JTravel.nl / Copyright © JTravel.nl

De Mokbaai, de Geul en de Horsmeertjes vormen samen de meest zuidelijke punt van Texel. De gebieden maken deel uit van het Nationaal Park Duinen van Texel. U kunt hier wandelen door een zeer afwisselend duinlandschap met een aantal grote duinmeren.

Plattegrond van Natuurgebied De Hors & De Geul

De Geul is een lange vallei tussen twee duinenrijen aan de zuidwestkant van de Mokbaai. De Geul ontstond toen de zandplaat Onrust in het begin van de 20e eeuw aan Texel vastgroeide. In de Geul ligt een meertje, met een uitkijkpunt aan de kant van de Mokbaai. Van daaraf kunt de lepelaarskolonie zien. In het rietland om het meer leven veel meer vogels, zoals waterrallen, dodaarsjes en bruine kiekendieven. Aan de westkant van de Geul bevindt zich een grote meeuwenkolonie. Op de plek van het duinmeer en het omringende moeras van de Geul waar tegenwoordig lepelaars en aalscholvers broeden, liepen vroeger schapen. De lepelaarskolonie van de Geul is één van de drie kolonies op Texel. De duindoorn is een belangrijke plant voor de duinen van de Geul. In de duinen van De Geul grazen Schotse Hooglanders en Exmoorpony’s. Er staan hekken om het begraasde deel. De snelgroeiende planten worden door deze dieren kort gehouden en geven op deze manier ruimte aan langzamer groeiende planten. U kunt tussen de dieren door wandelen. De runderen en paarden zijn weinig geïnteresseerd in de mensen. De Geul is toegankelijk via wandelpaden, buiten het broedseizoen zijn er extra paden opengesteld.

Een blauwborstje in natuurgebied De Hors

De Hors is voor een groot deel in bezit van het Ministerie van Defensie. Hier ligt het amfibisch oefenterrein de Mok. De Hors is een brede strandvlakte en het ruigste stuk van Texel. Op de Hors kunt u zien hoe jonge duintjes ontstaan. Het is het natuurlijkste duingebied van Texel. U mag er vrij tussendoor lopen. Op de strandvlakte broeden dwergsterntjes. Op en rondom de Horsmeertjes zijn veel vogelsoorten te zien. Het open water trekt veel eenden aan, zoals de wintertaling, smient, wilde eend, slobeend en de tafeleend. Hier broeden ook veel futen. Ze vissen vaak in de Mokbaai of het Marsdiep. De fuut is ziet u niet veel op Texel. In de rietkragen om de beide meertjes bevinden zich verder kleine karekieten, rietgorzen, blauwborsten, rietzangers, baardmannetjes, bruine kiekendieven en roerdompen.

Langs De Geul en De Hors zijn verschillende uitkijkpunten waar u veel verschillende soorten vogels kunt spotten. Bij Uitkijkplatform De Geul hebt u uitzicht op de lepelaarskolonie. Bij het uitzichtpunt Horsmeertjes heeft u een mooi uitzicht op een gedeelte van de Horspolder en de Horsmeertjes en bij de vogelkijkplek van De Geul en de Horsmeertjes ziet u duinmeren en duinvalleien met eenden, lepelaars en bruine kiekendief. Ook kunt u hier de blauwborst en baardmannetjes zien. Bij het uitzichtpunt De Waterral heeft u een mooi uitzicht op de Horsmeertjes. Hier heeft u kans om eenden, meeuwen, blauwborst, rietvogels en roerdomp te spotten.


Voor meer foto's van De Hors & De Geul, zie: foto's Natuurgebieden.


 


Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest


In de Geul ligt een meertje, met een uitkijkpunt aan de kant van de Mokbaai. Van daaraf kunt de lepelaarskolonie zien. De Hors is voor een groot deel in bezit van het Ministerie van Defensie. Hier ligt het amfibisch oefenterrein de Mok. Wil je meer weten over de Hors en de Geul, lees dan mijn website. Lees je mee? #degeul #dehors #texel #wandelen #waddeneiland #nederland #natuurgebied #jtravel #jtravelblog

 

Deel dit artikel

Reacties mogelijk gemaakt door CComment