JTravel.nl / Copyright © JTravel.nl

Natuurgebied De Bol ligt ten noorden van het buurtschap Oost in het oosten van Texel in de polder het Noorden. De Bol dankt zijn naam aan de bolle zandplaat tussen de zwinnen. Het gebied is een laag weidegebied met bijzondere planten en plassen vol wadvogels. Om de rust in het natuurgebied te respecteren is het niet toegankelijk voor publiek. Wel kunt u vanaf de Zwinweg (net boven Oosterend), de natuur goed overzien. De Bol is vooral bekend om zijn bijzondere orchideeën, de markante molen, de brakke sloten met bijzondere beestjes en grote groepen eenden en ganzen.

In 1875 werd Polder het Noorden ingepolderd en werd er een molen voor de waterhuishouding gebouwd. De molen maalde het water vanuit de polder in opvangbekkens, waarna het via zogenaamde suatiesluizen naar de Waddenzee werd afgevoerd. Door middel van eb en vloed gingen de sluisdeuren open en kon er uitwisseling tussen het zoete binnenwater en het zoute zeewater plaatsvinden. De functie van de molen en de waterbekkens verviel na de aanleg in 1978 van het gemaal De Krassekeet.

Lepelaars in natuurgebied De Bol Molen het Noorden in natuurgebied De Bol

Drijvers Vogelweid De Bol is één van de belangrijkste natuurreservaten op Texel. Het gebied bestaat uit voormalige wadkreken en schrale graslanden. Sinds 1937 is het gebied eigendom van Natuurmonumenten. In Drijvers Vogelweid de Bol komt bijzondere vegetatie voor. Zoutminnende planten als rode ogentroost, zeekraal en zeeaster groeien op de lagergelegen gedeelte van het natuurgebied. Het water achter de waddendijk is brak. Voor een deel komt dat doordat zeewater onder de dijk door omhoog komt. In de maanden in mei en juni ziet u vanaf de dijk de weilanden van De Bol paars kleuren. Dit zijn bijna allemaal orchideeën. In 2005 zijn de geulen van de Bol uitgebaggerd. 40.000 ton slib is weggehaald om de bijzondere planten en dieren terug te laten keren. De bloemrijke graslanden van natuurgebied de Bol zijn in het voorjaar een thuishaven voor veel broedende weidevogels. Bij hoogwater vluchten de wadvogels naar het waterrijke gebied achter de waddendijk. Hier kunnen ze rustig foerageren. Vanaf de openbare weg is het natuurgebied goed te overzien. Zwinnen liggen parallel aan de kust tussen zandbanken in en worden met zeewater gevuld bij opkomend water. Bij eb loopt het water weer terug, via muien, richting zee. Het ondiepe water geeft een veilig onderkomen aan de vogels in het natuurgebied.

De omliggende agrarische gronden, ongeveer 34 hectare, zijn sinds 2016 eigendom van Natuurmonumenten. De agrarische grond die vrijkomt wordt omzet naar natuur en zal aansluiten bij het naastgelegen natuurgebied.

Voor recreanten en natuurliefhebbers worden enkele voorzieningen gecreëerd in de vorm van een uitzichtpunt, een wandelroute en een kleine parkeervoorziening.

Markant in dit gebied is Poldermolen het Noorden. Deze molen is in 1878 gebouwd. De grondmolen bestaat uit een stenen onderstuk en rieten tussenstuk en kap. De molen is van algemeen belang als historisch functioneel onderdeel van het uitwateringscomplex. Daarnaast is molen uit architectuurhistorisch oogpunt van belang als gaaf bewaard gebleven bemalingsmolen uit het vierde kwart van de 19e eeuw op het Noord-Hollandse platteland. De molen is niet te bezichtigen.


Voor meer foto's van De Bol, zie: foto's Natuurgebieden.


 


Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest


De Bol is een laag weidegebied met bijzondere planten en plassen vol wadvogels, dat niet toegankelijk voor publiek. De Bol is vooral bekend om zijn borchideeën, de markante molen en grote groepen eenden en ganzen. Wil je meer weten over de Bol, lees dan mijn website. Lees je mee? #debol #texel #wandelen #waddeneiland #nederland #natuurgebied #jtravel #jtravelblog

 

Deel dit artikel

Reacties mogelijk gemaakt door CComment