JTravel.nl / Copyright © JTravel.nl

Bloemen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam na de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013

De Nieuwe Kerk is een kerk in het centrum van Amsterdam. De Nieuwe Kerk is wereldberoemd vanwege haar prachtige architectuur, de wisselende tentoonstellingen en haar bijzondere band met het Nederlandse koningshuis. De Nieuwe Kerk is een koninklijke kerk. In deze kerk vinden veel van de officiële koninklijke ceremonies plaats, zoals inhuldigingen van het staatshoofd en huwelijksplechtigheden. Deze nationale functie vloeit voort uit de ligging pal naast het Koninklijk Paleis. Het begon met de troonsbestijging van Willem I op 30 maart 1814. Op deze datum legt Koning Willem I de eed af op de kersverse grondwet. Willem II bestijgt op 7 november 1840 het troonpodium om ingehuldigd te worden als Staatshoofd. Willem III volgt zijn overleden vader Willem II op. Hij wordt ingehuldigd op 12 mei 1849. In 1890 wordt Emma, weduwe van Willem III, ingehuldigd als regentes voor haar minderjarige dochter Wilhelmina. De officiële inhuldiging van koningin Wilhelmina vindt plaats op 6 september 1898. Er komt een herinneringsraam in de kerk, ter gelegenheid van de inhuldiging aangeboden door het Nederlandse volk. Koningin Juliana volgt haar moeder op 6 september 1948 op. Op 30 april 1980 wordt koningin Beatrix ingehuldigd in de volledig gerestaureerde kerk.
Op 2 februari 2002 wordt het huwelijk ingezegend van prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta. Op 30 april 2013 wordt koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk ingehuldigd als koning. De twee dagen erna opende de Nieuwe Kerk haar deuren voor het publiek. Meer dan 20.000 mensen maakten van die gelegenheid gebruik om na te genieten van het prachtige inhuldigingsfeest en de bloemen. Ook ik heb in 2013 van deze gelegenheid gebruik gemaakt.
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei komen in de Nieuwe Kerk elk jaar vele gasten bijeen voor de herdenking. Voor de 2 minuten stilte wordt in deze kerk een bijeenkomst plaats met sprekers en er is muziek. Na deze plechtigheid, die wordt bijgewoond door de koning en koningin, vindt op de Dam de 2 minuten stilte plaats. Eén van de grote ramen is het Herdenkingsraam. Dit is een blijvende herinnering aan de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog in 1945.
De Nieuwe Kerk is ook een plaats waar al jarenlang tentoonstellingen van kunst, fotografie (World Press Photo), en inspirerende personen en culturen, plaats vinden. Jaarlijks komen hier ongeveer 250.000 bezoekers per jaar op af. Daarmee is het één van de best bezochte tentoonstellingslocaties in Nederland. De Nieuwe Kerk heeft een nationale functie met koninklijke ceremonies, officiële bijeenkomsten en culturele evenementen. T/m 4 februari 2018 was in de Nieuwe Kerk de tentoonstelling 'We have a dream' te zien. Dit was een inspirerende tentoonstelling over drie wereldberoemde personen die grote invloed hadden op de geschiedenis van de 20e eeuw: Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Drie leiders die vele mensen overal ter wereld geïnspireerd hebben en nog altijd doen.

Ligging
De Nieuwe Kerk ligt naast het Paleis op de Dam in het centrum van Amsterdam. De ingang voor bezoekers bevindt zich aan de Damzijde.

Geschiedenis
De eerste parochiekerk van Amsterdam is de Sint Nicolaaskerk. Door de enorme groei van Amsterdam werd deze kerk in de tweede helft van de 14e eeuw te klein. De naam Nieuwe Kerk klinkt vreemd voor een gebouw uit de 15e eeuw. De Nieuwe Kerk diende in de volksmond onderscheid van de uit de 13e eeuw stammende Oude Kerk. De stad werd snel groter en groter en de kerk aan de 'oude zijde' van het Damrak kon de groeiende stroom kerkgangers niet meer aan. Het werd noodzakelijk om een tweede parochiekerk aan de 'nieuwe zijde' van het Damrak te bouwen. In 1408 werd hiertoe besloten. Deze kerk werd in november 1409 ingewijd. De kerk werd gewijd aan Onze Lieve Vrouwe, en later aan Sint Catharina. De kerk werd gebouwd op de grond van een boomgaard van een voorname Amsterdammer.
De kerk werd drie keer getroffen door een brand: in 1421 liep de kerk beperkte schade op; in 1452 was er een grote stadsbrand en raakte de kerk beschadigd. Op 11 januari 1645 was de schade door de derde brand heel groot. Het dak brandde, door het onverantwoordelijk handelen van enkele loodgieters, vrijwel geheel af. Alleen het koor en de straalkapellen bleven behouden. De toen heersende winterkou beschadigde het interieur verder. Na de brand werd de kerk gerestaureerd en verder verfraaid.
In 1565 kreeg de Oude Kerk een nieuwe toren. De Nieuwe Kerk wilde niet achterblijven. Er wordt wel begonnen met heien voor de bouw van de eigen toren, maar deze is er nooit gekomen. De Nieuwe Kerk wordt tijdens de Beeldenstorm getroffen en er blijft weinig over van het rijke katholieke interieur. Na 1578 wordt de kerk een Protestantse kerk.
De kerk bestaat al meer dan zeshonderd jaar. In deze jaren was de kerk belangrijk in de stedelijke en nationale geschiedenis met hoofdrollen voor koningen en koninginnen, de grote Hollandse zeehelden, de kruisridder en de VOC-koopman die er begraven zijn, schrijvers en vrijgevochten stedelingen. Met middeleeuwse geheimen, koninklijke tradities, katholieke devotie en Beeldenstorm.
Van 1959 tot 1980 onderging de Nieuwe Kerk de grootste restauratie uit haar geschiedenis. In 1979 werd Nationale Stichting De Nieuwe Kerk opgericht. Vanaf dat moment werden in de kerk tentoonstellingen en culturele evenementen georganiseerd. De Nieuwe Kerk wordt een ontmoetingscentrum met tentoonstellingen, nationale bijeenkomsten en culturele evenementen.

Nieuwe Kerk
Na de grote brand in 1645 werd het interieur van de Nieuwe Kerk gerestaureerd en verfraaid. In de kerk ziet u interieuronderdelen uit alle eeuwen.

• Koorhek
Het koorhek heeft in de protestantse eredienst geen functie heeft. De ruimte in de Nieuwe Kerk werd gebruikt bij speciale gelegenheden zoals de inzegening van huwelijken. Na de grote brand in 1645 werd een nieuw geelkoperen koorhek ontworpen. Het nieuwe koorhek is bekroond door twee leeuwen met het wapen van Amsterdam aan de ene kant en het Amsterdamse stadszegel, het koggeschip, aan de andere. De opbouw van het hek is klassiek, maar de decoratie is uitbundig, met o.a. bloemen, vruchten, engelenkoppen.

• Kapellen
De kapellen rond het koor vormen samen het met het koor het oudste deel van de kerk. In dit deel van de kerk ziet u laatgotische elementen. De kerk telde in de middeleeuwen 34 altaren en tien kapellen. De kapellen waren ter ere van de patroonheiligen gesticht door gilden en vermogende families en deden daarnaast dienst als sacristie, waar het liturgische vaatwerk en de liturgische gewaden bewaard werden. De kapellen verloren hun functie na de Alteratie in 1578. Sindsdien werden de kapellen gebruikt als timmerwerkplaats, bergplaats voor de gravenmaker en stookhuis of keuken. De Eggertkapel is de oudste kapel.

• Orgels
De Nieuwe Kerk bezit twee orgels. Dit zijn het hoofdorgel uit 1655, het grootste historische orgel van Nederland, en het kleinere transeptorgel uit 1645. De complete decoratie van het hoofdorgel staat in het teken van de muziek. U ziet boven op het orgel koning David met zijn harp, samen met twee vrouwen die de zang- en de speelkunst verbeelden, daaronder de beschilderde luiken die de zalving van David tot koning uitbeelden, op de beneden luiken staan muzikanten en achter een raam de schilder zelf. Als de luiken geopend zijn, ziet u links Davids triomftocht na het doden van Goliath te zien en aan de rechterkant ziet u David die harp speelt voor Saul. Het transeptorgel bleef bij de brand van 1645 gespaard. Dit kwam omdat het orgel op dat moment gerestaureerd werd. Dit orgel heeft een opbouw met drie torens.

• Preekstoel
De preekstoel dateert uit 1664 en is gemaakt van eikenhout. De preekstoel is het belangrijkste onderdeel van een protestantse kerk. De preekstoel staat haaks op de lengterichting. De preekstoel is de grootste blikvanger van de Nieuwe Kerk. Het heeft een dominante plek in de ruimte. De preekstoel steekt diep naar voren. Het is een bouwsel van ruim 13 meter. De kansel bestaat uit twee delen: de preekstoel en het klankbord. Beide delen hebben zes kanten en zijn versierd met architectonische 'ruimtes', die een dieptewerking hebben. Op ooghoogte van de kerkganger ziet u de werken van barmhartigheid. Deze worden geflankeerd door figuren die een deugd verbeelden en daarvoor zitten de vier evangelisten. Tegen de pijler ziet u drie reliëfpanelen. Deze verbeelden het Laatste Oordeel met aan beide kanten gelijkenissen uit het Nieuwe Testament.

• Herenbanken
De herenbanken zijn van na 1645 en zijn gemaakt van eikenhout. In de herenbanken, die naast en tegenover de preekstoel staan zaten de kerkelijke ambtsdragers, stadsbestuurders en rijke families. Drie banken hebben een baldakijn of luifel. De bank recht tegenover de preekstoel was voor de burgemeesters van de stad. De overige gemeenteleden zaten op losse banken of stoelen. Deze moesten gehuurd worden. Andere gemeenteleden brachten hun eigen stoelen mee of moesten staan. Na 1865 kwamen er vaste banken in de kerk.

• Glas-in-loodramen
In de Nieuwe Kerk ziet u diverse glas-in-loodramen. Het oudste raam dateert uit het midden van de 17e eeuw, het nieuwste raam is in 2005 geïnstalleerd. Er zijn hier en aantal gedenkramen te zien, zoals het Herinneringsraam voor de inhuldiging van koningin Wilhelmina uit 1898, de gedenkramen ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938, het herdenkingsraam ter gelegenheid van vijftig jaar vrijheid uit 1995 en het raam 'Een tuin van glas', ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix.

• Grafmonumenten
In de Nieuwe Kerk bevinden zich diverse monumenten die gewijd zijn aan Nederlandse zeehelden. Zo ziet u hier de monumenten van Michiel De Ruyter, Jan van Galen, baron Wolter Jan Gerrit Bentinck, Jan Hendrik van Kinsbergen, Jan Carel Josephus van Speyk.

• Grafzerken
Bijna alle graven van de ruim 10.000 mensen die hier begraven lagen, zijn tijdens de grote restauratie in de jaren 1959 tot 1980, geruimd en veel beschadigde stenen zijn verwijderd. Alle botten uit de uit de geruimde graven werden in ijzeren tonnen overgebracht naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats. In de kerk zijn nog grafzerken te zien van o.a. dichter Joost van den Vondel en schrijver-dichter P.C. Hooft.

Tentoonstelling 'We have a dream'
De tentoonstelling 'We have a dream' was een tentoonstelling over drie wereldberoemde inspirerende personen, die grote invloed hadden op de geschiedenis van de 20e eeuw: Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Zij waren gewone mensen die uitgroeiden tot leiders van grote bewegingen tegen rassendiscriminatie en sociale ongelijkheid. Ze werden alle drie wereldwijde rolmodellen, maar riepen ook felle kritiek en tegenstand op. Gandhi en King werden zelfs vermoord om hun opvattingen en activisme. Mandela is, na zijn vrijlating uit de gevangenis, in 1994 president van Zuid-Afrika geworden. Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela speelden een belangrijke rol in de vrijheids- en emancipatiebewegingen in India, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Hun gedachtegoed reikte verder dan de grenzen van hun eigen land. Vandaag de dag zijn deze drie mannen nog altijd voorbeelden voor de hele mensheid.

Flyer

In deze tentoonstelling beleeft u de wereld van deze drie personen, het onrecht en de hoop, de grote historische momenten en hun persoonlijke weg daarnaartoe. Ook ervaart u van dichtbij hoe persoonlijke idealen de wereld kunnen veranderen. U ziet de kantelmomenten in hun levens. Hoe maakten Gandhi, King en Mandela het verschil.
* Het kantelpunt voor Mahatma Gandhi kwam op 7 juni 1893 toen hij in Zuid-Afrika in de eersteklas cabine van een trein gaat zitten. Hij is, als jonge advocaat gekleed in een mooi pak. Hij bezit een eersteklas treinkaartje, maar wordt op grond van zijn huidskleur gesommeerd om in de derde klas te gaan zitten. Als hij dit weigert wordt hij uit de trein gezet.
* Het kantelpunt voor Martin Luther King is als hij hoort van het feit dat burgerrechtenactiviste Rosa Parks in 1955 met voorbedachten rade in het blanke deel van een bus gaat zitten en weigert op te staan voor een blanke passagier. Martin Luther King werpt zich meteen op als één van de leiders van de Amerikaanse Civil Rights Movement.
* Het kantelpunt van Nelson Mandela is als hij tussen 1964 en 1982 in de gevangenis op Robbeneiland verblijft. Hij zit hier vast op beschuldiging van sabotage en samenzwering tot omverwerping van de regering. Mandela beleeft op Robbeneiland zijn persoonlijke kantelpunt. In 1982 verhuist hij naar de Pollsmoor Gevangenis in Kaapstad. Hij krijgt meer bewegingsruimte. Hij kan in 1985 vrijkomen, maar wijst dit voorstel af met de woorden 'What freedom am I being offered while the organisation of the people (ANC) remains banned? Only free men can negotiate'.

De vragen die aan u gesteld worden tijdens deze tentoonstelling zijn: waarom inspireren deze drie personen de wereld nog steeds? Wie zijn de wereldverbeteraars van nu? Het blijft bijzonder hoe de levens van deze drie personen tot op de dag van vandaag zijn blijven inspireren en hoe zij een verschil kunnen maken in het denken van menigeen. Deze tentoonstelling speelde hierop in door een suggestie te maken naar de wereldverbeteraars van nu en morgen. Het is een soort meedoetentoonstelling, waarbij reflectie, inspiratie en verrijking hoog in het vaandel staan. Studenten van de Universiteit voor Humanistiek lopen elke vrijdag tussen 11.00 en 15.00 uur rond om met de bezoekers een gesprek aan te gaan over deze vragen en stellen u de vraag: Wie is uw inspiratiefiguur? Wat symboliseert dit voor u? Hoe wilt u dat in uw eigen leven toepassen?

 

Wie is uw inspiratiefiguur?

 

De titel 'We Have a Dream' is geïnspireerd op de wereldberoemde toespraak uit 1963 van Martin Luther King 'I Have a Dream'. Hij hield deze toespraak in 1963 ten overstaan van 250.000 mensen tijdens The March on Washington for Jobs and Freedom. Zijn speech wordt tijdens deze tentoonstelling op een groot scherm getoond. U kunt op de grond meelezen met deze speech.

De expositie neemt de hele kerk in beslag. De tentoonstelling bevat veel beeld- en leesmateriaal. Op een centraal plein in de kerk kunt u bij uzelf te rade gaan of met andere bezoekers in gesprek komen over vragen als wie wil ik zijn, waar maakt u zich zorgen over of wat is mijn droom.

De tentoonstelling is een schat aan beeld en geluid en heeft van ieder ten minste één persoonlijk, iconisch voorwerp. Er zijn op deze tentoonstelling vijf persoonlijke objecten te zien. Dat er slechts vijf persoonlijke objecten te zien zijn, is een bewuste keuze. U ziet hier een door Martin Luther King geschreven en uitgetypte toespraak uit september 1962. Hierin gaat hij in op de afschaffing van de slavernij in Amerika. In deze speech ging hij onder meer in op de afschaffing van de slavernij in Amerika. Deze toespraak heeft overeenkomsten met zijn wereldberoemde 'I Have a Dream-speech'. Martin Luther King King sprak tijdens het Rockefeller-jubileumdiner. Dit was ter herdenking van de Proclamation of Emancipation van 100 jaar eerder. Toenmalig president Abraham Lincoln afschafte de slavernij af. U kunt als toeschouwer zijn wereldberoemde 'I Have a Dream' toespraak bij het Washington Monument in augustus 1963 meelezen. Deze toespraak is op de vloer geprojecteerd. Van Nelson Mandela ziet u een uitgave van het verzamelde werk van William Shakespeare met persoonlijke aantekeningen. Dit boek was door een medegevangene, Sonny Venkatrathnam, op Robbeneiland als een bijbel naar binnen gesmokkeld. Op de kaft zijn hindoegoden afgebeeld. Het boek bevat persoonlijke aantekeningen van Nelson Mandela. Een voorbeeld hiervan is de aantekening bij de uitspraak van Julius Caesars: ‘de lafaard sterft meermaals voor zijn dood. De dappere proeft de dood slechts één keer’. De foto op de achtergrond is Mandela in de traditionele kleding van de Tembo-stam. Deze kleding droeg hij tijdens zijn proces in 1962. Van Mahatma Ghandi is het spinnewiel te zien. Met dit spinnewiel maakt hij zijn kleding in de strijd om India onafhankelijk te maken van het Verenigd Koninkrijk. Gandhi zag zelfgesponnen textiel (khadi) als één van de manieren om de onafhankelijkheid vreedzaam te bereiken. Eind jaren twintig riep hij iedere Indiër op om zelfgemaakte kleding te dragen. Dit kreeg massale navolging. Het brak het Britse monopolie.

De keus om Gandhi, King en Mandela samen te brengen, komt omdat deze mannen iconen zijn voor geweldloos verzet. Ze hebben overeenkomsten. Het zijn wereldberoemde figuren die echt iets hebben bijgedragen. Ze verdienen het om gevierd te worden. Hier kan ik me alleen maar bij aansluiten. Het is een geweldige tentoonstelling waar u echt de tijd voor moet nemen, want er is nogal wat te zien en te lezen. Ook de huidige tijd wordt in de tentoonstelling betrokken, zoals het etnisch profileren in zowel Nederland en ook in de Verenigde Staten. Er is heden ten dage nog altijd rassendiscriminatie en sociale ongelijkheid. Het is een tentoonstelling met thema's die nu nog altijd actueel zijn.

Kemal Rijken interviewde Jeffrey Afriye (dichter en oprichter Stichting Nederland wordt Beter), Philomena Essed (professor Critical Race, Gender and Leadership Studies, Antioch University), Ismail Ilgun (vlogger Algemeen Dagblad en TopNotch), Andrew Makkinga (presentator, opiniemaker), Simone van Saarloos (filosoof, columnist) en Hanna Verboom (actrice, oprichter Cinetree) over wat Gandhi, King en Mandela en hun nalatenschap voor hen betekenen. De interviews ziet u in de tentoonstelling 'We Have a Dream' over Gandhi, King, Mandela.

De tentoonstelling 'We Have A Dream' liep van 16 september 2017 t/m 4 februari 2018. Het was een echte aanrader.

Kaart van de 'We have a dream' tentoonstelling


Overige informatie
De Nieuwe Kerk is zo veel mogelijk aangepast voor rolstoelen. Alle tentoonstellingsruimtes zijn rolstoeltoegankelijk. De toiletten in het souterrain van ’t Nieuwe Kafé kunt u per lift bereiken.
Voor een maaltijd, een kop koffie of iets anders kunt u voor of na uw bezoek aan De Nieuwe Kerk terecht in ’t Nieuwe Kafé. 't Nieuwe Kafé kunt u vanuit De Nieuwe Kerk en vanaf de Dam bereiken.
In Museumshop De Nieuwe Kerk vindt u literatuur en andere dingen die inspringen op de dan lopende tentoonstelling. De Museumshop is via de hoofdingang of via de straatingang gratis toegankelijk, ook als u de tentoonstelling niet bezoekt.

Bereikbaarheid
De Nieuwe Kerk ligt aan de Dam in het centrum van Amsterdam. Het Centraal Station ligt op ongeveer 10 minuten lopen afstand. Tramlijnen 1, 2, 4, 5, 9, 16, 24 vanaf het Centraal Station hebben een halte 'Dam'.
Uw auto kunt u parkeren in een van de parkeergarages in de stad. De dichtstbijzijnde zijn de parkeergarages van de Bijenkorf (Dam), de Nieuwezijds Kolk, het Centraal Station of Parking Centrum Oosterdok. Parkeren is duur in Amsterdam.

Openingstijden
De Nieuwe Kerk is geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00 uur. De Nieuwe Kerk is 1e kerstdag (25 december), en op 1 januari (Nieuwjaarsdag) gesloten.

Entreekaart

Entreeprijzen
Volwassenen betalen € 16,-- per persoon.
Kinderen t/m 11 jaar zijn gratis.
Museumkaarthouders betalen € 4,50 toeslag voor de tentoonstelling.

 

Adres
Nieuwe Kerk
Dam 12
1012 NP Amsterdam
Telefoon: 020 – 638 69 09
E-mail:
Website:

Logo Nieuwe Kerk Amsterdam


Voor meer foto's van de Nieuwe Kerk in Amsterdam, zie: foto’s Nieuwe Kerk.


 


Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest


In de Nieuwe Kerk in Amsterdam bezocht ik de schitterende en inspirerende tentoonstelling 'We have a dream' over drie wereldberoemde inspirerende personen, die grote invloed hadden op de geschiedenis van de 20e eeuw: Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Meer over deze tentoonstelling en de Nieuwe Kerk lees je hier. Lees je mee? #amsterdam #nieuwekerk #wehaveadream #tentoonstellingwehaveadream #nelsonmandela #martinlutherking #mahatmagandhi #jtravel #jtravelblog

 

Deel dit artikel

Reacties mogelijk gemaakt door CComment