JTravel.nl / Copyright © JTravel.nl

Utopia staat bovenaan de 'must see' lijst van veel vogelaars. Utopia ligt aan de oostkant van Texel, tussen Oudeschild en De Cocksdorp. Dit is echt een vogelboulevard, want ook De Schorren, De Bol en Wagejot liggen in dit gebied. Hier vindt u zowel binnendijks als buitendijks vele vogelrijke gebieden die allemaal liggen langs de weg of langs het fietspad. Utopia is het grootste en nieuwste natuurgebied van Natuurmonumenten. Op de schelpenstrandjes broeden grote sterns en steltlopers. Vanaf de waddendijk hebt u goed zicht op de vogels in het krekengebied. De weg bij Utopia is afgesloten voor auto’s, maar lopend of met de fiets kunt u er wel komen.

Het gebied is genoemd naar de nabijgelegen boerderij (Stuifweg 18), waarvan nu alleen het woonhuis nog staat.
Hier lagen bouw- en graslanden die in het bezit van Natuurmonumenten waren. Natuurmonumenten kon het gebied, door gebrek aan financiële middelen, niet als natuurreservaat beheren. Het gebied werd daarom voor een deel als landbouwgrond verpacht. In 2010 kon Utopia wel als natuurgebied worden ingericht, dit door een financiële bijdrage van het Waddenfonds.

Natuurgebied Utopia

In 2010 en 2011 heeft Natuurmonumenten het grasland omgevormd tot een krekengebied met slikranden en vele schelpenbanken. De vogels vluchten bij spring- of stormvloed in de kwelders De Schorren en de Waddenzee naar een veilige plek achter de dijk. In Utopia kunnen ze rustig wachten tot de kwelders en wadplaten weer droog liggen. De vluchtplekken zijn door de stijgende zeespiegel hard nodig. Utopia is een hoogwatervluchtplaats. Zo kunnen bij hoogwater in de Waddenzee, hier dichte groepen strandlopers rusten, zoals de bonte strandlopers en kanoetstrandlopers.
In Utopia zijn waterpartijen en eilandjes aangelegd. Dit maakt het gebied bij extreem hoogwater tot een aantrekkelijke uitwijkmogelijkheid voor steltlopers. Elk jaar maken vrijwilligers de schelpenstrandjes schoon, zodat de grote sterns er kunnen broeden. In de rietkragen van Utopia leven vogels zoals kleine karekiet, baardmannetje en bruine kiekendief. In de winter eten rotganzen en smienten op de graslanden en in de zomer is Utopia het broedterrein voor weidevogels. In Utopia broeden vier soorten sterns: grote stern, visdief, noordse stern en de dwergstern. Andere vogels die hier leven zijn kokmeeuwen, bontbekplevieren, kluten en tureluurs, wilde eenden en kuifeenden. Ook zijn hier regelmatig foeragerende lepelaars te zien, die broeden op het De Schorren. In het broedseizoen is op Utopia en op De Schorren een herrie van jewelste. Elke vogel doet zijn best om erboven uit te komen, van scholekster tot strandloper tot kiekendief en karekiet.

Op de Waddendijk, tussen het natuurgebied Utopia en De Schorren staat vanaf april 2015 een wadwachtershut. De wagen staat ervan begin april tot eind augustus. Het is een soort volledig in stijl bestickerde pipowagen. Hier kunt u bij de gastheren en gastvrouwen informatie krijgen over het natuurgebied, Texel en de Waddenzee, ze houden toezicht, geven excursies, maken inventarisaties over de flora en fauna en tellen vogels. De wadwachters verblijven elke keer een week in de hut.


Voor meer foto's van Utopia, zie: foto's Natuurgebieden.

 

 


Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest

Utopia staat bovenaan de 'must see' lijst van veel vogelaars. Utopia ligt aan de oostkant van Texel, tussen Oudeschild en De Cocksdorp. Utopia is afgesloten voor auto’s, maar lopend of met de fiets kun je er wel komen. Wil je meer weten over Utopia, lees dan mijn website. Lees je mee? #utopia #texel #wandelen #waddeneiland #nederland #natuurgebied #jtravel #jtravelblog

 

Deel dit artikel

Reacties mogelijk gemaakt door CComment