JTravel.nl / Copyright © JTravel.nl

De Bollekamer ligt tussen Den Hoorn en De Koog, ten zuiden van het natuurgebied De Dennen, ten noorden van de weg van Den Hoorn naar het strand (paal 9). Het is een prachtig ouder duingebied. Het gehele gebied is onderdeel van het Nationaal Park Duinen van Texel. U kunt hier het gehele jaar door diverse wandelingen maken. In het broedseizoen zijn bepaalde routes dicht. Het gebied is in het voorjaar beroemd om de vele tienduizenden gele lissen, die het gehele gebied geel kleuren. In de Bollenkamer vindt u op de allerschraalste delen, in de late zomer, de dopheide met de daarbij behorende klokjesgentiaan. Het gehele gebied wordt begraasd door runderen en paarden.

Plattegrond van de Bollekamer

De naam Bollekamer dankt zijn naam aan Bor Camer. De naam is sterk verbasterd. Bor Camer was een vissersdorpje dat hier in de Middeleeuwen aan de kust heeft gelegen. Texel had toen nog een heel andere vorm. De naam betekent in het Oud-Fries 'plaats met het vuur'. Dit verklaart de naam Stooknol. Dit is het hoge duin in de Bollekamer. Hier werden houtvuren als baken voor schepen gestookt. De Bollekamer wordt gekenmerkt door brede valleien met duinheidebegroeiing. De grootste duinvallei is het Grote Vlak, een vallei die is ontstaan na de aanleg van een stuifdijk in het midden van de 18e eeuw. De hoogste duinrij in het gebied is ook één van de oudste duinen. Deze duinen zijn zonder menselijk ingrijpen ontstaan en vormden lang de kustlijn van Zuid-Texel. Het hoogste punt hier is nu een uitzichtpunt, Loodsmansduin. Het Nederlandse leger gebruikte dit gebied vanaf 1938 als commandopost van de batterij Den Hoorn. De kanonnen stonden in De Bollekamer opgesteld.

Natuurgebied de Bollekamer

In het oosten van de Bollekamer is keileem gevonden. Keileem laat geen grondwater door en de Bollekamer heeft de hoogste grondwaterstand van het duingebied van Texel. Het westen van de Bollekamer bestaat uit de vallei van de Moksloot. In de Bollekamer groeit weinig struikgewas en er zijn weinig bosjes. Het zijn oude duinen en door de begrazing met Schotse Hooglanders en pony’s die beginnend struikgewas wegvreten. Het is een vrij droog terrein, met als uitzondering het Grote Vlak, een natte duinvallei met open water, dat door de Witte Weg wordt doorsneden. Het oostelijk deel van De Bollekamer hoort tot de oude mientgronden. De mientgronden waren natte duinheiden die vroeger gemeenschappelijk werden gebruikt. Beheerder Staatsbosbeheer laat deze heideterreinen af en toe plaggen en maaien voor behoud op lange termijn. Zo kunnen hier jonge heideplanten en zeldzame plantensoorten als klokjesgentiaan en zonnedauw ontkiemen. In een deel van de Bollekamer grazen Schotse Hooglanders en Exmoor pony’s. Deze dieren helpen bij het terugdringen van de verruiging in de duinen. Zij moeten het landschap openhouden en ervoor zorgen dat snelgroeiende planten en struiken de overige vegetatie niet overwoekeren. De natuurvriendelijke grazers eten veel, van gras en riet tot boomschors en wilgen. Ze hebben nauwelijks verzorging nodig en blijven het hele jaar buiten. U kunt tussen de dieren wandelen. U mag ze niet voeren en zolang u de jongen ongemoeid laat en uw hond aan de lijn houdt, zijn het ongevaarlijke dieren. In De Bollekamer broeden bruine en blauwe kiekendieven. U kunt deze roofvogels herkennen aan hun zwevende vlucht en de omhoog gekrulde vleugelpunten. In de Bollekamer bevinden zich twee vrij toegankelijke wandelroutes (aangegeven met blauwe paaltjes) en er is een doorgaande route. Het begin van deze wandelpaden is met handwijzers vanaf de Witte Weg, Rommelpot en Jan Ayeslag aangegeven.


Voor meer foto's van De Bollekamer, zie: foto's Natuurgebieden.


 


Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest


In natuurgebied de Bollekamer op Texel kun je wandelen tussen de Schotse Hooglanders en Exmoor pony’s. Zij helpen bij het terugdringen van de verruiging in de duinen en houden het landschap open. Wil je meer weten over de Bollekamer, lees dan mijn website. Lees je mee? #bollekamer #texel #wandelen #waddeneiland #nederland #natuurgebied #jtravel #jtravelblog

 

Deel dit artikel

Reacties mogelijk gemaakt door CComment