Header Vietnam / Copyright © JTravel.nl

Vietnam is een republiek in Zuidoost-Azië. De naam Vietnam betekent 'Land van het Zuiden': het zuiden ten opzichte van China. De totale oppervlakte van het land is ruim 330.000 km2. Vietnam is daarmee bijna acht keer zo groot als Nederland. Vietnam grenst aan China, Laos en Cambodja. De totale kustlijn is meer dan 2.500 kilometer lang en loopt van noord naar zuid langs de Golf van Tonkin, de Zuid-Chinese Zee of Bien Dong en de Golf van Thailand. Voor een groot deel zijn dit natuurlijke grenzen, want Vietnam wordt door het Truong Son-gebergte van Laos en Cambodja gescheiden. Tot het grondgebied van Vietnam behoort een keten van duizenden eilandjes Er leven meer dan 85 miljoen mensen. Hiermee is Vietnam één van de dichtstbevolkte landen van Zuidoost Azië. Een blik op de kaart toont dat Vietnam zeer uitgestrekt is en met enige fantasie, lijkt de vorm van het land op de letter 'S'. Van noord naar zuid is de afstand meer dan 1.650 kilometer. In het centrale deel van het land is de breedte nauwelijks 50 kilometer. De hoofdstad is Hanoi, maar de grootste stad van het land is het voormalige Saigon, Ho Chi Minh City.

Plattegrond Vietnam

Vietnam is een erg mooi land. Het heeft een heerlijk warm klimaat met in het noorden prachtige bergen een fantastisch mooie kustlijn en vele rijstvelden. Ook de steden zijn prachtig, ze ademen nog het koloniale verleden uit. Zoals Hanoi en Hoi An, de laatste is een absoluut hoogtepunt in het land. De mensen zijn zeer vriendelijk en Vietnam is een zeer goedkoop land. Vietnam is een land met een rijke, recent vaak dramatische geschiedenis; een land met de geheimzinnige charme van Azië; een land met kunstschatten uit het verleden en met een moderne economie die volop in ontwikkeling is.

Geschiedenis
De Vietnamezen stammen af van migranten uit Centraal-Azië en van eilanden in de Stille Oceaan. Net als de meeste andere volken waren het eerst jagers en verzamelaars, die pas na eeuwen overstapten op de landbouw. 111 jaar voor Christus werd Nam Viet veroverd door legers van de Chinese Han-dynastie. De Chinezen zouden eeuwenlang hun stempel drukken op het sociale, culturele en politieke leven van Vietnam. Toch wisten ook andere volken in de loop der eeuwen een voet aan de grond te krijgen in Vietnam. Indiase handelaren stichtten Funan in de Mekong-delta. Op hetzelfde moment ontwikkelde zich aan de oostkust van Midden-Vietnam een ander Indiaas rijk: Champa.

In de 10e eeuw werd Vietnam voor het eerst een soevereine staat. Thang Long werd de eerste hoofdstad, later zou dit Hanoi worden.

In de 17e eeuw zetten de Portugezen als eerste Europeanen voet aan Vietnamese wal en stichtten meteen handelsposten. De Franse missionarissen hadden grote invloed op het dagelijkse leven in Vietnam, en speelden ook een belangrijke rol in de felle economische concurrentiestrijd met de Engelsen. Rond 1770 kregen de Fransen een stevige voet aan de grond op het hele Indo-Chinese schiereiland. De tweede helft van de 18e eeuw stond in het teken van vele opstanden, allen gericht tegen het bewind van de Trinh- en Nguyen-clans. In 1802 werd de troon door Gia Long overgenomen. Hij was één van de weinige Nguyens die de opstand overleefd had en hij sloot een overeenkomst met de Fransen: in ruil voor grondgebied en handelsconcessies kreeg Gia Long militaire steun van de Fransen. Voor het eerst in de geschiedenis werd het land Vietnam genoemd, met een centraal gezag in de centraal gelegen hoofdstad Hué. Gia Long schafte alle hervormingen af en Vietnam viel weer terug naar een feodaal systeem met een sterke overheid, veel bureaucratie en een arme en onderdrukte boerenbevolking. Het zou niet lang duren voordat Vietnam weer door de Fransen bezet zou worden. Gia Long en zijn opvolgers hielden zich niet aan de beloofde handelsconcessies en missionarissen en bekeerde Vietnamezen werden vervolgd. In 1858 veroverde een leger van Napoleon III zonder veel problemen Saigon, de Mekong-delta en een aantal zuidelijke provincies. Het veroverde gebied werd door de Fransen Cochin-China genoemd en ook Annam (Midden-Vietnam) en Tonkin (Noord-Vietnam) werden door de Fransen bezet zonder dat de regerende keizer Tu Doc er veel aan kon doen. Tu Doc bleef wel officieel het staatshoofd van Vietnam.

In 1887 werden de bezette Vietnamese gebieden samen met de protectoraten Cambodja en Laos samengevoegd tot de Unie van (Frans) Indo-China. De Fransen stopten veel geld in de infrastructuur van de kolonie, maar Vietnam werd door een wereldwijde economische crisis getroffen. Vooralsnog slaagden antikoloniale bewegingen er echter niet in om een vuist te maken tegen de Franse bezetter. Dat veranderde aanzienlijk toen de radicale Vietnamese Nationalistische Partij of 'Kwomintang' in actie kwam. Een eerste opstand werd nog neergeslagen en de leiders gevangen gezet of geëxecuteerd. In 1925 richtte de marxistisch-leninistische boerenzoon Ho Chi Minh de Revolutionaire Jeugdliga op en vier jaar later was deze beweging uitgegroeid tot een Indo-Chinese Communistische Partij. Het belangrijkste doel was onafhankelijkheid. Dit werd langzamerhand voorbereid door kaderleden van de partij die op het platteland en in de steden partijkernen oprichtten. In de jaren dertig vonden er weer verschillende opstanden plaats. De Franse reageerden genadeloos: vele Vietnamezen stierven een gewelddadige dood, waaronder veel leiders van de opstand. Ho Chi Minh werd in 1931 in Hongkong gearresteerd met vele andere communisten. Het resultaat van dat alles was dat Indo-China gewoon een Franse kolonie bleef.

De Franse Vichy-regering collaboreerde in de Tweede Wereldoorlog met de Japanners. Deze regering stond toe dat de Japanners Vietnam in 1941 te bezetten. Ho Chi Minh keerde in 1941 vanuit China terug naar Vietnam. Hij vormde samen met hen de nationalistische Liga voor de Onafhankelijkheid, dat later bekend zou worden onder de naam Vietminh. Vietminh-strijders startten een guerrilla-oorlog tegen de Japanners en kregen daarbij hulp van de Chinezen en geallieerden. Ho Chi Minh riep op 15 augustus op tot een nationale opstand. Een paar weken later had de Vietminh het grootste deel van het land in haar macht.

Ho Chi Minh

Ho Chi Minh riep op 2 september 1945 in Hanoi de Democratische Republiek Vietnam riep uit. Het Franse leger was al snel in Saigon en in het hele zuiden. Ho Chi Minh besloot te kiezen uit de minste van twee kwaden en liet de Fransen hun gang gaan. In ruil daarvoor erkende Frankrijk de Democratische Republiek Vietnam als een 'vrije staat' binnen een Franse Unie. Ho Chi Minh kreeg in 1946 in Parijs te horen dat Frankrijk bleef vasthouden aan de eis dat het zuiden van Vietnam een kolonie zou blijven en het noorden een protectoraat. Niet lang daarna braken de eerste schermutselingen uit tussen de Fransen en de Vietminh en ontstond de eerste Indo-Chinese Oorlog, die tot 1954 zou duren. In december vluchtte Ho Chi Minh met zijn leger de bergen in en bestookte de Fransen vanuit het oerwoud. Toen de communisten in China in 1949 aan de macht kwamen veranderde de zaak aanzienlijk. Ho Chi Minh kreeg direct militaire steun van zowel China als de Sovjet-Unie, en dat was het teken voor de Amerikanen om zich ermee te gaan bemoeien en de Fransen te steunen. De Vietminh kreeg de overhand en viel in 1951 zelfs Hanoi aan. Frankrijk probeerde een overeenkomst met de Vietnamezen te sluiten. Dit zou op de Conferentie van Genève zijn beslag hebben moeten krijgen, maar de Fransen werden gedwongen zich voorafgaand aan de Conferentie over te geven aan de Vietminh. Deze Conferentie van Genève in juli 1954 ging gewoon door maar niet tot tevredenheid van Ho Chi Minh en de Vietminh. China was gebaat bij een verdeeld Vietnam aan haar zuidgrens en drong aan op een gedeeld Vietnam langs de zeventiende breedtegraad en in afwachting van vrije verkiezingen werd er een gedemilitariseerde bufferzone vastgesteld. Er werd verder een onmiddellijk staakt-het-vuren afgekondigd en alle troepen zouden zich moeten terugtrekken naar de hun toegewezen gebieden. China, de Sovjet-Unie, Engeland, Frankrijk en de Vietminh stemden in met het verdrag, de Verenigde Staten en de regering van Bao Dai niet. Volgens president Eisenhower zouden vrije verkiezingen zeker leiden tot een grote overwinning voor de communist Ho Chi Minh, en dat was in de tijd van de Koude Oorlog ondenkbaar. De Amerikanen installeerden in Saigon het regime van de katholieke anti-communist Ngo Dinh Diem. Er kwam nu een volksverhuizing op gang: meer dan een miljoen vluchtelingen trok van het noorden naar het zuiden Diem benoemde zichzelf tot president. Hij voerde een waar schrikbewind uit ten opzichte van politiek andersdenkenden, en tot 1960 werden er tienduizenden mensen zonder veel vorm van proces in de gevangenis gegooid en in pogroms werden er nog eens ongeveer 50.000 vermoord. In het noorden was de infrastructuur grotendeels vernield en ontving het geen rijst meer uit het zuiden. Zogenaamde 'grondbezitters' werden als imperialisten zwaar gestraft. De uitroeiingsacties van Diem in het zuiden hadden er ook voor gezorgd dat er van de Vietminh-guerrilla niet veel meer over was en daarvan profiteerde het noorden.

Vanaf 1960 werden er vanuit het noorden veel manschappen en materiaal naar het zuiden gedirigeerd en daar werd ook het Nationale Bevrijdingsfront opgericht, het NLF, bestaande uit een coalitie van communistische, niet-communistische, katholieke en boeddhistische nationalisten. Diem noemde deze guerrillastrijders Vietcong. Vanaf die tijd gingen de Amerikanen zich zeer actief bezighouden met de strijd in Vietnam. Door het oprukken van de Vietcong waren de Amerikanen bang dat het laatste bastion van de vrije wereld in handen zou vallen van de communisten. Onder goedkeuring van de Amerikanen werd er een coup georganiseerd en Diem werd op 1 november 1963 doodgeschoten. Drie weken later werd de Amerikaanse president John F. Kennedy vermoord en opgevolgd door vice-president Lyndon B. Johnson. Johnson zag zich met tegenzin genoodzaakt om de steun aan Zuid-Vietnam op te voeren. De regeringen die na Diem aan de macht kwamen waren namelijk net zo corrupt en inefficiënt en ondertussen kreeg de Vietcong steeds meer aanhang op het platteland. Johnson besloot om Amerikaanse troepen in Vietnam te stationeren. Hierna brak het conflict in alle hevigheid los. Noordelijke militaire bases werden gebombardeerd op een manier die zijn weerga in de geschiedenis nog niet gekend had. Steeds meer Vietcong-soldaten infiltreerden in het zuiden. Eind 1967 bevonden zich meer dan 500.000 Amerikaanse militairen in Vietnam die nog eens werden aangevuld met bijna 100.000 man uit o.a. Thailand, Zuid-Korea en Australië.

Het keerpunt in deze oorlog kwam eind januari 1968, toen de Vietcong en Noord-Vietnamese troepen een verrassingsaanval lanceerden op Saigon en andere steden in Zuid-Vietnam tijdens het Vietnamese Nieuwjaar (het Tet-feest). Tijdens dit zogenaamde Tet-offensief voerde de Vietcong ook een aanval uit op de Amerikaanse ambassade in Saigon. De Amerikanen begonnen zich te realiseren dat deze oorlog zinloos was. Op 31 maart 1968 kondigde president Johnson aan de bombardementen te stoppen en een maand later begonnen de vredesonderhandelingen in Parijs, die meer dan vijf jaar zouden duren. In 1969 beloofde Richard M. Nixon de oorlog te beëindigen. De oorlog werd uitgebreid naar Cambodja en Laos, omdat daar veel voorraaddepots van de Vietcong lagen. In maart 1969 werden deze doelen in het geheim voortdurend gebombardeerd. In Parijs sleepten zich de onderhandelingen voort tussen de Amerikaan Henri Kissinger en de Noord-Vietnamees Le Duc Tho. Enkele dagen na de herverkiezing van Nixon tekenden de Verenigde Staten, Zuid-Vietnam en de Vietcong het Akkoord van Parijs. Er werd een staakt-het-vuren overeengekomen en wederzijdse krijgsgevangenen werden vrijgelaten. Er werd een Raad voor Nationale Verzoening waarin zowel de regering in Saigon als de communisten zitting hadden. Door het akkoord konden de Amerikanen inderdaad zonder gezichtsverlies hun troepen terugtrekken. Tegen het einde van 1974 was bijna geheel Zuid-Vietnam onder de voet gelopen door de Vietcong. Op 21 april 1975 viel de laatste verdedigingslinie voor Saigon en vluchtte de in 1967 aangetreden president Thieu naar Taiwan. Op 30 april 1975 trokken de Noord-Vietnamese troepen Saigon binnen en vluchtten de laatste Amerikaanse militairen en diplomaten per helikopter vanaf het dak van de Amerikaanse ambassade. De lange strijd van de Communistische Partij om heel Vietnam in zijn greep te krijgen en te bevrijden van het buitenlandse juk eindigde met een volledige overwinning. Ho Chi Minh zou dit niet meer meemaken, hij overleed in 1969.

Voor het eerst sinds de Franse kolonisatie was Vietnam weer een verenigd land en in juli 1976 werd de Socialistische Republiek Vietnam uitgeroepen. Honderdduizenden Zuid-Vietnamezen werden zonder vorm van proces naar heropvoedingskampen gestuurd, en economisch werd Zuid-Vietnam op een lijn gebracht met Noord-Vietnam. Zo werd bijvoorbeeld alle particuliere grondbezit geconfisqueerd en zowel industrie als handel komen in handen van de staat. In de jaren daarna probeerde Vietnam weer banden aan te knopen met de Verenigde Staten, maar dit werd door de Amerikaanse regering verboden. Vietnam kreeg alleen steun van de Sovjet-Unie.

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig verkeerde Vietnam in een diepe economische crisis en veel Vietnamezen ontvluchtten het land, onder andere naar de Verenigde Staten en Nederland. Pas na de dood van de Le Duan in 1986 ging het beter met de economie. De hervormer Nguyen Van Linh werd als secretaris-generaal benoemd en begon met ingrijpende economische hervormingen, 'Doi Moi' genaamd. Kenmerken hiervan waren een terugkeer naar een vrije markteconomie, privatisering en er werd geprobeerd om buitenlands kapitaal aan te trekken. In 1994 werd, onder leiding van de Amerikaanse president Bill Clinton, het handelsembargo op geheven en in 1995 werden de diplomatieke betrekkingen weer aangehaald. Vietnam wordt geregeerd door de Socialistische Partij. Hoewel Vietnam officieel geen communistisch land meer is, is de politieke structuur nog wel gebaseerd op communistische overtuigingen. Zo zijn er geen oppositiepartijen en is er behoorlijk strenge censuur. Het gaat met Vietnam op economisch vlak heel wat beter.

Vlag Vietnam

De vlag
De vlag werd op 30 november 1955 als de vlag van Noord-Vietnam aangenomen. Toen Noord- en Zuid-Vietnam zich op 2 juli 1976 herenigden, werd deze vlag de nationale vlag van de Republiek Vietnam. De vlag bestaat uit een rood veld met een gele ster, dat het leiderschap van de Vietnamese Communistische Partij symboliseert. De vijf punten van de ster staan voor de arbeiders, de boeren, de soldaten, de intellectuelen en de handelaars. Het rood in de vlag staat voor het bloed van het volk en voor de communistische revolutie.

Bevolking
Vietnam telt 54 etnische groepen, waarvan ongeveer 87% tot de groep etnische Vietnamezen (Viet of Kinh = bewoners van de vlakte) behoort. De meeste Viet wonen in de delta's van de Rode Rivier en de Mekong en de centrale kustvlakte. Samen is dat ongeveer een derde van het land, waar 90% van de bevolking woont. De overige 10% woont in de berggebieden in het westen en het noorden.

De Viet stammen af van vele rassen en etnische groeperingen die vanaf het begin van onze jaartelling zijn samengesmolten. De Viet bestaan onder meer uit Thaise, Maleisische, maar vooral Chinese groeperingen. Vanuit het noorden van Vietnam trokken ze in de loop der eeuwen naar het zuiden. De cultuur van de Viet is altijd sterk beïnvloed door de Chinezen.

De ongeveer 1 miljoen Chinezen wonen vooral in de steden in het zuiden van het land, zoals in Ho Chi Minh City. De bewoners van de heuvels en bergen van Midden- en Noord-Vietnam, door de etnische Vietnamezen 'moi' of wilden genoemd, vormen samen de grootste minderheid van het land. Deze zogenaamde 'Montagnards' zijn nauw verwant aan etnische groepen in Thailand en Zuid-China. De halfnomadische heuvelbewoners hebben over het algemeen een lage levensstandaard en leven vooral van de zwerflandbouw ('slash and burn'), maar ook van de jacht en de visvangst. De Moi is een bergvolk dat zich nog altijd een beetje afzijdig van de rest van het land houdt en is tot op zekere hoogte autonoom. De Moi zijn niet boeddhistisch, maar leven nog volgens een natuurleer. De mensen gaan niet naar de dokter maar naar een medicijnman.

De Montagnards zijn onder te verdelen in drie taalgroepen:

  • Austro-Aziatische taalgroep: Hiertoe behoren de ongeveer 1 miljoen Muong. Het is een van de oudste etnische groepen van het land. Ze leven voornamelijk in de provincie Hoa Binh.De Tay of Tho en de Nung zijn samen met ongeveer 2,1 miljoen mensen. Zij leven in het noorden van Vietnam, dicht bij de grens met China. Ze wonen in paalwoningen, leven vooral van de rijstbouw en verbouwen verder onder andere sojabone, kaneel, thee, tabak en katoen.De Nung spreken dezelfde taal als de Tay en hebben dezelfde cultuur en gewoonten. Ook de ongeveer 1,1 miljoen Thai behoren tot deze taalgroep. Zij wonen in de rivierdalen in het noordwesten van Vietnam. Hun huizen zijn op palen gebouwd; de huizen van de 'Zwarte' Thai in de vorm van het schild van een schildpad, terwijl de huizen van de 'Witte' Thai rechthoekig zijn. De ongeveer 600.000 Hmong of Meo leven vooral in de in de hooglanden van de noordelijke provincies, in gewone huizen. Ze kennen geen geschreven taal en de voorouderverering en geesten spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van deze mensen. De Hmong dragen kleurrijke, bijzonder mooie kleren. De ongeveer 500.000 Dao of Mien kennen wel een schriftelijke traditie. Zij won op de heuvels van de noordelijke provincies als in de dalen. Ze verbouwen rijst volgens de zwerflandbouwmethode en zijn zeer vakbekwame handwerkslieden. Bijzonder is dat ze hun eigen papier maken en al eeuwenlang Chinese karakters gebruiken voor het optekenen van allerlei uitingen.
  • Van de Sino-Tibetaanse taalgroep zijn de meesten in de 18e en 19e eeuw vanuit Tibet via Myanmar naar Noord-Vietnam getrokken en leven nu in de noordelijke en noordwestelijke provincies. Tot deze taalgroep behoren de La Hu, de Phu La, de Lolo, de Cong, de Si La en de Ha Nhi.
  • Austronesische of Maleis-Polynesische taalgroep leven in het midden en zuiden van Vietnam en hiertoe behoren onder andere de Jarai (of Gia Rai), de Sedang, de Bahnar en de Rha De (of E De). Samen tellen deze vier stammen ongeveer 750.000 zielen.

Hmong Cham

De Cham en de Khmer vormen aparte groeperingen. Het woongebied van de Cham is de kuststrook van Phan Thiet tot Nha Trang in Zuid-Vietnam en delen van de Mekong-Delta; de Khmer bevolken de Mekong-Delta. De 100.000 Cham, veelal soennitische moslims, zijn de laatste afstammelingen van het grote en machtige koninkrijk Cham (uit de 2e tot de 15e eeuw). De ongeveer 800.000 Khmer waren eerst hindoeïstisch, maar bekeerden zich later tot het Theravada-boeddhisme. Vanwege de oude vijandschappen tussen Vietnamezen en Khmer, heeft het nooit geklikt tussen deze twee bevolkingsgroepen. Ditzelfde geldt voor Cambodja, waar al vele eeuwen lang een Vietnamese minderheid woont.

Ongeveer twee miljoen Vietnamezen leven in het buitenland. De grote meerderheid vertrok in de periode 1975-1984 als (boot)vluchteling naar vooral de Verenigde Staten en naar Frankrijk. Kleinere aantallen gingen naar Duitsland, Canada en ook naar Nederland. In Vietnam leven nog ongeveer 5.000 zogenaamde 'Amerasians', nakomelingen van vertrokken Amerikaanse soldaten en dus kinderen van gemengd ras. Ze worden 'vuil van de straat' genoemd en leven vaak in zeer moeilijke omstandigheden, nadat ze verstoten zijn door hun moeders. Met name kinderen van Afro-Amerikaanse vaders hebben het moeilijk.

Bijna iedereen werkt in de landbouw (rijstverbouw) of in de handel. Typisch is de traditionele Vietnamese hoofddeksel, de 'non la' : een hoed van gevlochten plataanbladeren. Maar even zo typisch is de vrouwenkleding, de zogenaamde 'Ao Dai' : een smal hooggesloten tuniek van satijn of zijde. De Vietnamezen zijn zeer vriendelijk en gastvrij.

Taal
De officiële taal van Vietnam is het Vietnamees of 'Kinh'.
De Vietnamese taal kent een eenvoudige grammatica. Er bestaan geen lidwoorden, zelfstandige naamwoorden hebben geen meervoudsvorm en werkwoorden worden niet verbogen. Door woorden als 'reeds' en 'nog niet' toe te voegen, geeft men het verschil aan tussen verleden en toekomende tijd. De uitspraak van het Vietnamees is zeer ingewikkeld. Het Vietnamees is een toontaal met eenlettergrepige woorden die op zes verschillende toonhoogtes uitgesproken kunnen worden: toonloos, stijgend, snel dalend, langzaam dalend, zwevend of onderbroken. Hierdoor kan een woord zeer veel verschillende betekenissen hebben. Het woord ‘Be’ bijvoorbeeld betekent naar gelang van het accent flesje, vlot, klein, breken, zich schamen, kalf, standpunt, op de arm dragen, oceaan, banaanblad of troon. De toonhoogte wordt aangegeven met diakritische tekens boven of onder de vocalen. De 53 etnische minderheden van Vietnam hebben ieder een eigen dialect. Het Vietnamese schrift bestaat uit 22 letters met daaraan toegevoegd een hele reeks licht veranderde letters, waarvan de uitspraak niet altijd met die in het Nederlands overeenkomt.

Religie
De drie traditionele en belangrijkste religies zijn het (mahayana) boeddhisme, het taoïsme en het confucianisme. Deze drie religies zijn vermengd geraakt met animisme en voorouderverering en samengesmolten tot min of meer één geloof, het Tam Giao of 'Drie Religies'. Een grote maatschappelijke invloed hebben de syncretistische religie Cao Dai (letterlijk = hoogste godheid) en de boeddhistische Hoa Hao-sekte (variant van Hinayana-boeddhisme). Het christendom is vooral verbreid onder de bergvolken. De Rooms-Katholieke Kerk (sinds de 17e eeuw aanwezig in Vietnam) is bestuurlijk georganiseerd in drie aartsbisdommen (Hanoi, Hué en Ho Chi Minh) en 21 bisdommen. Verder zijn er kleine minderheden van hindoes en islamieten. De islamieten zijn vooral te vinden onder de Cham en de Khmer in het zuiden van Vietnam.

Klimaat
Vietnam is een langgerekt land met hoogteverschillen en kent daarom een zeer gevarieerd klimaat, ook het noorden en het zuiden van het land verschillen van klimaat soort. De gemiddelde temperatuur van het land ligt tussen de 25° C en 30° C.
Vietnam ligt in de moessonzone van Zuidoost-Azië. De klimaatgrens ligt ter hoogte van de stad Danang. De verschillen per regio zijn groot. Als in de bergen de regentijd is aangebroken, is het aan de kust zonnig en droog. En als het in de winter in het noordelijke berggebied vrij koud is, is het in het zuiden warm. In Vietnam valt gemiddeld tussen de 1.100 en 2.600 millimeter neerslag. Het orkaanseizoen voor het zeegebied bij Vietnam loopt van 1 mei tot 1 januari, en in de maanden juli, augustus, september en oktober is de kans vrij groot dat Vietnam door een tyfoon wordt getroffen.
In het noorden tot centraal Vietnam heerst een subtropisch klimaat met warme zomers en milde winters. Vanaf april tot en met oktober schommelt de temperatuur rond de 30° C en valt de meeste regen. Van november tot en met maart is er veel kans op zon met zeer aangename temperaturen rond de 20° C Het weer in de noordelijke kustregio van Midden-Vietnam is over het algemeen het slechtst. Van augustus tot in januari valt hier zeer veel regen. Dit gedeelte van het kustgebied heeft veel te lijden van verwoestende wervelstormen of tyfoons. Juni en juli zijn de droge maanden. In de zuidelijke kustregio heerst van oktober tot en met december een regenrijke zuidwestmoesson. De droge tijd loopt hier van mei tot en met september.

Beste reistijd
Voor Noord-Vietnam is oktober, november en december de beste reistijd. U heeft een goede temperatuur en weinig regen. Voor Centraal-Vietnam is de Nederlandse lente maanden de beste reistijd. De beste maanden om Zuid-Vietnam te bezoeken zijn december tot en met mei. Als u alle klimaatzones bekijkt, valt er een duidelijke beste reistijd Vietnam te zien. In de maanden december tot en met april valt er gemiddeld de minste regen en hebt u lekkere maar niet extreem warme maanden.

Eten en drinken
Rijst (com) of vermicelli (bun of noodles) is het basisgerecht van iedere maaltijd. Hierbij wordt vis of vlees gegeten, vaak ook allebei. Vietnamezen eten ook veel soep (pho) en stokbrood (banh mi). Boeddhistische Vietnamezen eten soms vegetarisch. In de Vietnamese keuken wordt veel gebruik gemaakt van verse groenten en kruiden, combinaties van uiteenlopende smaken, het gebruik van de wok, een grote buikige bakpan van dun plaatstaal, die, door de dunne bodem, bijzonder geschikt is voor snel roerbakken op hoog vuur, en door het speciale ingrediënt Nuoc Mam, een dunne bruine vissaus, zout van smaak en met een penetrante geur.

De Vietnamese loempiaatjes heten Nem of cha gio. Ze kunnen warm (liefst) of koud gegeten worden, met een muntblaadje gerold in een slablad en in de vissaus Nuoc Cham gedoopt.

Lenterolletjes, rouleaux printaniers of Bi Cuon zijn iets grotere rolletjes, gemaakt met verse en frisse ingrediënten als komkommer en ananas. Ze worden niet gebakken maar meteen na het rollen (liefst door de gasten zelf aan tafel) koud gegeten en gedoopt in de vissaus Nuoc Mam saus.

Pho is een soep dat in Vietnam zowel als ontbijt, lunch en diner wordt gegeten. De bereidingswijze van de bouillon is bewonderenswaardig. Kruiden spelen in Vietnam een subtiele rol. Wat zo bijzonder is aan deze bouillon, is dat ze heel lang wordt gekookt. De gebruikte kruiden nemen tijdens dat lange kookproces intensiteit af. Dit levert een soep op die buitengewoon subtiel is.

Vietnamese koffie heet Ca Phe Phin. De Vietnamese koffie is enorm sterk en zoet en maakt u meteen wakker. U kunt er altijd heet water bijgooien als het te sterk is. De Chon variant wordt als de lekkerste koffie ervaren. Koffie wordt vaak op de traditioneel Franse manier bereid met een cafetière bij u op tafel. Er wordt in Vietnam gedacht dat Westerse toeristen liever instantkoffie drinken. Maar bestel dit niet want het is niet te drinken. U kunt altijd vragen naar traditionele koffie.

Typische bieren zijn 333 en Bivina. Bia Hanoi ziet u overal en is erg goedkoop. Ook het Indonesische bier Bali Hai wordt in Vietnam veel gedronken. Saigon Export is een van de bekendste tafelbieren. Dit bier is gemaakt van rijst.

Xeo is een rijstwijn. Het is een soort cider dat vroeger alleen populair was op het platteland maar nu steeds meer in de steden wordt gedronken. Dit vanwege de lage prijs en de snelheid van dronken worden. Een andere Vietnamese specialiteit is ruou ran, slangenwijn. Deze wijn is ongeveer hetzelfde als xeo maar er zit een geconserveerde slang in de fles. De Vietnamezen denken dat door het drinken van deze zijn bijna alle ziektes en andere narigheid geneest. Gewone wijn hebben ze ook in Vietnam. Dit dankzij de vroegere Franse overheersing.

Landschap
In het noorden ligt de Rode Rivierdelta en in het zuiden ligt de vruchtbare Mekong Delta. Dit zijn de twee belangrijkste rijstregio's van het land. De inwoners van Vietnam vergelijken hun land wel eens met een traditionele bamboe draagbalk die de mensen op het platteland gebruiken om spullen op hun schouders te vervoeren. Het midden is de draagbalk en het noorden en zuiden zijn beiden een rijstzak.

Driekwart van het land is heuvelachtig. Het zuiden is vlak met diepe loofbossen, tropische wouden, uitgestrekte landerijen, graslanden en meren. Vanaf de stad Dalat in het zuiden beginnen beboste heuveltoppen die doorlopen tot het noordwesten van het land. Hier ligt de hoogste berg van Vietnam, de Fansipan. Deze berg is 3.143 meter hoog. Het noorden van Vietnam ligt hoger boven de zeespiegel en is daarom kouder. Door de Rode Rivierdelta is het hier vochtig met veel rijstvelden, mangroven en karstformaties. Rondom de Rode Rivierdelta liggen loofbossen met mangroven. In de hoge bergen in het noordwesten liggen diepe dennenbossen. In de drogere delen van Vietnam komen loofverliezende tropische moessonwouden en savannen voor en langs de kust mangrovebossen. In het zuidwesten vindt u savanne, en elk stukje dat daarnaast nog vrij is, wordt gebruikt voor landbouw. De meest vruchtbare grond ligt in het zuidwesten aan de voet van de Central Highlands. De nationale bloem van Vietnam is de rode lotus, de nationale planten zijn bamboe en rijst.

Belangrijke adressen
* Vietnamese ambassade in Nederland:
Nassauplein 12
2585 EB Den Haag
Telefoon: 0031 (0)70-3648917
Fax: 0031 (0)70-3648656
E-mail:
Website: https://vnembassy-thehague.mofa.gov.vn/en-us/

* Nederlandse ambassade in Hanoi:
Daeha Office Tower, 6th floor
360, Kim Ma Street Ba Dinh District
Hanoi
Vietnam
Telefoon: 0084 (0)4 - 3831 5650
Fax: 0084 (0)4 - 3831 5655
E-mail:
Website: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/vietnam/over-ons/ambassade-in-hanoi

Elektriciteit
Er is een wisselstroom van zowel 110 als van 220 Volt. U kunt uw accu's en batterijen zonder grote problemen opladen, omdat in Vietnam voor het overgrote gedeelte dezelfde stekkers gebruikt worden als in Nederland met een wisselstroom van 220 Volt. Soms wordt in Vietnam gebruik gemaakt van een wisselstroom 110 Volt en de daarbij behorende 'platte driepuntsstekker'. Voor deze stopcontacten hebt u een wereldstekker nodig. Stroomstoringen komen veelvuldig voor. Vooral in het zuiden, neem daarom een zaklantaarn mee.

Vietnamees geld

Geldzaken
In Vietnam betaalt u met de dong (VND) of met de Amerikaanse dollar. Er zijn biljetten van 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 en 500.000 dong. Er bestaan munten van 200, 500, 1000, 2000 en 5000 dong.
Er komen steeds meer banken met pinautomaten waar u met uw eigen pinpas geld kunt opnemen. Deze pinautomaten zijn vooral in grote steden. U moet een grote portemonnee meenemen want u haalt al snel een miljoen dong (ongeveer honderd euro) uit de automaat. Het kan voorkomen dat de pinautomaten het niet doen. Helaas is dit een veel voorkomend probleem in Vietnam. U wordt daarom aangeraden om ook voldoende cash geld (euro's) mee te nemen. Deze kunt u ter plaatse bij de diverse wisselkantoren omwisselen. Ook bij de banken in de steden kunt u geld wisselen, maar wees er op voorbereid dat in kleinere plaatsen vaak alleen maar de US dollar geaccepteerd wordt. Euro’s kunt u uiteraard inwisselen. Biljetten van € 50,- en € 100,- kunt u tegen de beste koers wisselen. U kunt enkele honderden euro’s meenemen om bij kantoortjes in kleinere plaatsen te kunnen wisselen. U kunt op de luchthavens uw overgebleven Dongs weer in Amerikaanse dollars of euro's omwisselen. U moet wel uw wisselreçu's overleggen, waaruit blijkt dat u daadwerkelijk Dongs heeft aangekocht.

Gezondheid
De vaccinatie tegen gele koorts is voor Vietnam alleen verplicht als u in de zeven dagen voordat u Vietnam binnenkomt in een gele koorts land bent geweest. Aanbevolen inentingen voor Vietnam zijn: vaccinatie tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en vaccinatie tegen hepatitis A (besmettelijke geelzucht). Bij een verblijf van langer dan twee weken wordt voor Vietnam een inenting tegen buiktyfus aanbevolen.
In Vietnam kunt u geen water uit de kraan drinken. Drink alleen water en dranken uit een afgesloten/gesealde fles, uit blik of gekookte dranken zoals thee of koffie. IJs (van water) is het best te vertrouwen als het ronde bolletjes met gaten erin zijn. Fruitsap is alleen veilig als er geen water is toegevoegd. Fruit en sla kunt u het beste wassen met drinkwater uit een fles om de kans op reizigersdiarree te verkleinen. U kunt O.R.S. oplossing drinken om uitdroging te voorkomen. Dit middel is bij iedere Nederlandse apotheek en ook veel drogisterijen verkrijgbaar. Thee (met suiker) drinken is altijd verstandig. Tijdens het maken van verre reizen kunnen maag- en darmklachten voorkomen. Zorg er voor dat u diarreeremmers meeneemt. Een probaat huismiddel bij het voorkomen van diarree is het drinken van cola en bouillon. Cola is overal te koop en een waterkoker voor bouillon hebben veel hotels in de kamers staan. In Vietnam is het niet altijd veilig om aan straatstalletjes te eten. Eet vooral daar waar het druk is: de omloopsnelheid waarmee het voedsel wordt gemaakt en opgegeten is dan hoog. Eet bij die restaurants die schoon zijn.

Grensdocumenten
Voor uw reis naar Vietnam hebt u een geldig paspoort en een visum nodig. Vanaf de dag dat u aankomt in Vietnam, moet uw paspoort nog tenminste zes maanden geldig zijn. Daarnaast moet u een visum aanschaffen. Voor de meeste reizigers is een toeristenvisum met een geldigheidsduur van een maand geschikt. Er zijn ook visa voor een langer verblijf en/of een ander reisdoel. Verlengingen (extensions) zijn doorgaans eenvoudig verkrijgbaar. Hotels moeten hun gasten bij de politie registreren. U dient hiervoor bij ieder hotel uw paspoort af te geven, samen met het visumnummer. Als u in groepsverband reist, wordt dit meestal via de reisleiding geregeld.

Tijdsverschil
Tijdens onze zomertijd is het in Vietnam 5 uur later. Tijdens onze wintertijd is het in Vietnam 6 uur later.

 

Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest


Hier lees je informatie over Vietnam, zoals de taal, geschiedenis, klimaat, geldzaken, grensdocumenten, bevolking en klimaat. Meer lezen doe je hier. Lees je mee? #vietnam #informatie #jtravel #jtravelblog

 

Deel dit artikel

Reacties mogelijk gemaakt door CComment