Logo van JTravel.nl
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Groote Museum in Amsterdam

Het Groote Museum in Amsterdam gaat over u en mij als mens. In het museum ontdekt u hoe u verbonden bent met al het andere leven op aarde en u ziet samenhang tussen mens, dier, plant en microbe. In deze tijd een zeer actueel thema. In dit artikel loopt u langs de 12 zones in de twee zalen van het Groote Museum.

Inhoudsopgave

Ligging

Het Groote Museum ligt aan het Artisplein, naast Dierentuin Artis in Amsterdam.

Geschiedenis

Het gebouw van het Groote Museum is ontworpen door architect en honorair lid van het Genootschap Jan van Maurik. De bouw vond plaats tussen 1850 en 1855. Dit was het eerste museumgebouw in Amsterdam.

In 1855 ging het Groote Museum open voor leden van het genootschap Natura Artis Magistra. Op de bovenverdieping bevond zich het Groote Museum. Deze ruimte stond vol vitrines en kasten gevuld met objecten, zoals schelpen, schedels, preparaten en skeletten. In het toenmalige museum werd de natuur onderzocht en de kennis gedeeld. Het Genootschap Natura Artis Magistra bestudeerde hier de natuur en deelde de kennis.

Na de sluiting in 1947 onderging het hoofdgebouw ingrijpende veranderingen. Het museuminterieur van de bovenzalen uit de 19e eeuw bleef grotendeels intact. Sinds 1947 was deze verdieping 75 jaar gesloten voor publiek.

Sinds mei 2022 is het Groote Museum weer geopend voor publiek. Het gebouw is volledig vernieuwd en gerestaureerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. De imposante, originele vlindertrap en vitrinedeuren zijn volledig gerestaureerd. U als bezoeker loopt tijdens uw bezoek over dezelfde houten vloer waar in 1855 de leden van het genootschap Natura Artis Magistra overheen liepen.

Het idee voor het Groote Museum komt van bijna hetzelfde team dat aan de wieg van het naastgelegen Micropia stond. In Micropia is het onzichtbare leven zichtbaar gemaakt. In het Groote Museum ziet u de samenhang tussen alles wat leeft. Jij en ik leven ons leven dankzij ander leven, zo komen we aan zuurstof, voeding, bescherming. Maar, hoe werkt dat? Wat weten we van planten? Van dieren? Van onszelf? Deze lessen leert u in het Groote Museum in Amsterdam.

De ingang van het Groote Museum in Amsterdam

Groote Museum in Amsterdam

Het Groote Museum heeft 12 zones waarin een lichaamsdeel, zoals het hart, de ogen of de hersenen, het vertrekpunt is. U gaat bewegen, observeren, ruiken, luisteren, voelen, proeven en stilstaan en u zult soms even in verwarring zijn. U ervaart de overeenkomsten met dieren en planten. Planten worden vaak over het hoofd gezien. Er is nog weinig bekend over planten en het museum onthult een stukje van deze nog onbekende wereld.

U komt het museum binnen via de monumentale vlindertrap. Daarna komt u in de centrale hal die de West- en de Oostzaal verbindt. U wordt meegenomen op een persoonlijke en emotionele tocht, met als vertrekpunt het eigen lichaam. Het museum toont op een ongebruikelijke manier een combinatie van kunst en wetenschap, waardoor u als de bezoeker associaties en dwarsverbanden kunt maken en zien. Er wordt gebruik gemaakt van installaties, kunst, animaties, films, foto’s, geluid, collectiestukken en verhalen kan de bezoeker een ‘nieuwe’ blik vormen. Het is aan u welke blik dat is.

In de Oostzaal is de tentoonstelling geïntegreerd met ruimte voor ontmoeting en samenkomst.

Handgemaakt in het Groote Museum in Amsterdam

De 12 zones in het Groote Museum in Amsterdam

U komt aan via de monumentale vlindertrap in de eerste zone. Dit is verbindingsruimte tussen de twee zalen, met een groot vraagteken. U kiest hier tussen Oostzaal of  de Westzaal.

Het thema van de verbondenheid van de mens met al het andere leven op aarde en de samenhang tussen mens, dier, plant en microbe heeft veel overeenkomsten met ander leven. Het thema is op dit moment zeer actueel. Niet de mens die staat boven alles, maar de mens is onderdeel van de natuur. U wordt uitgedaagd om te kijken naar uzelf, de mens, en uw positie ten opzichte van al het andere leven op onze planeet.

Het museum is een wetenschappelijk, maar interessant museum.

Bij de ingang scant u de QR code om aan de hand van de plattegrond de twee zalen met 12 zones rustig te kunnen bekijken.

Westzaal in het Groote Museum in Amsterdam
Oostzaal in het Groote Museum in Amsterdam

In de zalen staan rondom grote historische vitrines, en er is een galerij boven.

De zalen zijn verdeeld in 12 zones die in elkaar overlopen. Elke zone is gekoppeld aan een onderdeel van je lichaam, zoals uw hart of uw oren. Dat lichaamsdeel is het vertrekpunt voor een verkenning van uzelf en de wereld. Dit gebeurt in verhaal, beeld, kunst, lichaamsdelen, installaties, video, geluid, geur en tast. Het Groote Museum combineert meerdere specialismen en is interdisciplinair, waardoor u het grote geheel beter ziet. Een bioloog heeft een andere invalshoek dan een filosoof of kunstenaar.

De Oostzaal is een plek van samenkomst. In de 14e zone kunt u extra kennis opdoen, een spel spelen of chillen. Tijdens uw bezoek onderzoekt u uwzelf, steeds vanuit een nieuwe invalshoek. U proeft de toekomst, ruikt uw verleden, zoals een potje ‘wie is de slimste’ spelen tegen een chimpansee of ontdekken wat uw darmen, een regenworm en plantenwortels met elkaar te maken hebben. Wetenschap en kunst komen samen. Kunst spreekt tot het hart en het hoofd.

Gaan of staan in het Groote Museum in Amsterdam

Vragen die gesteld worden zijn: Waarom bestaat u? Waar komt u vandaan? Wat maakt u tot u? En wat maakt u anders dan een gorilla, of een bosviooltje? Bent u wel zo anders? Alles dat leeft, deelt hetzelfde thuis, de aarde. Hoe kijkt u naar de wereld? Bevindt die zich buiten u of ook in u? Zoek  de antwoorden in het Groote Museum.

De 12 zones in willekeurige volgorde zijn:

 1. Gaan of staan? / Lichaamsdeel: ruggengraat
  Alles wat leeft moet zich voeden, zorgen voor nage­slacht en zich bescher­men tegen gevaar. Planten doen dat in stil­stand, dieren moeten ervoor in beweging komen. Zoog­dieren, vissen, vogels, reptie­len en amfi­bieën zijn daartoe uitgerust met een wervel­kolom. En hoewel het gebruik ervan heel divers is,  een vleer­muis zwemt niet en een kroko­dil slingert niet van boom tot boom, zijn er ook veel raak­vlakken. De kroko­dil, bijvoor­beeld, beweegt zijn wervel­kolom precies zoals u toen u als baby over de grond kroop.
 2. Stappen maken / Lichaamsdeel: voet
  Toen wij rechtop gingen lopen, waren we nog onder­deel van het natuur­lijk even­wicht. De wereld lag aan onze voeten, we trokken eropuit en maakten steeds diepere sporen met onze aanwe­zig­heid. Inmiddels dreigt de aarde daaraan te bezwij­ken. Het goede nieuws is dat u ook nieuwe paden kunt bewan­delen. Gewoon­ten kunnen veran­deren. Moei­lijk? Nog niet zo lang geleden droegen Neder­landse vrouwen bont­jassen en stonden vlieg­tuigen blauw van de siga­retten­rook. Hoe bouwen we een nieuwe gemeen­schap op met het andere leven op aarde?
 3. IQ is voor de dommen / Lichaamsdeel: hersenen
  De lieve­heers­beestjes hebben het buskruit niet uitge­vonden. Wij wel, met ons über-IQ. Alles legt het tegen ons af. Hoewel… Dolfij­nen seinen met echo­signalen de omvang van een school vissen door. Boom­wortels laten hun voedsel aandragen door schimmels. Spreeuwen­zwermen wervelen zonder botsingen. Alle organis­men kennen hun eigen uitda­gingen en hun eigen vorm van slimheid om die te over­winnen. Neem onszelf. Wij zijn, als groeps­dieren, sociaal intelli­gent. We functio­neren door elkaar aan te voelen en daar passend op te reageren. Niks IQ.
 4. Handgemaakt / Lichaamsdeel: hand
  De meeste organis­men hebben geen handen nodig. Die van u en enkele andere dieren zijn zo geëvo­lueerd dat ze dingen kunnen vast­pakken. Toen uw voor­ouders rechtop gingen lopen, werden ze pas echt handig. Om te maken en te breken. Te scheppen en te slopen. Wat ooit begon met simpel gereed­schap, hakken, snijden en vuur maken, is uitge­groeid tot gene­tische manipu­latie en baby’s op bestel­ling. Maak­baar­heid. Waar houdt het op?
 5. Ingepakt / Lichaamsdeel: huid
  Van een oli­fant met zijn dikke huid tot een cel met zijn vlies­dunne mem­braan: de natuur verpakt alles. Niets kan leven zonder een schil die binnen houdt wat binnen hoort en een barrière vormt tegen indrin­gers. Vel of vacht, dop of bast: een natuur­lijke ver­pakking ademt, laat vocht door en is afbreek­baar. Uw huid omvat u als individu en onder­scheidt u van alles wat u niet bent. Het is uw bescher­ming en tege­lijker­tijd uw verbin­ding met de wereld om u heen, uw naakte waarheid.
 6. Rond en rond en rond en rond… / Lichaamsdeel: hart
  Uw hart pompt uw bloed rond. Ook buiten u rou­leert er van alles, geld, het verkeer, de wave in een voet­bal­stadion. Natuur­lijke kring­lopen kennen geen begin en einde, zoals water dat verdampt, neer­slaat en weer ver­dampt. Of organis­men die sterven, ontbinden en zo de bouw­stoffen vormen voor nieuw leven: uit een rottend karkas ont­kiemen plantjes. Zonder kring­lopen kan geen leven bestaan. Geen bouw­stof, geen druppel gaat verloren.
 7. Een wereld vol geluiden / Lichaamsdeel: oren
  De wereld kent drie soor­ten geluid. Geofonie is het rumoer van de aarde: rui­sende rivie­ren, romme­lende vulkanen, brekende ijs­schotsen. Onder bio­fonie verstaan we de geluiden van planten en dieren: geritsel, gekraak, geschar­rel, getik, gepik, plus bood­schappen als “hier woon ik: weg­wezen”, “pas op, gevaar!”, “hallo, schatje”. Ten slotte is er antro­fonie: alles wat de mens voort­brengt, variërend van brabbe­lende baby’s tot over­trekkende vlieg­tuigen en de boor van de buurman. Maar waar hoort u de stilte?
 8. De zin van het leven / Lichaamsdeel: baarmoeder
  Al het leven heeft maar één doel. Voort­plan­ting. De soort in stand houden. Soms doen organis­men dat in hun eentje, zoals microben die zich splitsen, maar vaak komt er seks aan te pas. Bevruch­ting. Wie nakome­lingen krijgt of die nu beginnen in een eikel­tje of een baar­moeder geeft zich­zelf door als een schakel in een eindeloze reeks van erfe­lijke infor­matie. Zelfs het kleinste zaadje dat jaren op ontkieming ligt te wachten is een data­bank, een stukje van het grote geheu­gen van het leven.
 9. Het is maar hoe je het bekijkt / Lichaamsdeel: ogen
  Open uw ogen en alles komt in een stort­vloed van bits en bytes op u af. Te veel om te ver­werken. Dus hebben uw her­senen een truc: ze focussen, filteren en varen op aan­names. Ieder­een fil­tert, altijd. Wat u ziet, en wat u niet ziet, hangt af van de persoon die u bent, uw achter­grond, uw cultuur, de groep waartoe u wilt horen. U ziet de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals u bent. Zo ontstaan zelf­beelden en complete wereld­beelden.
 10. Uw neus achterna / Lichaamsdeel: neus
  Zodra een kater een krolse kat ruikt, is er geen houden meer aan. Zie­daar het simpele, basale effect van geur. Of u nu een kater bent of een blad­luis, een beuk, een mens, een gier of kreeft, u rea­geert er auto­matisch op. Om u voort te plan­ten, te eten of u te bescher­men tegen gevaar. Alles wat leeft ver­spreidt en onder­schept geuren. Wij vangen ze op met onze neus en ze raken ons veel dieper dan we beseffen.
 11. Goede grond, goed gezond / Lichaamsdeel: darmen
  Wat hebben uw darm, een worm en de wor­tels van een plant gemeen? Ze halen voedings­stoffen uit de grond (in uw geval met wat tussen­stappen) en verteren die dankzij miljar­den microben, het micro­bioom. Hoe rijker de grond, hoe rijker het micro­bioom en hoe rijker de restan­ten die darm, worm en plant aan de grond terug­leveren, als basis voor nieuw voedsel. Gezond voedsel. En zo is ook uw gezond­heid onlos­makelijk ver­bonden met die van uw leveran­cier, de aarde.
 12. Tussenruimte / Lichaamsdeel: bindweefsel
  Is niets­doen improduc­tief? Iets laten rusten, even loslaten, er een nachtje over slapen. Als u elke minuut vol­propt, smoort u alle gemij­mer en fan­tasie en gaat u richting een burn-out. Door te niksen, luieren, spelen en slapen, schept u ruimte voor nieuwe ideeën, een frisse blik, een schone lei. Zonder ruimte kan niets groeien. Stelt u een netwerk voor met aller­lei vitale knoop­punten. Het is in de lege tussen­ruimten waar nieuwe ver­bin­dingen ontstaan.
Westzaal in het Groote Museum in Amsterdam
In het Groote Museum in Amsterdam
Woestijnvos in het Groote Museum in Amsterdam

De 13e en 14e zone zijn het vraagteken en de samenkomst.

Vraagteken in het Groote Museum in Amsterdam

Ontdek zelf wat de verschillende zones inhouden. Ga en bezoek het Groote Museum in Amsterdam!

Praktische informatie

Overige informatie

 • De ingang van het Groote Museum ligt naast de Chileense flamingo’s aan het Artisplein.
Chileense flamingo's naast het Groote Museum in Amsterdam
 • Toegangstickets zijn NIET bij de ingang te koop. U moet een tijdslot reserveren op de website van het Groote Museum. De starttijd staat op het ticket die u per e-mail toegestuurd krijgt. Uw starttijd heeft geen invloed op uw bezoekduur, u mag zo lang in het museum doorbrengen als u wilt.
 • Bij de kassa is een QR code te downloaden op u telefoon, hierdoor kunt u de uitleg over de 12 zones lezen. Als u de tekst van de betreffende zone hebt gelezen krijgt u de vraag: Vul twee woorden of begrippen in, die bij deze zone in u opkomen.
 • In het Groote Museum is een museumwinkel gevestigd.
 • In de centrale hal zijn gratis kluisjes aanwezig. De kluisjes opent en sluit u met een eigen gekozen code.
 • Het Groote Museum is grotendeels toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
 • Huisdieren, met uitzondering van hulphonden, zijn niet toegestaan in het Groote Museum.
 • Het Groote Museum is elke donderdagavond geopend tot 22.00 uur.
 • De minimale adviesleeftijd van het Groote Museum is 8 jaar. De installaties, verhalen en exposities zijn ontwikkeld voor bezoekers van 8 jaar en ouder.
 • Elke dag worden er in het museum verschillende activiteiten georganiseerd. De activiteiten staan vermeld in de agenda op de website van het Groote Museum.
 • Onder het dak van het Groote Museum is horecagelegenheid het Kleine Lokaal gevestigd. Op het plein voor het Groote Museum is een groot terras. Geniet hier van de Chileense flamingo’s, de enige dieren van de naastgelegen Artis die u zonder voor dierentuin Artis te betalen kunt zien.
 • Naast het Groote Museum ligt Dierentuin Artis en ARTIS-Micropia microbenmuseum. Er is een combinatieticket  te koop voor zowel het Groote Museum als het ARTIS-park en Micropia. U moet tijdens het online boeken van uw tickets verschillende starttijden reserveren.
 • De historische Konings- en Tijgerzaal op de begane grond van het Groote Museum zijn geschikt voor congressen, bijeenkomsten, presentaties en diners.
Museumwinkel van het Groote Museum in Amsterdam

Bereikbaarheid van het Groote Museum in Amsterdam

Metro:
Halte Waterlooplein (uitgang Nieuwe Amstelstraat) met lijn 51, 53 of 54 of met lijn 52 (Noord-Zuidlijn) naar de halte Rokin.

Tram:
Tramlijn 14 vanaf Amsterdam Centraal Station en Flevopark stopt voor het Groote Museum, uitstappen bij de halte ARTIS.

Auto:
Volg de borden naar Dierentuin Artis vanaf de ringweg A10 afrit S116 (noord), S101 (west) of S102 (zuid).
U kunt uw auto tegen betaling parkeren op het ARTIS-parkeerterrein. Parkeerkaarten (dagkaart € 15,–) kunt u bij de kassa’s van ARTIS, op het parkeerterrein en bij de betaalautomaat op het voorplein betalen.
Op 300 meter vanaf de ingang van het museum is ook nog een parkeerterrein waar u tegen betaling (€ 6,– per uur)  kunt parkeren.
Een andere mogelijkheid is de borden P Waterlooplein volgen en uw auto parkeren in parkeergarages Markenhoven, ParkKing Waterlooplein of Stadhuis/Muziektheater.
Nog een andere mogelijkheid is om uw auto bij de P+R bij de RAI te parkeren en vandaar per tram verder te reizen naar het centrum.
Parkeren in Amsterdam is duur. U kunt het beste met het openbaar vervoer reizen.

Entree

Volwassenen: € 17,50 per persoon.
Kinderen t/m 12 jaar: gratis.

Museumkaarthouders: gratis.

(Prijzen zijn van 2024).

Openingstijden

Dagelijks (behalve donderdag): 10.00-17.00 uur.
Iedere donderdag: 10.00-22.00 uur.

Adres

Groote Museum
Artisplein
Plantage Middenlaan 41
1018 CZ Amsterdam
Telefoon: 0900 2784796
E-mail: info@grootemuseum.nl
Website:
Logo van het Groote Museum in Amsterdam

Sociale media

Meer lezen over de bezienswaardigheden in Amsterdam

Wilt u nog meer voorpret of u nog meer verdiepen in Amsterdam? Dan kan ik u onderstaande reisgidsen aanraden:

Bewaar op Pinterest

Het Groote Museum gaat over u en mij als mens. In het museum ontdekt u hoe u verbonden bent met al het andere leven op aarde en ziet samenhang tussen mens, dier, plant en microbe. Ik neem u mee langs de 12 zones in de twee zalen van het Groote Museum. Meer over het Groote Museum in Amsterdam leest u op mijn website. #grootemuseum #amsterdam #museum #museumkaart #jtravelblog #jtravel Het Groote Museum gaat over u en mij als mens. In het museum ontdekt u hoe u verbonden bent met al het andere leven op aarde en ziet samenhang tussen mens, dier, plant en microbe. Ik neem u mee langs de 12 zones in de twee zalen van het Groote Museum. Meer over het Groote Museum in Amsterdam leest u op mijn website. #grootemuseum #amsterdam #museum #museumkaart #jtravelblog #jtravel Het Groote Museum gaat over u en mij als mens. In het museum ontdekt u hoe u verbonden bent met al het andere leven op aarde en ziet samenhang tussen mens, dier, plant en microbe. Ik neem u mee langs de 12 zones in de twee zalen van het Groote Museum. Meer over het Groote Museum in Amsterdam leest u op mijn website. #grootemuseum #amsterdam #museum #museumkaart #jtravelblog #jtravel
Het Groote Museum gaat over u en mij als mens. In het museum ontdekt u hoe u verbonden bent met al het andere leven op aarde en ziet samenhang tussen mens, dier, plant en microbe. Ik neem u mee langs de 12 zones in de twee zalen van het Groote Museum. Meer over het Groote Museum in Amsterdam leest u op mijn website. #grootemuseum #amsterdam #museum #museumkaart #jtravelblog #jtravel Het Groote Museum gaat over u en mij als mens. In het museum ontdekt u hoe u verbonden bent met al het andere leven op aarde en ziet samenhang tussen mens, dier, plant en microbe. Ik neem u mee langs de 12 zones in de twee zalen van het Groote Museum. Meer over het Groote Museum in Amsterdam leest u op mijn website. #grootemuseum #amsterdam #museum #museumkaart #jtravelblog #jtravel Het Groote Museum gaat over u en mij als mens. In het museum ontdekt u hoe u verbonden bent met al het andere leven op aarde en ziet samenhang tussen mens, dier, plant en microbe. Ik neem u mee langs de 12 zones in de twee zalen van het Groote Museum. Meer over het Groote Museum in Amsterdam leest u op mijn website. #grootemuseum #amsterdam #museum #museumkaart #jtravelblog #jtravel

Over JTravel

Auteur foto

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Deel dit artikel

Handige links

voor het plannen van uw reis

Om u mijn reistips gratis te kunnen blijven geven, kunt u mij helpen. Ik werk samen met verschillende organisaties. Als u via één van de onderstaande links iets boekt of koopt, ontvang ik een klein percentage van uw aankoopbedrag. Ik kan deze website op deze manier in de lucht houden en de kosten die ik maak voor het maken van deze website dekken en u van de gratis informatie voorzien. Het boeken via één van deze links kost u niets extra’s. Het helpt mij om met dit kleine beetje geld u te voorzien van informatie. Voor ons beiden is het een win-win situatie: ik verwijs u door naar leuke en handige reisproducten en u helpt mij, JTravel, met uw aankoop. Bij voorbaat dank. Meer handige links vindt u in het artikel Links naar andere websites.

Dit artikel bevat affiliate links. Wat een affiliate link inhoudt, vertel ik u in het artikel Disclaimer. 

Vindt u mijn blogs leuk? Koop dan een kop koffie voor me door op de button hieronder te klikken en ik zorg ervoor dat u kunt blijven genieten van de reisverhalen en reistips op mijn websites. Buy me a coffee

Deel dit artikel

Picture of Jaquelien

Jaquelien

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Geboren en getogen in het hoge noorden van Nederland, voor mijn studie Toerisme verhuisd naar Breda en daarna vanwege werk verhuisd naar het westen van Nederland. Een plek waar ik tot op heden nog altijd woon.
Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Ook leuk om te lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven