JTravel.nl / Copyright © JTravel.nl

Nationaal Park Duinen van Texel is een natuurgebied dat het hele westelijk deel van Texel bestrijkt, van het zuidpuntje bij De Hors tot de noordpunt bij de vuurtoren. Het Nationaal Park Duinen van Texel omvat de bekende gebieden: De Hors, De Geul, De Mok of Mokbaai, De Bollekamer, De Dennen, De Muy en De Slufter. Meer over het Nationaal Park Duinen van Texel leest u in dit artikel.


Het Nationaal Park Duinen van Texel ligt in het westelijk deel van Texel, van het zuidpuntje bij De Hors tot de noordpunt bij de vuurtoren. Het Nationaal Park Duinen van Texel omvat de volgende gebieden: De Hors, De Geul, De Mok of Mokbaai, De Bollekamer, De Westerduinen, De Dennen, Het Duinpark, Californiëbos, De Seetingsnollen, Camping Kogerstrand, De Muy, De Slufter, De Haneplas, Krimbos, Eijerlandse Duinen, Camping de Robbejager. Meerdere van deze gebieden heb ik tijdens deze 10-daagse vakantie bezocht. Zie voor een uitgebreidere beschrijving de aparte hoofdstukken die ik over deze gebieden heb geschreven.

Plattegrond van Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel is ongeveer 43 km² groot. Dit natuurgebied kreeg in het voorjaar van 2002 de officiële status van nationaal park. Het bezoekerscentrum van het park bevindt zich in natuurmuseum Ecomare. Het duingebied van Texel is een afwisselend landschap met veel natte duinvalleien tussen droge duinen, bossen, heidevelden, kwelders en een uitgestrekte strandvlakte. Vele soorten planten en dieren hebben hier hun plek gevonden. Het Nationaal Park Duinen van Texel is verdeeld in zones. Die hebben betrekking op het gebruik en dat is weer afhankelijk van de natuurwaarden en kwetsbaarheid van het betreffende gebied. Groen zijn de gebieden om te struinen. Oranje zijn de gebieden met veel paden, inclusief atb pad. Geel zijn de gebieden met minder paden en alleen toegankelijk voor aangegeven gebruik.

In het duingebied kunt u gebruik maken van een netwerk van wandel- en fietspaden. Ook zijn hier voor de paardenliefhebber heeft Staatsbosbeheer aparte ruiterpaden aangelegd. De meeste fiets- en wandelpaden zijn vrij toegankelijk. Kwetsbare gebieden in het Nationaal Park zijn een deel van het jaar afgesloten voor het publiek. Op verschillende duintoppen zijn uitkijkpunten, die meestal ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. In het bos zijn veel recreatieve voorzieningen, zoals een uitkijktoren bij de Fonteinsnol, picknick- en barbecueplaatsen, een mountainbikeparcours, speelweiden en veel wandel-, fiets- en ruiterpaden. In het Nationaal Park kunt u alle kanten op: hardlopen, paardrijden, mountainbiken, wandelen, picknicken, vogels spotten, fotograferen of op excursie met de boswachter. U kunt hier ook dieren en planten bestuderen. Het hele jaar door worden in het Nationaal Park excursies gehouden. Dit zijn wandelingen door natuurgebieden onder leiding van een gids. Voor mountainbikers is er in het gebied De Dennen is een acht kilometer lange mountainbike-route uitgezet. Die begint bij parkeerplaats het Turfveld aan de Westerslag. Staatsbosbeheer geeft folders uit met algemene informatie over de verschillende gebieden en beschrijvingen van wandelroutes en fietsroutes. Ook vindt u een kaartje van het gebied met daarop de wandelroutes. Er zijn folders over De Geul en Bollekamer, De Dennen, de natuurpaden Seeting en De Mient, De Muy en De Slufter, Eierland en De Hoge Berg. Deze folders zijn gratis.

Texel heeft maar liefst 140 kilometer fietspad. Een deel van de fietspaden en van de twee gemarkeerde fietsroutes liggen in Nationaal Park Duinen van Texel.

Een kluut

Texel is vooral beroemd om zijn vogels. Voor vogelaars een geliefd eiland vanwege een prachtige 'vogelboulevard' van 15 natuurgebieden die onmisbaar zijn voor duizenden vogels. Een paar hiervan liggen in Nationaal Park Duinen van Texel. De Slufter is een unieke kwelder in de duinen met altijd bijzondere vogelsoorten. Hier zijn vaak lepelaars, kiekendieven en steltlopers te zien. De Muy is een gebied met duinen met meertjes. U kunt hier de zomertortel, nachtegaal, sprinkhaanzanger, grasmus en kneu spotten. Rond de Mokbaai ziet u het wad, kwelders en riet met roofvogels, sterns, stellopers, meeuwen, eidereend en lepelaars. De Geul en Horsmeertjes zijn duinmeren en duinvalleien met eenden, lepelaars en bruine kiekendief. Ook de blauwborst en baardmannetjes kunt u hier zien.

De verschillende gebieden binnen het Nationaal Park Duinen van Texel hebben allen een eigen specifieke flora. Of en welke planten er groeien wordt beïnvloed door factoren als vocht, kalkgehalte, zout en blootstelling aan de zon en wind. De jonge duinen dichtbij het strand bevatten naar verhouding veel kalk en zijn voedselarm. Hier is vooral helm een veel voorkomende plant. Op de luwe plaatsen groeien duindoorn en vlier. De oudere verder landinwaarts gelegen duinen zijn kalkarm en voedselrijker. Hier kunnen heidesoorten groeien. In de duinvalleien groeien andere plantensoorten dan op de duintoppen. Afhankelijk van de grondwaterstand vindt u hier planten die van vocht houden, zoals waternavel, watermunt, de zeldzame parnassia en orchideeën. De noord- en de zuidhelling van een duin hebben een totaal verschillende plantengroei. De planten op de zuidhelling hebben het zwaar want de temperatuur wisselt zeer sterk en kan soms oplopen tot 50 graden Celsius. Op deze hete, droge hellingen staat veel buntgras en groeien mossen en korstmossen. De noordhellingen liggen in de schaduw en blijven daardoor veel koeler en vochtiger. Daarop vindt u veel meer planten, weelderige mossen en eikvarens.


Voor meer foto's van het Nationaal Park Duinen van Texel, zie: foto's Natuurgebieden.


 


Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest

Het Nationaal Park Duinen van Texel beslaat de hele westkant van Texel. Het duingebied van Texel bevat natte duinvalleien, droge duinen, bossen, heidevelden, kwelders en een uitgestrekte strandvlakte. Heerlijk om hier te fietsen of te wandelen. Meer over dit deel van Texel lees je hier. Lees je mee? #nationaalparkduinenvantexel #nationaalpark #texel #wandelen #waddeneiland #nederland #natuurgebied #jtravel #jtravelblog Het Nationaal Park Duinen van Texel beslaat de hele westkant van Texel. Het duingebied van Texel bevat natte duinvalleien, droge duinen, bossen, heidevelden, kwelders en een uitgestrekte strandvlakte. Heerlijk om hier te fietsen of te wandelen. Meer over dit deel van Texel lees je hier. Lees je mee? #nationaalparkduinenvantexel #nationaalpark #texel #wandelen #waddeneiland #nederland #natuurgebied #jtravel #jtravelblog

 

Deel dit artikel

Reacties mogelijk gemaakt door CComment