Dit leidde tot stadsuitbreidingen. Een voorbeeld hiervan zijn de laatste grachten van de fortificatie, die nu als grachtengordel bekend is. Deze grachtengordel staat sinds 2010 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De binnenstad is opgesplitst in ongeveer 90 ‘eilanden’. De gemeente telt 1.539 bruggen en viaducten. Hiervan liggen er 252 in de binnenstad. De binnenstad ligt ongeveer één meter boven zeeniveau. De stad heeft een zeer vlak landschap, dat in sommige gevallen is ontstaan door inpoldering.

Ligging

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. De stad ligt in de provincie Noord-Holland in het westen van Nederland, aan het IJ en de monding van de Amstel. Via het Noordzeekanaal is de haven van Amsterdam verbonden met de Noordzee.

De ligging van Amsterdam

Geschiedenis van Amsterdam

Aan het eind van de nieuwe Steentijd (ongeveer 4600 jaar geleden) begint de geschiedenis van Amsterdam. Er zijn gebruiksvoorwerpen en botten van gebruiksdieren onder het Damrak en Rokin gevonden, die uit die periode stammen.

Het moerassige gebied werd rond het jaar 1000 ontgonnen. Het veen begon begon als gevolg van ontwatering in te klinken. Er moesten dijken worden aangelegd om het inmiddels lager gelegen land tegen het water te beschermen. De aanleg van de dijken langs de Zuiderzee (nu het IJsselmeer) en het IJ begon in de 13e eeuw. Voorbeelden hiervan zijn de Spaarndammerdijk en Diemerzeedijk. Kort na de overstromingen van 1170 en 1173 werd er een dam aangelegd waar Amsterdam zijn naam aan ontleent.

In een document van 27 oktober 1275 is de oudste vermelding van Amsterdam te lezen. Hierin verleent graaf Floris V de bewoners tolvrijheid. Rond 1300 kreeg de stad zijn stadsrechten. En in 1342 kreeg de stad een nieuw stadsrecht van graaf Willem IV.

Amsterdam was in de 15e eeuw uitgegroeid tot de belangrijkste handelsstad van Holland. Bij uitbreiding van Amsterdam werden ringvormige grachten gegraven. Dit was nodig voor de verdediging en voor de waterhuishouding van de stad. De fundering van de huizen bestond uit lange houten palen die op de zandlaag onder de drassige bodemlaag steunden. Het gebruik van hout als bouwmateriaal maakte de stad gedurende de middeleeuwen kwetsbaar voor stadsbranden. In de 15e eeuw zijn er paar grote branden geweest die delen van de stad hebben verwoest. Ook in latere eeuwen hebben er in Amsterdam branden gewoed.

In 1578 sloot het stadsbestuur zich aan bij de opstand tegen Spanje. Dit gebeurde vooral vanwege handelsbelangen. In 1585 kwamen veel Antwerpenaren, met hun handelsnetwerk naar Amsterdam. Dit gebeurde na de inname van Antwerpen door de Spanjaarden. De komst van de Antwerpenaren en de komst van Portugese Joden speelden een belangrijke rol in de Gouden Eeuw van Amsterdam en Holland wordt genoemd. De bevolking van Amsterdam nam in die periode snel toe. Dit gebeurde door een explosieve toestroom van buitenlanders. Amsterdam telde rond 1570 minder dan 30.000 inwoners. In 1622 was het inwonersaantal al gegroeid tot ruim 100.000 en aan het einde van de 17e eeuw woonden er 200.000 mensen in de stad. Amsterdam behoorde met Londen, Napels en Parijs tot de grootste steden in Europa. Door deze bevolkingsgroei was er een forse uitbreiding van de stad nodig. Aan deze periode dankt de stad de grachtengordel met zijn koopmanshuizen en pakhuizen.

Rond 1750 daalde het inwoneraantal. In 1815 was het dieptepunt bereikt. De stad telde in de periode slechts 140.000 inwoners. Dit herstelde zich langzaam in de 19e eeuw. Amsterdam breidde zich rond 1850 uit buiten de 17e eeuwse Singelgracht. In 1825 kwam met het Noordhollandsch Kanaal de waterverbinding met Den Helder tot stand. In 1839 werd het eerste spoorwegtraject van Nederland tussen Amsterdam en Haarlem geopend. Sinds 1876 is het Noordzeekanaal de rechtstreekse verbinding tussen de Amsterdamse haven. De sluizen bij IJmuiden geven toegang tot de Noordzee.

Door de industriële revolutie begon een nieuwe periode van groei. De handel werd vernieuwd en er kwam industrie in de stad. Vanaf 1850 verdubbelde de bevolking van ongeveer 250.000 naar 510.000 in het jaar 1900.

De Tweede Wereldoorlog (1940-1945) kostte aan ongeveer 110.000 inwoners van Amsterdam het leven. Er leefde voor de oorlog een omvangrijke Joodse gemeenschap in de stad. Het merendeel, ongeveer 75.000 Joden, overleefde de bezettingstijd niet. De verzetsbeweging was in Amsterdam omvangrijk. Anne Frank dook aan de Prinsengracht onder en schreef hier haar wereldberoemde dagboek. De hongerwinter eiste, zoals in heel West-Nederland, een hoge tol in Amsterdam. De stad werd bespaard van grote bombardementen. De meeste schade werd veroorzaakt in 1943 door de geallieerde bombardementen op Amsterdam-Noord. Hierbij vielen ruim 200 doden.

Na de oorlog verrezen de Westelijke Tuinsteden en Buitenveldert. Ook Amsterdam-Noord onderging een grote uitbreiding. De bestaande stad werd veranderd. De metrolijn werd aangelegd en grote delen van de oude Jodenbuurten werden afgebroken. Er kwam veel nieuwbouw in de stad. In 1966 begon de bouw van de Bijlmermeer. Hier verrezen 5.000 woningen.

De grote hoeveelheid protesten en sociale bewegingen in de stad zorgde regelmatig voor rellen en opstanden. Er waren ook regelmatig krakersrellen.

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd in de binnenstad begonnen met stadsvernieuwing. Gezinnen en ook bedrijven trokken weg uit de binnenstad. Ze hadden ruimte nodig. Er kwamen hoogopgeleide en goed verdienende jongeren in hun plaats. Er kwam meer ruimte voor horeca en allerlei andere dienstverlenende bedrijvigheid. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw zijn ook de stadsranden veranderd en uitgebreid. In de Bijlmermeer maakten de kenmerkende honingraatflats plaats voor vernieuwing. Dit om de woonomgeving te verbeteren. Het oostelijk Havengebied werd omgevormd van een vervallen havengebied tot een moderne woonwijk. De stad breidde zich naar buiten uit, met de bouw van de nieuwe wijken De Aker en Nieuw Sloten in het zuidwesten van de stad en de wijk IJburg op een aantal kunstmatige eilanden in het IJmeer. Het zakendistrict Zuidas is een belangrijke economische stadsuitbreiding.

Stadswapen

De drie kruisen vormen de kern van het Amsterdamse stadswapen. Het zijn Andreaskruisen, genoemd naar de apostel Andreas, die aan een dergelijk kruis de marteldood zou zijn gestorven. Het wapen waarin de kruisen staan bestaat uit drie verticale banen met de kleuren rood, zwart en rood. In de 15e eeuw werd de keizerskroon aan het wapen toegevoegd en in de 16e eeuw zijn nog de twee leeuwen als schilddragers aan het wapen toegevoegd. De kruisen staan in de zwarte baan. Het devies luidt: Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig.

Het wapen van Amsterdam

Toerisme

Toerisme is belangrijk voor Amsterdam. Er komen jaarlijks meer dan 5 miljoen bezoekers en jaarlijks komen er ongeveer 19 miljoen dagjesmensen naar Amsterdam. Na jaren van sluiting vanwege renovaties, zijn een aantal jaren geleden de grote musea weer geopend. Deze trekken zeer veel mensen aan. Om een paar voorbeelden te noemen: het Rijksmuseum ontving in 2014, het eerste volledige jaar sinds de grote verbouwing, een recordaantal van 2.450.000 bezoekers en het Van Gogh Museum telde 1,6 miljoen bezoekers. Een andere grote toeristentrekker is het Anne Frankhuis, waar ongeveer 1.200.000 bezoekers kwamen. Dit zijn de drie drukst bezochte musea in Nederland. Andere druk bezochte musea zijn het Stedelijk Museum, NEMO, de Hermitage, het Scheepvaartmuseum, het Amsterdam Museum, het Tropenmuseum, het Joods Historisch Museum, het Koninklijk Paleis op de Dam en het Rembrandthuis. 

De meest bezochte toeristische attractie is een tocht per rondvaartboot door de Amsterdamse grachtengordel. Amsterdam doet het ook goed als cruisebestemming. De huidige toeristenstroom naar Amsterdam bestaat vooral uit Britten, Chinezen, Duitsers, Amerikanen en Japanners. Op diverse plaatsen en tijdstippen is het bijzonder druk in de binnenstad. Volgens de lokale bevolking wel eens te druk. En het wordt elk jaar drukker.

De toeristen blijven in de binnenstad maar volgens het gemeentebestuur zouden ze ook naar andere locaties in Amsterdam moeten worden gelokt. Hierbij wordt gedacht aan De Pijp (bijgenaamd het ‘Quartier Latin van Amsterdam’), het Centrumgebied Zuidoost en op de lange termijn naar de Zuidas.

Bezienswaardigheden in Amsterdam

Amsterdam heeft heel veel moois te bieden. Hieronder zal ik een aantal interessante en toeristische trekpleisters met een korte uitleg noemen.

Plattegrond van Amsterdam

Musea

Rijksmuseum
Het Rijksmuseum is het grootste en belangrijkste museum van Nederland. Er zijn ruim tweehonderd zalen. De collectie omvat een collectie van maar liefst een miljoen objecten. Het museum richt zich vooral op beeldende kunst. Ook vindt u hier het Rijksprentenkabinet en een groot aantal objecten die te maken hebben met de geschiedenis van Nederland. Belangrijke stukken zijn het schilderij ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt van Rijn en het schilderij ‘Het Melkmeisje’ van Johannes Vermeer. Het museum is eigendom van de staat. Doel van het Rijksmuseum is het tonen van de Nederlandse geschiedenis en uitleggen aan zo veel mogelijk Nederlanders en toeristen. U vindt het Rijksmuseum aan de Stadhouderskade.

Van Gogh Museum
In het Van Gogh Museum zijn de werken, die door de Nederlandse schilder Vincent van Gogh zijn gemaakt, te bewonderen. In het Van Gogh Museum vindt u de grootste collectie van Gogh werken ter wereld. Naast de meer dan 200 schilderijen en 500 tekeningen bevat de collectie ook honderden door Vincent geschreven brieven. De meeste hiervan zijn gericht aan zijn broer Theo. Het grootste deel van de collectie in het Van Gogh Museum is in 1962 door de familie van de schilder aan de van Gogh stichting overgedragen. Daarnaast kunt u in het Van Gogh Museum ook werken zien van schilders die met Van Gogh samenwerkten of door hem geïnspireerd werden zoals Gauguin, Monet en Picasso. Enkele bekende werken die bij de collectie van het van Gogh museum horen zijn: De aardappeleters (1885), Zonnebloemen (1889) en Het gele huis (1888). Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Van Gogh Museum en foto’s Van Gogh Museum.

Het schilderij 'Zelfportret met grijze vilthoed' uit 1887 van Vincent van Gogh in het Van Gogh Museum in Amsterdam

Stedelijk Museum
Het Stedelijk Museum Amsterdam is een museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving, opgericht in 1874. Het Stedelijk Museum is een museum met moderne kunst, perfect voor de kunstliefhebber. Het is een modern en hip museum. S.M.A.K. staat voor Stedelijk Museum voor Actuele Kunst. U vindt er alle kunststromingen van 1945 tot nu, zoals Cobra, Pop Art en Minimal Art en werk van internationaal beroemde kunstenaars, zoals Joseph Beys, David Hammons en Panamarenko. Maar ook werk van minder bekende kunstenaars zijn hier te zien. Het Stedelijk Museum ligt aan het Museumplein naast het Van Gogh Museum.

Diamant Museum
Het Diamant Museum neemt u mee op reis. Een reis die 3 miljard jaar geleden begon, 200 kilometer onder het aardoppervlak en die eindigt als een sieraad. Gaat u mee op reis? Het Diamant Museum is onderdeel van Royal Coster Diamonds. Het Diamant Museum is gevestigd in de Paulus Potterstraat, dichtbij het Museumplein in Amsterdam. Het Diamant Museum vertelt u over alle aspecten van diamanten, van het ontstaan van de diamantbewerking in Amsterdam en de historie. Het museum is een informatiecentrum dat alle aspecten van de diamant tentoonstelt met de nadruk op de diamantindustrie in Amsterdam. U ziet, verdeeld over tien thema’s, alle facetten van de diamantgeschiedenis met foto’s, films, historische documenten en diamanten. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Diamant Museum en foto’s Diamant Museum.

Het met diamanten ingelegde hoofd van een gorilla in het Diamant Museum in Amsterdam

Moco Museum
Moco Museum staat voor Modern Contemporary Museum Amsterdam. Dit is een particulier museum voor moderne en hedendaagse kunst in Amsterdam. In het Moco Museum kunt u een breed scala aan moderne, inspirerende en hedendaagse kunst van kunstenaars als Warhol, Banksy, Icy & Sot en Roy Lichtenstein bekijken. Het Moco Museum ligt tussen het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum aan het Museumplein in Amsterdam. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Moco Museum en foto’s Moco Museum.

'Forgive us for Trespassing' van Banksy in het Moco Museum in Amsterdam

Koninklijk Paleis
Het Koninklijk Paleis is ooit ontworpen als stadhuis voor de bestuurlijke en rechtelijk macht van Amsterdam. In 1655 was de bouw bijna klaar en kon het in gebruik worden genomen. Rond het jaar 1808 kreeg het stadhuis een andere bestemming, namelijk die van het derde keizerlijk paleis van het Napoleontische keizerrijk. In dit koninklijk paleis ontvangt ons koningshuis officiële staatsbezoeken. De rest van het jaar is het koninklijk paleis opengesteld voor publiek door de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam. Regelmatig zijn er tentoonstellingen te bewonderen. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Koninklijk Paleis en foto’s Koninklijk Paleis.

Het Koninklijk Paleis in Amsterdam / Copyright © JTravel.nl

Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum heette vroeger het Amsterdams Historisch Museum. Het museum ligt aan de Kalverstraat 92. U kunt in het Amsterdam Museum een vaste expositie bekijken. Een deel van het museum wordt gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen. Deze tentoonstellingen hebben altijd iets met Amsterdam of de geschiedenis van Amsterdam te maken. De collectie omvat onder andere schilderijen, tekeningen, boeken, meubelen, textiel, prenten, beelden, glas, kunstnijverheid en archeologische vondsten.

Anne Frankhuis
Het Anne Frankhuis is een monument ter nagedachtenis van het Joodse meisje Anne Frank en haar familie. Het Anne Frankhuis vindt u aan de Prinsengracht 263-265. Dit huis is sinds 1960 een museum. Het museum is later verbouwd en gerestaureerd. Het Achterhuis, waar de familie Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat, werd volledig in originele staat teruggebracht. Iedere bezoeker kan zich op deze manier nog een nog beter beeld vormen van de situatie waarin Anne Frank haar wereldberoemde dagboek schreef.

Joods Historisch Museum
Het Joods Historisch Museum is uniek in zijn soort en is volledig gewijd aan de rijke geschiedenis van de Joden. Het museum is in de voormalige synagoog aan het Waterlooplein gevestigd. U wordt aan de hand van veelvuldige affiches, kunstvoorwerpen, foto’s en beeldmateriaal meegenomen in alledaagse verhalen die Joden vroeger moesten meemaken. De Joden hebben een diepe stempel in het alledaagse leven in Amsterdam gedrukt. Dit ziet u terug in het museum. Het museum beschrijft hoe de gouden eeuw tussen de 16e en de 17e eeuw er uit zag. Veel Joden uit Portugal en Europa kwamen in die periode samen in het liberale Amsterdam. Tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog waren ze vrij in het belijden van hun geloof. Ze werden in de stad met rust gelaten en niemand keek toen raar op als er Joden over de Amsterdamse straten liepen. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Joods Historisch Museum en foto’s Joods Historisch Museum.

Het Joods Historisch Museum in Amsterdam

Portugese Synagoge
De Portugese Synagoge staat middenin het Joods Cultureel Kwartier. De synagoge is nog altijd in gebruik, maar ook geopend voor het publiek. Het gebouw dateert uit de 17e eeuw. Het interieur is ruimtelijk en licht. Het interieur dateert ook uit de 17e eeuw. De verlichting bestaat honderden kaarsen. Het is nog altijd de enige verlichting in de synagoge. De kaarsenkronen zijn gemaakt van koper. Ook de bijgebouwen zijn een bezoek meer dan waard. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Portugese Synagoge en foto’s Portugese Synagoge.

De Portugese Synagoge in Amsterdam

Verzetsmuseum
In het Verzetsmuseum ziet, hoort en leest u verhalen over het uitzonderlijke en het alledaagse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De expositie gaat over verzet en het geeft u een beeld van de samenleving waarin het verzet heeft plaatsgevonden. Het decor van nagebouwde straten en wandvullende kleurenfoto’s roept de sfeer op van jaren 1940-1945. U ziet authentieke voorwerpen, foto’s en documenten, film- en geluidsfragmenten. Dit alles vertelt de geschiedenis van mensen in oorlogstijd. U krijgt een globaal beeld van Nederland in bezettingstijd. Aan het begin van de tentoonstelling kunt u een 10 minuten video bekijken over aanpassen, meedoen, onderduiken of verzetten? Wat doet u als de Duitsers de baas zijn in Nederland? De vraag die in het Verzetsmuseum gesteld wordt en die stel ik mij ook wel eens als ik weer iets lees of hoor over de Tweede Wereldoorlog. Welke kant kiest u? Hoe zou u reageren op een toenemende onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kiest u de kant van het verzet,  past u zich aan aan de situatie en probeert een zo normaal mogelijk leven te leiden of kiest u de kant van de bezetter. Met de wetenschap van nu zou ik zeggen de eerste of tweede, maar dat is met de wetenschap van nu en achteraf gezien, maar wat zou u kiezen als u in die tijd de keuze moest maken? Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Verzetsmuseum en foto’s Verzetsmuseum.

Het Verzetsmuseum in Amsterdam

• Hollandsche Schouwburg
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Hollandsche Schouwburg door de Duitse bezetter gebruikt als de plaats waar joden zich moesten melden. Vanaf hier werden tienduizenden vrouwen, mannen naar concentratie- en vernietigingskampen gedeporteerd. Nu is de Hollandsche Schouwburg een herdenkingsplek. In de hal staat een monument in de vorm van een wand met de familienamen van alle mensen die vanaf de Hollandsche Schouwburg weggevoerd werden. Er zijn regelmatig wisselende tentoonstellingen en er is een vaste expositie over de Jodenvervolging. De tweede verdieping wordt gebruikt voor educatieve activiteiten.
Mocht u de gelegenheid hebben om tijdens uw bezoek aan Amsterdam de Hollandsche Schouwburg te bezoeken, dit kan nog t/m 30 juni 2020. Vanaf 1 juli 2020 sluit de Hollandsche Schouwburg i.v.m. een verbouwing voor een aantal jaren zijn deuren. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Hollandsche Schouwburg en foto’s Hollandsche Schouwburg.

De Hollandsche Schouwburg in Amsterdam / Copyright © JTravel.nl

H’art Museum
Het H’art Museum is de vroegere Hermitage Amsterdam. De naams- en koerswijziging van de vroegere Hermitage was nodig vanwege de oorlog van Rusland met Oekraïne vanaf februari 2022. Het museum is in 2004 klein geopend. In 2007-2009 werd het museum uitgebreid en gerenoveerd. Het H’art Museum is in het hele gebouw van het Amstelhof gevestigd. In het H’art Museum worden wisselende tentoonstellingen gehouden. Het H’art Museum werkt nauw samenwerken met British Museum, Centre Pompidou en Smithsonian American Art Museum. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen H’ART Museum in Amsterdam en Foto’s van het H’ART Museum in Amsterdam.

Museum de Hermitage in Amsterdam

Museum Willet-Holthuysen
Museum Willet-Holthuysen is gevestigd in een dubbel herenhuis dat in 1687 werd gebouwd. In het museum zijn 18e en 19e eeuwse stijlkamers ingericht, zoals de balzaal, de tuinkamer en de eetkamer. De keuken en de bijkeuken in het souterrain geven een beeld van de dagelijkse werkzaamheden van het personeel. Aan de achterkant bevindt zich een symmetrische Franse stijltuin. Museum Willet-Holthuysen is gevestigd aan de Herengracht 605 in Amsterdam. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Museum Willet-Holthuysen en foto’s Museum Willet-Holthuysen.

Museum Willet-Holthuysen in Amsterdam

Ons’ Lieve Heer op Solder Museum
Een nog goed verborgen schat vind u op de Oudezijds Voorburgwal 40 in hartje Amsterdam. Achter de karakteristieke gevel van dit grachtenpand gaat een complete kerk schuil. Dit is het Ons’ Lieve Heer op Solder Museum. De Amsterdamse koopman kocht in 1661 drie aaneengesloten grachtenpanden. Van de zolders van deze drie huizen maakte hij een schuilkerk. Schuilkerken waren er meer in Amsterdam, omdat in de tijd na de reformatie de katholieken geen openbare kerkdiensten meer mochten houden en op deze manier in schuilkelders wel hun geloof konden belijden.

Klederdrachtmuseum
In het Klederdrachtmuseum (Dutch Costume Museum) is een unieke collectie van traditionele klederdrachten van verschillende regio’s in Nederland te zien. Dit om de verhalen en ambachten en technieken van het Nederlands cultureel erfgoed niet te laten verdwijnen. Want in de plaatsen die in het museum uitgelicht worden (Urk, Volendam, Marken, Hindeloopen, Staphorst, Spakenburg en Zeeland), zijn steeds minder inwoners te zien in de traditionele klederdracht. Naast de klederdrachten zijn er ook een wisseltentoonstellingen te zien. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Klederdrachtmuseum en foto’s Klederdrachtmuseum.

Het Klederdrachtmuseum in Amsterdam

Museum Van Loon
Museum Van Loon vindt u aan de Keizersgracht in een oud patriciërshuis uit 1672 in Amsterdam. Het huis is ingericht in de sfeer van vroeger met portretschilderijen, meubels, porselein uit de afgelopen eeuwen.
De schitterende tuin ligt achter het huis en aan het eind van de tuin bevindt zich het koetshuis. De tuin is in de 17e eeuw aangelegd. Museum van Loon heeft 12 ruimtes, verdeeld over 3 verdiepingen, die u kunt bezoeken. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Museum Van Loon en foto’s Museum Van Loon.

Museum van Loon in Amsterdam

Historisch Museum
Het Historisch Museum is ondergebracht in een voormalig weeshuis. Hier worden verhalen over de tolerantie, de handelsgeest en de eigenzinnigheid van de inwoners van de stad die al eeuwenlang mensen uit de hele wereld aantrekt, verteld. De ‘Grand Tour’ is een ontdekkingsreis door zeven eeuwen stadsgeschiedenis in 23 zalen.

Rembrandthuis
Het Rembrandthuis is gevestigd in het huis waar Rembrandt tussen 1639 en 1658 heeft gewoond. Het huis kostte in 1639 dertienduizend gulden (ongeveer 6.000 euro). Dit was een bedrag die hij in termijnen mocht betalen. Hij kreeg in 1639 de opdracht om ‘de Nachtwacht’ te schilderen. Hij kon of wilde niet betalen. Hij werd failliet verklaard en verhuisde in 1658 naar een klein huurhuis op de Rozengracht.

Madame Tussauds
Madame Tussauds is een wassenbeeldenmuseum. U ziet hier levensechte wassen beelden van beroemdheden. De beelden zijn op levensecht formaat uitgevoerd. Het maken van een wassen beeld gebeurt in Londen. Dit gehele proces duurt ongeveer 3 maanden. De productiekosten van een handgemaakt wassen beeld bedragen ongeveer 150.000 euro. In Amsterdam ziet u niet alleen internationale artiesten, helden en politici, maar ook lokale beroemdheden. De collectie aan wassen beelden wisselt continu. Er is een groot archief aan beelden die opgeslagen worden. Deze kunnen bij veranderingen in de actualiteit weer in het museum geplaatst worden. Niet iedere beroemdheid krijgt zomaar een wassen beeld bij Madame Tussauds.

Heineken Experience
In de Heineken Experience komt u alles te weten hoe een Heineken pilsje tot stand komt. De Heineken Experience is gevestigd in de voormalige brouwerij. Deze brouwerij was tot 1988 in gebruik. Hier kunt u uw eigen biertje brouwen, ervaren hoe het is om zelf gebrouwen te worden of u kunt zien hoe de bijzondere advertising wereld van Heineken werkt. De bekende reclamespotjes, posters en nog veel meer ziet u in de Heineken Gallery. Aan het eind van de bezichtiging kunt u bijkomen in de bar, met natuurlijk een heerlijk, helder Heineken biertje.

Tassenmuseum Hendrikje
In het Tassenmuseum Hendrikje aan de Herengracht ziet u vijfhonderd jaar aan tassengeschiedenis. Dit varieert van een geitenleren buidel uit de 16e eeuw tot moderne tassen. Het Tassenmuseum Hendrikje heeft meer dan vijfduizend tassen in haar bezit. De tentoonstelling over tassen begint met de periode vanaf de Middeleeuwen en eindigt met tassen uit de 21e eeuw. Daarnaast is er een tijdelijke tentoonstelling. U kunt in het Tassenmuseum Hendrikje ook twee schitterende stijlkamers uit de 17e en 18e eeuw eeuw te zien. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Tassenmuseum Hendrikje en foto’s Tassenmuseum Hendrikje.

Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam

Koop hier uw museumtickets voor Amsterdam via Tiqets.com. U kunt uw ticket tot 24 uur voor uw bezoek kosteloos annuleren.

Kerken

Nieuwe Kerk
De Nieuwe Kerk vindt u hartje Amsterdam naast het Koninklijk Paleis op de Dam. Deze kerk is de drukst bezochte kerk van de stad. In 1410 werd de eerste kerkdienst in dit gebouw gevierd. De kerk heeft een lange historie. Hier worden koningen en koninginnen ingehuldigd. Dit begon in 1898 met de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Later zijn ook koningin Juliana, koningin Beatrix en koning Willem-Alexander hier ingehuldigd. Ook het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vond hier plaats. In de kerk bevindt zich een een schitterend koorhek met daarop twee leeuwen die het wapen van Amsterdam dragen. Daarnaast op het hek ziet u het koggeschip dat duidt op het Amsterdamse stadszegel. Het koor wordt gebruikt bij belangrijke gelegenheden zoals bijvoorbeeld de inzegening van een huwelijk. Het koor en ook de kapellen rondom het koor behoren tot de oudste elementen van de kerk. Verder vindt u in de kerk diverse monumenten gewijd aan de vroegere zeehelden. Het kerkgebouw heeft twee orgels: het hoofdorgel, dat een totale wand van de kerk in beslag neemt en een transeptorgel. De preekstoel is zeer opvallend. Deze is enorm versierd. U kunt hier genieten van het interieur van de kerk zelf, maar er worden ook zeer regelmatig interessante tentoonstellingen gehouden. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen De Nieuwe Kerk en foto’s De Nieuwe Kerk.

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam

Oude Kerk
De Oude Kerk is het oudste gebouw van Amsterdam. De kerk ligt aan de grachten aan het Oudekerksplein. De kerk werd in 1306 in gebruik genomen en was de belangrijkste kerk van Amsterdam tot de komst van de Nieuwe Kerk in de 15e eeuw. Tot en met 1578 was de kerk een Rooms-katholieke kerk. De Oude Kerk is gebouwd in de gothische bouwstijl. De gewelven van de kerk zijn gemaakt van hout. Deze houtconstructie is in de kerk zelf nog goed te zien. In de Oude Kerk liggen diverse rijke burgers van Amsterdam begraven. U vindt hier de graven van rijke bestuursleden van VOC en de WIC. Het beroemdste graf in deze kerk is het graf van Jacob van Heemskerk, de ontdekkingsreiziger die samen met Willem Barentz een noordelijke route naar Indië wilde ontdekken.

Pleinen en straten

Damrak
Het Damrak is een straat en tevens een water die loopt vanaf treinstation Amsterdam Centraal tot de Dam. Deze straat is voor de meeste toeristen, als ze met de trein via het Centraal Station in de stad aankomen, de eerste kennismaking met Amsterdam. Belangrijke gebouwen aan de straat zijn de Bijenkorf en de Beurs van Berlage. Dit is een rijksmonument, ontworpen door de bekende Nederlandse architect Hendrik Petrus Berlage (1856-1934). Het gebouw wordt nu gebruikt voor exposities, congressen en verschillende bijeenkomsten. Met uitzondering van de Beurs van Berlage zijn hier voornamelijk restaurants, bars, souvenirwinkels, fastfood restaurants, winkels, geldwisselkantoren, hotels en ticketkantoortjes gevestigd. U kunt als Nederlander ongestoord over het Damrak lopen, maar toeristen worden voortdurend aangesproken om tours en accommodatie te boeken.

Beurs van Berlage met daarachter het Centraal Station in Amsterdam

De Dam
De Dam is één van de belangrijkste pleinen van Amsterdam. Het plein verbindt de straten Damrak en het Rokin. Bekende straten zoals de Nieuwendijk, Kalverstraat en Damstraat komen op de Dam uit. U ziet aan het plein een aantal bekende gebouwen, zoals het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds, Hotel Krasnapolsky, de Bijenkorf, het Koninklijk Paleis op de Dam en de Nieuwe Kerk en ook het Nationaal Monument staat op de Dam. Dit monument werd in 1956 opgericht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Rondom de 22 meter hoge pyloon vindt jaarlijks op 4 mei de Nationale Dodenherdenking plaats. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Nationaal Monument op de Dam en foto’s Nationaal Monument op de Dam.

Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam<br/>Copyright © JTravel.nl

Leidseplein
Het Leidseplein is een bekend uitgaansgebied in Amsterdam. Op dit plein het centrum van Amsterdam, is altijd wat te beleven. Het Leidseplein staat bekend als uitgaansgebied met veel terrassen, restaurants en theaters. In de winter wordt het omgetoverd tot een winters tafereeltje met een gezellige schaatsbaan, versierd met lichtjes. De Stadsschouwburg staat aan het Leidseplein. Het Leidseplein is heel erg druk tijdens feesten zoals Koningsdag, wedstrijden van het Nederlands voetbalelftal en tijdens andere grootschalige evenementen in Amsterdam waar het publiek in grote aantallen op af komt. Op het plein ziet u veel straatartiesten, schilders en groepjes toeristen die hier op hun gemak een jointje zitten te roken. Hier ligt de beroemde coffeeshop The Bulldog.

Leidsestraat
De Leidsestraat is een drukke winkelstraat in het centrum van Amsterdam. De Leidsestraat ligt tussen het Koningsplein en het Leidseplein. Samen met de Kalverstraat is dit één van de populairste winkelgebieden van Amsterdam. De variatie aan winkels is hier gevarieerder dan in de Kalverstraat, een straat dat vooral op mode en schoenen gericht is. Behalve bevoorradingsauto’s van de winkels mogen hier geen auto’s rijden. Ook fietsers zijn hier niet welkom, het is een officieel voetgangersgebied. Het is hier wel heel druk met trams.

P.C. Hooftstraat
De Pieter Cornelisz. Hooftstraat, vaak aangeduid als P.C. Hooftstraat of kortweg ‘De P.C.’, is een chique winkelstraat in Amsterdam-Zuid. In deze straat zijn winkels van bekende modemerken zoals Louis Vuitton, Burberry, Chanel en Hermès gevestigd. Dit is de winkelstraat waar de wat meer gefortuneerde mensen komen shoppen. Naast winkels zijn er in de P.C. Hooftstraat ook een aantal horecagelegenheden gevestigd. Als u hier op een mooie zonnige dag op het terras zit, is de kans redelijk aanwezig dat u B.N.ers op straat spot. De P.C. Hooftstraat is de favoriete winkelstraat onder profvoetballers van Ajax (en vooral hun vrouwen), artiesten, bekende kunstenaars en andere beroemdheden die in of rondom Amsterdam wonen.

Rembrandtplein
Het Rembrandtplein is een groot plein in de binnenstad van Amsterdam. Het plein is bekend als één van de uitgaanscentra van de stad. Hier zijn dance-clubs, theaters en cafés en veel terrasjes gevestigd. Zijstraten van het plein zijn de Reguliersbreestraat, Reguliersgracht, Amstelstraat en Utrechtsestraat. Het plein is vernoemd naar de bekende kunstschilder Rembrandt. Van hem ziet u een beeld op het plein.

Waterlooplein
Het Waterlooplein vindt u in de Amsterdamse binnenstad, niet ver van het Rembrandtplein. Het plein is in 1880 ontstaan. De Leprozengracht en de Houtgracht werden toen gedempt. Joodse kooplieden namen in 1893 het plein in beslag genomen. Zij konden zodoende hier hun waren konden verkopen. Tot op de dag van vandaag wordt het plein nog steeds gebruikt voor hetzelfde doeleinde als vele jaren geleden. Zes dagen per week (niet op zaterdag) is hier een vlooienmarkt, de Waterloopleinmarkt. Er zijn ongeveer driehonderd kramen. Hier koopt u tweedehands kleding, Chinese shirtjes, planten, prullaria en heel veel meer. Het Waterlooplein is één van de hotspots voor de alternatieve shop-a-holic.

Kalverstraat
De Kalverstraat is drukste winkelstraat en dé winkelstraat van Amsterdam. De straat heft zijn naam te danken aan de Kalvermarkt, die hier tot de 17e eeuw werd gehouden. De Kalverstraat begint bij De Dam en eindigt bij de Munttoren. Vrijwel alle zelfstandige winkeliers zijn uit de Kalverstraat verdrongen. Het is nu een straat waar bijna alleen nog maar filialen van winkelketens te vinden zijn. Zij kunnen de soms exorbitant hoge huurprijzen, die voor wat vierkante meters aan winkeloppervlakte gevraagd worden in de Kalverstraat, nog opbrengen. Zeker in de weekenden kunt u hier over de hoofden lopen. Het beste is om af en toe een zijstraat in te duiken.

Negen Straatjes
Als u in Amsterdam rondloopt, vergeet dan niet om door de bekende Negen Straatjes te struinen. U kunt hier winkelen, genieten van de cultuur of ergens lekker eten of drinken. De Negen Straatjes liggen op een paar minuten lopen van de Dam, in de Amsterdamse grachtengordel, tussen de Singel, de Herengracht, de Keizersgracht en de Prinsengracht. Het zijn zijstraatjes van de Keizersgracht, de Prinsengracht en de Herengracht. De namen van de straten zelf zijn: Reestraat, Hartenstraat, Gasthuismolensteeg, Berenstraat, Wolvenstraat, Oude Spiegelstraat, Runstraat, Huidenstraat en Wijde Heisteeg. De namen herinneren aan de ambachten die hier ongeveer 400 jaar geleden werden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld denken aan het bewerken van berenhuiden en wolvenhuiden. De huizen stammen uit de eerste helft van de 17e eeuw en handel, ambacht en cultuur voerden toen de boventoon in deze omgeving. Het waren voornamelijk rijkere koopmansfamilies die hier in de karakteristieke panden woonden en werkten. Dit was in de Gouden Eeuw. Amsterdam kende toen veel welvaart en voorspoed. Nu zijn er in deze 17e en 18e eeuwse straatjes gespecialiseerde winkeltjes op het gebied van antiek, curiosa, vintage, kaas, chocolade, wijn, reisboeken en mode gevestigd. Het succes van de Negen Straatjes doet de huren stijgen en steeds meer winkeltjes moeten helaas verhuizen om plaats te maken voor de bekende winkelketens.

Blauwe regen bij de Negen Straatjes in Amsterdam

Museumplein
Het Museumplein ligt in Amsterdam-Zuid. Het plein dankt haar naam aan het Rijksmuseum. Het Museumplein heeft een recreatieve functie binnen de stad. Hier vindt u grote en kleinere glasvlaktes, een vijver en speelmogelijkheden. Op het plein worden allerlei evenementen georganiseerd waaronder de jaarlijkse Uitmarkt. Op het Museumplein vinden ook grote demonstraties en manifestaties plaats. Aan het plein liggen drie bekende musea: het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Van Goghmuseum. Ook het Concertgebouw ligt aan het Museumplein.

Nieuwmarkt
De Nieuwmarkt wordt door veel Amsterdammers als het leukste plein van de stad beschouwd. Deze markt ligt op een kwartier lopen van het Centraal Station. Midden op het plein staat de Waag. Dit is een middeleeuws pand, waarin een café-restaurant gevestigd is. Rondom het plein vindt u terrassen en eetgelegenheden. Ook de legendarische Cotton Club is er gevestigd.

Markten

Albert Cuypmarkt
De Albert Cuypmarkt ligt in de ‘De Pijp’, net buiten het centrum van Amsterdam, tussen de Ferdinand Bolstraat en de Van Woutstraat. Dit is de bekendste markt van Nederland. Deze bekendheid heeft te maken met de sfeer die hier hangt. De markt is vernoemd naar Albert Cuyp, een kunstschilder uit de 17e eeuw. Het is hier altijd een drukte van belang. De Albert Cuypmarkt is naast de sfeer van authentiek Amsterdam ook een erg veelzijdige markt waar veel te krijgen is, zoals verse groenten en fruit, vis, kip, noten, fruit, olijven, bloemen, planten, fietsen, sieraden, kleding wierrook en nog heel veel meer. Op de markt vindt u een bekend standbeeld van volkszanger André Hazes.

Bloemenmarkt
In Amsterdam vindt u de grootste bloemenmarkt van Nederland. De Bloemenmarkt is al sinds het jaar 1862 een begrip in Amsterdam. U kunt hier terecht voor verse bloemen en allerlei bloembollen waaronder de onvermijdelijke tulpenbollen. De Bloemenmarkt wordt dagelijks gehouden aan de Singel, tussen het Muntplein en het Koningsplein. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Bloemenmarkt en foto’s Bloemenmarkt.

De Bloemenmarkt in Amsterdam

Parken

Vondelpark
Het park is 1,5 kilometer lang en 48 hectare groot. Dit rijksmonument vormt een oase van rust in de hectische stad. Tot halverwege de 20e eeuw was het park particulier eigendom, maar omdat de onderhoudskosten niet meer op te brengen waren, werd het park aan de stad geschonken. Het Vondelpark is vernoemd naar de dichter en toneelschrijver Joost van den Vondel. Zijn standbeeld staat in het park. Jaarlijks komen hier ongeveer 10 miljoen bezoekers, dit zijn niet alleen inwoners van Amsterdam maar ook bezoekers van de theatervoorstellingen of concerten in de open lucht.

Amstelpark
Het Amstelpark is aangelegd voor de Floriade van 1972. Het Amstelpark bestaat uit een aantal tuinen, zoals de Rododendronvallei, de Japanse Tuin, het Rosarium en de Belgische kloostertuin. In het park bevindt zich het Monument Rozenoord, een grasveld met lege stoelen ter nagedachtenis aan oorlogsslachtoffers die in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog vielen bij de fusilladeplaats Rozenoord aan de Amsteldijk. Deze honderd stoelen staan op een betonnen steen met daarop de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van een slachtoffer. Het park heeft verschillende ingangen waarvan een paar een mooie toegang hebben, zoals de Rode Brug. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Amstelpark en foto’s Amstelpark.

De Rode Brug van het Amstelpark in Amsterdam

Beatrixpark
Een deel van het Beatrixpark maakte onderdeel uit van het Floriade terrein van 1972. Het park is ontworpen door Jacoba Mulder, net als het Amsterdamse Bos. Het Beatrixpark heeft een grote collectie bomen en een kruidentuin dat overblijfsel is van de Floriade. Het Beatrixpark heeft de Monumentenstatus. Het park is een beschermd gemeentelijk monument geworden. In het park staan verschillende kunstwerken, zoals ‘Hommage aan Jakoba ‘Ko Mulder’, de ontwerpster van het Beatrixpark. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Beatrixpark en foto’s Beatrixpark.

'Hommage aan Jokoba Mulder' in het Beatrixpark in Amsterdam

Amsterdamse Bos
Het Amsterdamse Bos behoort bij 3 gemeenten, Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer. Bekend is het Amsterdamse Bos van de roeibaan, de Bosbaan, het Dachaumonument en het kersenbloesempark, waar in april de bloesem bloeit. In 1934 is men begonnen met de aanleg. Het Amsterdamse Bos kent veel leuke plekken, zoals een geitenboerderij, kilometers aan wandel- en fietspaden, de Boswinkel, restaurants, een theater en recreatiemogelijkheden. Het Amsterdamse Bos kent een grote variëteit aan natuur. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Amsterdamse Bos en foto’s Amsterdamse Bos.

Het Dachaumonument in het Amsterdamse Bos in Amsterdam

Gijsbrecht van Aemstelpark
Dit 27 hectare grote park is lang en smal. Het park ligt tussen de Amstelveensweg en de Europaboulevard, tussen het Amsterdamse Bos en het Amstelpark. Het park heeft een lengte van 2,15 km en is 230 meter breed. Qua flora en fauna is dit een gevarieerd park met veel vogels en 40 inheemse plantensoorten. Toen ik er was stonden op verschillende plekken de boshyacinten in bloei. De ontwerper van het Gijsbrecht van Aemstelpark is Wim Boer. Het park is voor een deel een Rijksmonument. Het park is verdeeld in verschillende delen, zoals Twikkel, Ontmoetingseiland en de stadsdeelwerf. Bij het Ontmoetingseiland staan banken van Aldo van Eyck, de door Angie Abbink ontworpen Levensboom en het Herdenkingsmonument van Mischa Rakier. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Gijsbrecht van Aemstelpark en foto’s Gijsbrecht van Aemstelpark.

Een magnolia in het Gijsbrecht van Aemstelbrug in Amsterdam

Wertheimpark
Het Wertheimpark is een park in de Plantagebuurt tegenover de Amsterdamse Hortus Botanicus. Het park is genoemd naar de Amsterdamse Joodse ondernemer Abraham Carel Wertheim. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg het Wertheimpark tot na het einde van de Tweede Wereldoorlog een andere naam. Tot mei 1945 heette het park ‘Parktuin’. Sinds mei 1945 heet het park weer Wertheimpark. Het park is 0,75 hectare groot. Jaarlijks op de laatste zondag van januari wordt door het Nederlands Auschwitz Comité de Nationale Holocaust Herdenking georganiseerd rondom het Auschwitzmonument. Dit is sinds 1993 een gezichtsbepalend onderdeel van het park. Het monument Gebroken spiegels werd ontworpen door Jan Wolkers. Onder het horizontale, glazen monument is een urn verwerkt met as van Auschwitz-slachtoffers.

Het Auschwitzmonument in het Wertheimpark in Amsterdam

Oosterpark
Het Oosterpark is een stadspark in Amsterdam-Oost. Het park is ongeveer 12 hectare groot. In het park staan een aantal monumenten en beelden, bijv. het Nationaal monument slavernijverleden, en De schreeuw ter nagedachtenis van de moord op Theo van Gogh in 2004. In het park worden regelmatig kunstmanifestaties en festivals gehouden. U kunt hier wandelen, picknicken, spelen, joggen, tai-chi, mediteren en lezen. In het midden van het park staat de muziekkoepel.

Het Slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam

Overig

Rondvaart door de grachten
De grachtengordel van Amsterdam is een zeer bekende attractie van de stad. De grachten zijn uniek. Het beste kunt u deze beleven tijdens een rondvaart. U vaart langs de historische panden uit de ‘Gouden Eeuw’. De duurste grachtenhuizen van Amsterdam aan de Herengracht vormen een erehaag voor u. Dit is de ‘Gouden Bocht’. Hier belegden vermogende patriciërs en reders hun geld in royale percelen en representatieve stadsverblijven. Veel panden neigen wat voorover. Dat heeft niet met verzakken te maken. In de 17e en het begin van de 18e eeuw was het op vlucht bouwen een normale manier van bouwen, mogelijk om de dure gevel tegen regen te beschermen en het hijsen eenvoudiger te maken. De vijf Amsterdamse hoofdgrachten zijn Brouwersgracht, Singel, Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht. De grachten stammen hoofdzakelijk uit de 17e eeuw. Langs de grachten staan veel grachtenpanden met karakteristieke oud Hollandse gevels. U ziet in de stad verschillende trapgevels, halsgevels, klokgevels en lijstgevels. De grachtengordel staat als geheel op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Meerdere panden van de grachtengordel zijn terug te vinden in de collectie van Delfts blauwe huisjes van KLM. Deze worden aan businessclasspassagiers van de KLM uitgedeeld en zijn een geliefd verzamelobject. Amsterdam telt ruim 1.500 bruggen. Tijdens een rondvaart vaart u regelmatig onder één van deze bruggen door. De meeste rondvaarten vertrekken vanaf het Stationsplein en het Damrak.

De grachtengordel in Amsterdam
Huizen aan de grachtengordel in Amsterdam

Begijnhof
Het Begijnhof is het enige hofje in Amsterdam dat tijdens de middeleeuwen is gesticht. Het Begijnhof had de functie van een soort van klooster. Binnen het Begijnhof ziet u de Begijnhofkapel en de Engelse Hervormde Kerk. Het Begijnhof telt twee toegangspoorten. De entree aan het Spui is in de 19e eeuw toegevoegd. In het Begijnhof staan 47 huizen met elk een eigen aanzien. Hier ziet u prachtige rijtjes van typische Amsterdamse gevels. Een bijzonder huis is het houten huis aan de Begijnhof 34. Dit is een gerestaureerd pand en één van de weinige middeleeuwse houten huizen die u nog in Amsterdam kunt vinden. Het noordelijke deel van het Begijnhof is alleen toegankelijk voor bewoners (en hun gasten). Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Begijnhof en foto’s Begijnhof.

Het Begijnhof in Amsterdam

De Jordaan
De leukste buurt van Amsterdam is de Jordaan, met zijn smalle stegen, knusse sfeer, veel kroegen en winkeltjes. De meeste straten in de Jordaan zijn vernoemd naar bloemen en planten. De naam komt van de uit Frankrijk gevluchte hugenoten die hier neerstreken. Zij noemden de buurt ‘hun tuin’, jardin en dat verbasterde naar de Jordaan. De welgestelden schonken in de Gouden Eeuw van een deel van hun vermogen ten behoeve van de minder bedeelden. Er ontstonden woonprojecten voor armen en ouderen, de zogenaamde hofjes. De meerderheid van deze hofjes zijn terug te vinden in de Jordaan.

THIS IS HOLLAND
Bij THIS IS HOLLAND maakt u met een vliegsimulator een vlucht langs 22 beeldbepalende locaties in Nederland, zoals de haven van Rotterdam, Amsterdam, de tulpenvelden, Bourtange, de vuurtoren van Marken, de Oostvaardersplassen, en Paleis het Loo in Apeldoorn. Deze vlucht duurt negen minuten. Daarnaast zijn er vooraf aan de vlucht nog twee voorshows. De eerste voorshow wordt gepresenteerd door acteur Peter Lusse. Hier ervaart u de historie van Nederland. In de tweede voorshow wordt een digitale landkaart getoond waarop de 22 plekken uit de vliegroute verschijnen. Daarna volgt de vluchtsimulator zelf. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen THIS IS HOLLAND en foto’s van THIS IS HOLLAND.

De route van de vluchtsimulator in This is Holland

Artis
De beroemde Amsterdamse dierentuin bestaat sinds 1838. De historische panden stammen uit de 19e eeuw. Het is een moderne dierentuin met een oude charme. Deze dierentuin heeft een indrukwekkende lijst aan dieren. Elke boom, elk dier, elk gebouw en elke planeet vertelt een eigen verhaal. Hier leven veel diersoorten met en tussen elkaar, zoals in het Apenhuis en Vogelhuis. U kunt een reis door de ruimte maken in het Planetarium of een bezoek brengen aan de savanne met de giraffen, zebra’s, struisvogels en springbokken. Verder is er een Vlinderpaviljoen en een monumentaal Aquarium.

Botanische Tuin Zuidas
De Botanische Tuin Zuidas ligt in de Amsterdamse wijk Buitenveldert tussen de Vrije Universiteit en het VUmc in Amsterdam. Het is hier mooi, rustig en de toegang is gratis! Wat wil je nog meer. In deze botanische tuin bevindt zich de meest uitgebreide collectie van cactussen en vetplanten in Nederland. De Botanische Tuin Zuidas bestaat uit een buitenterrein en een kassencomplex. Voor evt. zaden en planten kunt u hier ook terecht. In het winkeltje kunt u deze kopen. Zie voor meer informatie en foto’s de artikelen Botanische Tuin Zuidas en foto’s Botanische Tuin Zuidas.

De Botanische Tuin Zuidas

De Wallen
Het oudste deel van de stad en het oudste beroep van de wereld zijn in Amsterdam onafscheidelijk met elkaar verbonden. De Amsterdamse Wallen zijn een begrip in Amsterdam en ver daar buiten. Het Red Light District, is de plek waar prostitutie welig tiert. U ziet hier steegjes en straten met raamprostituees met daarbij het kenmerkende rode licht. Hieraan dankt het gebied haar naam. Tussen de prostituees in zijn er een aantal erotische winkels en shows te vinden. Hier werken een geschat aantal van 8.000 hoeren per jaar. Het aantal raamprostituees is de afgelopen jaren afgenomen. Dit komt doordat prostitutie uit de illegaliteit gehaald is en ook het beleid van de gemeente Amsterdam, om het aantal ramen flink terug te dringen, heeft hieraan bijgedragen. Er zijn een redelijk aantal ramen gesloten. De Wallen worden begrensd door de Lange Niezel en Korte Niezel in het noorden, de Zeedijk/Nieuwmarkt in het oosten, de Koestraat/St. Jansstraat in het zuiden en de Warmoesstraat in het westen.

Chinatown
Amsterdam heeft haar eigen Chinatown. Deze Chinese buurt is gelegen aan de Zeedijk en de Geldersekade. De Zeedijk was jaren geleden het domein van junks en drugsdealers, maar nu is het dé plek om te genieten van diverse Aziatische keukens. De meerderheid wordt gevormd door allerlei soorten Chinese restaurants, maar u kunt hier ook heel goed genieten van de Koreaanse, Vietnamese of Thaise keuken. Het Chinese nieuwjaar wordt hier vrij uitbundig gevierd. Tijdens dit feest kunt u hier genieten van de drakendans, de leeuwendans en het onvermijdelijke knalvuurwerk.

Praktische informatie

Bereikbaarheid

Amsterdam is op vele manieren en met elk vervoer middel bereikbaar.

  • Er gaan diverse autosnelwegen naar Amsterdam, zoals de A1, A2, A4, A5, A8, A9 en A10.
  • Amsterdam beschikt over maar liefst 10 treinstations. De stations Amsterdam Centraal, Sloterdijk, Zuid, Amstel en Bijlmer ArenA worden door een Intercitytrein aangedaan. De andere stations in Amsterdam zijn Holendrecht, Lelylaan, Muiderpoort, RAI, ArenA en Science Park. Ook de stations Duivendrecht, Diemen en Diemen Zuid worden door reizigers van en naar Amsterdam gebruikt. Deze stations liggen niet in de gemeente Amsterdam. Vanaf Amsterdamse stations zijn er treindiensten naar vele bestemmingen in Nederland. Ook zijn er internationale treindiensten.
    De luchthaven Schiphol ligt ten zuidwesten van Amsterdam.
  • De Amsterdamse haven is na de Rotterdamse haven de belangrijkste haven van Nederland. Amsterdam is de vierde haven binnen Europa. Met de Amsterdamse haven worden meestal de havens langs het Noordzeekanaal bedoeld. Dit zijn de havens van Amsterdam, Beverwijk, Velsen/IJmuiden en Zaanstad. Ook het passagiersvervoer met cruiseschepen, die hun aanlegplaats hebben bij de Passenger Terminal Amsterdam aan het IJ, is belangrijk voor de inkomsten uit toerisme.
  • Amsterdam staat erom bekend dat er goede faciliteiten zijn voor fietsers. Toeristen zijn er niet altijd aan gewend, maar in de stad wordt overal gefietst en dus is het oppassen met nietsvermoedende toeristen die op de fietspaden lopen.
  • In Amsterdam rijden metro’s en trams. Bijna alle delen van de stad zijn met één van deze vervoermiddelen, geëxploiteerd door het GVB, bereikbaar. Er zijn vier metrolijnen in Amsterdam: de Ringlijn (50), de Amstelveenlijn (51), de Gaasperplaslijn (53) en de Geinlijn (54). In 2002 is begonnen met de aanleg van een nieuwe metrolijn, de Noord/Zuidlijn. De Noord/Zuidlijn (52) rijdt sinds 2018. Het tracé loopt van Buikslotermeer via Centraal Station naar Station Zuid. Er zijn 14 tramlijnen en in de hele stad rijden 25 dagbuslijnen.
  • Over het IJ varen diverse veerdiensten voor fietsers en voetgangers. De meeste zijn gratis.
De gratis pont over het IJ tussen het Centraal Station en Amsterdam Noord

Meer lezen over de bezienswaardigheden in Amsterdam

Wilt u nog meer voorpret of u nog meer verdiepen in Amsterdam? Dan kan ik u onderstaande reisgidsen aanraden:

Bewaar op Pinterest

Hier vind je veel informatie over Amsterdam, zoals de geschiedenis, de bezienswaardigheden in het kort en de bereikbaarheid. Lees je? #amsterdam #informatie #jtravel #jtravelblog

Over JTravel

Auteur foto

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Deel dit artikel

Handige links

voor het plannen van uw reis

Om u mijn reistips gratis te kunnen blijven geven, kunt u mij helpen. Ik werk samen met verschillende organisaties. Als u via één van de onderstaande links iets boekt of koopt, ontvang ik een klein percentage van uw aankoopbedrag. Ik kan deze website op deze manier in de lucht houden en de kosten die ik maak voor het maken van deze website dekken en u van de gratis informatie voorzien. Het boeken via één van deze links kost u niets extra’s. Het helpt mij om met dit kleine beetje geld u te voorzien van informatie. Voor ons beiden is het een win-win situatie: ik verwijs u door naar leuke en handige reisproducten en u helpt mij, JTravel, met uw aankoop. Bij voorbaat dank. Meer handige links vindt u in het artikel Links naar andere websites.

Dit artikel bevat affiliate links. Wat een affiliate link inhoudt, vertel ik u in het artikel Disclaimer. 

Vindt u mijn blogs leuk? Koop dan een kop koffie voor me door op de button hieronder te klikken en ik zorg ervoor dat u kunt blijven genieten van de reisverhalen en reistips op mijn websites. Buy me a coffee

Deel dit artikel

Picture of Jaquelien

Jaquelien

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Geboren en getogen in het hoge noorden van Nederland, voor mijn studie Toerisme verhuisd naar Breda en daarna vanwege werk verhuisd naar het westen van Nederland. Een plek waar ik tot op heden nog altijd woon.
Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Ook leuk om te lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven