Logo van JTravel.nl
Search
Close this search box.

Informatie over Vietnam

De bestemming van mijn derde verre reis was Vietnam, een land gelegen Zuidoost-Azië. In dit artikel heb ik belangrijke informatie over dit schitterende land voor u op een rijtje gezet, zoals de ligging, het klimaat, de geschiedenis maar ook praktische zaken zoals geldzaken, grensdocumenten en beste reistijd.

Inhoudsopgave

De ligging van Vietnam

Vietnam is een republiek in Zuidoost-Azië. De naam Vietnam betekent ‘Land van het Zuiden’: het zuiden ten opzichte van China.

De totale oppervlakte van het land is ruim 330.000 km2. Vietnam is bijna acht keer zo groot als Nederland. Vietnam grenst aan China, Laos en Cambodja. De totale kustlijn is meer dan 2.500 kilometer lang en loopt van noord naar zuid langs de Golf van Tonkin, de Zuid-Chinese Zee of Bien Dong en de Golf van Thailand. Voor een groot deel zijn dit natuurlijke grenzen, want Vietnam wordt door het Truong Son-gebergte van Laos en Cambodja gescheiden. Tot het grondgebied van Vietnam behoort een keten van duizenden eilandjes.

Er leven meer dan 85 miljoen mensen. Vietnam is één van de dichtstbevolkte landen van Zuidoost Azië. Vietnam is zeer uitgestrekt. Met een beetje fantasie, lijkt de vorm van het land op de letter ‘S’. Van noord naar zuid is de afstand meer dan 1.650 kilometer. In het centrale deel van het land is de breedte nauwelijks 50 kilometer. De hoofdstad is Hanoi, maar de grootste stad van het land is het voormalige Saigon, Ho Chi Minh City.

Vietnam is een erg mooi land. Het heeft een heerlijk warm klimaat met in het noorden prachtige bergen een fantastisch mooie kustlijn en vele rijstvelden. Ook de steden zijn prachtig, ze ademen nog het koloniale verleden uit. Zoals Hanoi en Hoi An. Hoi An laatste is een absoluut hoogtepunt in Vietnam. De mensen zijn zeer vriendelijk en Vietnam is een zeer goedkoop land. Vietnam is een land met een rijke, recent vaak dramatische geschiedenis; een land met de geheimzinnige charme van Azië; een land met kunstschatten uit het verleden en met een moderne economie die volop in ontwikkeling is.

Plattegrond van Vietnam

De geschiedenis van Vietnam

De Vietnamezen stammen af van migranten uit Centraal-Azië en van eilanden in de Stille Oceaan. De eerste bewoners waren jagers en verzamelaars. Pas eeuwen later stapten ze over op de landbouw.

111 jaar voor Christus werd Nam Viet veroverd door legers van de Chinese Han-dynastie. De Chinezen zouden eeuwenlang hun stempel drukken op het sociale, culturele en politieke leven van Vietnam. Toch wisten ook andere volken in de loop der eeuwen een voet aan de grond te krijgen in Vietnam. Indiase handelaren stichtten Funan in de Mekong-delta. Op hetzelfde moment ontwikkelde zich aan de oostkust van Midden-Vietnam een ander Indiaas rijk: Champa.

In de 10e eeuw werd Vietnam voor het eerst een soevereine staat. Thang Long werd de eerste hoofdstad, het latere Hanoi.

17-19e eeuw

In de 17e eeuw zetten de Portugezen als eerste Europeanen voet aan Vietnamese wal en stichtten meteen handelsposten.

De Franse missionarissen hadden grote invloed op het dagelijkse leven in Vietnam. Ze speelden ook een belangrijke rol in de felle economische concurrentiestrijd met de Engelsen. In 1770 kregen de Fransen een stevige voet aan de grond op het hele Indo-Chinese schiereiland.

De tweede helft van de 18e eeuw stond in het teken van vele opstanden. Ze waren gericht tegen het bewind van de Trinh- en Nguyen-clans.

In 1802 werd de troon door Gia Long overgenomen. Hij was één van de weinige Nguyens die de opstand overleefd had. Hij sloot een overeenkomst met de Fransen: in ruil voor grondgebied en handelsconcessies kreeg Gia Long militaire steun van de Fransen. Voor het eerst in de geschiedenis werd het land Vietnam genoemd en kreeg het een centraal gezag in de centraal gelegen hoofdstad Hué. Gia Long schafte alle hervormingen af. Gevolg: Vietnam viel terug naar een feodaal systeem met een sterke overheid, veel bureaucratie en een arme en onderdrukte boerenbevolking. Het duurde dan ook niet land voordat Vietnam weer door de Fransen bezet zou worden. Gia Long en zijn opvolgers hielden zich niet aan de beloofde handelsconcessies. Missionarissen en bekeerde Vietnamezen werden vervolgd.

In 1858 veroverde een leger van Napoleon III zonder veel problemen Saigon, de Mekong-delta en een aantal zuidelijke provincies. Het veroverde gebied werd door de Fransen Cochin-China genoemd en ook Annam (Midden-Vietnam) en Tonkin (Noord-Vietnam) werden door de Fransen bezet zonder dat de regerende keizer Tu Doc er veel aan kon doen. Tu Doc bleef wel officieel het staatshoofd van Vietnam.

In 1887 werden de bezette Vietnamese gebieden samen met de protectoraten Cambodja en Laos samengevoegd tot de Unie van (Frans) Indo-China. De Fransen stopten veel geld in de infrastructuur van de kolonie, maar Vietnam werd door een wereldwijde economische crisis getroffen. Antikoloniale bewegingen slaagden er niet in om een vuist te maken tegen de Franse bezetter. Dat veranderde toen de radicale Vietnamese Nationalistische Partij of ‘Kwomintang’ in actie kwam. Een eerste opstand werd nog neergeslagen en de leiders gevangen gezet of geëxecuteerd.

Ho Chi Minh

In 1925 richtte de marxistisch-leninistische boerenzoon Ho Chi Minh de Revolutionaire Jeugdliga op. Vier jaar later was deze beweging uitgegroeid tot een Indo-Chinese Communistische Partij. Het belangrijkste doel was onafhankelijkheid. Dit werd langzamerhand voorbereid door kaderleden van de partij. Op het platteland en in de steden werden partijkernen opgericht.

In de jaren dertig vonden er verschillende opstanden plaats. De Franse reageerden genadeloos: vele Vietnamezen stierven een gewelddadige dood, waaronder veel leiders van de opstand. Ho Chi Minh werd in 1931 in Hongkong gearresteerd met vele andere communisten. Het resultaat van dat alles was dat Indo-China een Franse kolonie bleef.

De Franse Vichy-regering collaboreerde in de Tweede Wereldoorlog met de Japanners. De regering stond toe dat de Japanners Vietnam in 1941 te bezetten. Ho Chi Minh keerde in 1941 vanuit China terug naar Vietnam. Hij vormde met de Fransen de nationalistische Liga voor de Onafhankelijkheid, later bekend onder de naam Vietminh. Vietminh-strijders startten een guerrilla-oorlog tegen de Japanners en kregen daarbij hulp van de Chinezen en geallieerden. Ho Chi Minh riep op 15 augustus op tot een nationale opstand. Een paar weken later had de Vietminh het grootste deel van het land in haar macht.

Ho Chi Minh

Ho Chi Minh riep op 2 september 1945 in Hanoi de Democratische Republiek Vietnam riep uit. Het Franse leger was al snel in Saigon en in het hele zuiden van Vietnam. Ho Chi Minh koos uit de minste van twee kwaden en liet de Fransen hun gang gaan. In ruil daarvoor erkende Frankrijk de Democratische Republiek Vietnam als een ‘vrije staat’ binnen een Franse Unie. Ho Chi Minh kreeg in 1946 in Parijs te horen dat Frankrijk bleef vasthouden aan de eis dat het zuiden van Vietnam een kolonie zou blijven en het noorden een protectoraat. Niet lang daarna braken de eerste schermutselingen uit tussen de Fransen en de Vietminh en ontstond de eerste Indo-Chinese Oorlog. Deze oorlog duurde tot 1954.

In december 1946 vluchtte Ho Chi Minh met zijn leger de bergen in en bestookte de Fransen vanuit het oerwoud. Toen de communisten in China in 1949 aan de macht kwamen veranderde de zaak aanzienlijk. Ho Chi Minh kreeg direct militaire steun van zowel China als de Sovjet-Unie. Daardoor kwamen de Amerikanen om de Fransen te steunen. De Vietminh kreeg de overhand en viel in 1951 Hanoi aan. Frankrijk probeerde een overeenkomst met de Vietnamezen te sluiten. Dit zou op de Conferentie van Genève zijn beslag hebben moeten krijgen, maar de Fransen werden gedwongen zich voorafgaand aan de Conferentie over te geven aan de Vietminh. Deze Conferentie van Genève in juli 1954 ging gewoon door, maar niet tot tevredenheid van Ho Chi Minh en de Vietminh. China was gebaat bij een verdeeld Vietnam aan haar zuidgrens en drong aan op een gedeeld Vietnam langs de zeventiende breedtegraad. Er werd een gedemilitariseerde bufferzone vastgesteld, een onmiddellijk staakt-het-vuren afgekondigd en alle troepen zouden zich moeten terugtrekken naar de hun toegewezen gebieden. China, de Sovjet-Unie, Engeland, Frankrijk en de Vietminh stemden in met het verdrag, de Verenigde Staten en de regering van Bao Dai niet. Volgens president Eisenhower zouden vrije verkiezingen leiden tot een grote overwinning voor de communist Ho Chi Minh. Iets wat in de tijd van de Koude Oorlog ondenkbaar.

De Amerikanen installeerden in Saigon het regime van de katholieke anti-communist Ngo Dinh Diem. Er kwam een volksverhuizing op gang: meer dan een miljoen vluchtelingen trok van het noorden naar het zuiden. Diem benoemde zichzelf tot president. Hij voerde een waar schrikbewind uit ten opzichte van politiek andersdenkenden. Tot 1960 werden er tienduizenden mensen zonder een vorm van proces in de gevangenis gegooid. Ongeveer 50.000 Vietnamezen werden vermoord. In het noorden was de infrastructuur grotendeels vernield. Het noorden ontving geen rijst meer uit het zuiden. Zogenaamde ‘grondbezitters’ werden als imperialisten zwaar gestraft. De uitroeiingsacties van Diem in het zuiden hadden er ook voor gezorgd dat er van de Vietminh-guerrilla niet veel meer over was en daarvan profiteerde het noorden.

Vietnamoorlog

Vanaf 1960 werden er vanuit het noorden veel manschappen en materiaal naar het zuiden gestuurd. Het Nationale Bevrijdingsfront, NLF, werd opgericht. De NLF bestond uit een coalitie van communistische, niet-communistische, katholieke en boeddhistische nationalisten. Diem noemde deze guerrillastrijders Vietcong.

De Amerikanen bemoeiden zich zeer actief met de strijd in Vietnam. Door het oprukken van de Vietcong waren de Amerikanen bang dat het laatste bastion van de vrije wereld in handen zou vallen van de communisten. De Amerikanen organiseerden een coup. Diem werd op 1 november 1963 doodgeschoten. Drie weken later werd de Amerikaanse president John F. Kennedy vermoord en opgevolgd door vice-president Lyndon B. Johnson. Johnson zag zich met tegenzin genoodzaakt om de steun aan Zuid-Vietnam op te voeren. De regeringen die na Diem aan de macht kwamen waren namelijk net zo corrupt en inefficiënt. Intussen kreeg de Vietcong steeds meer aanhang op het platteland. Johnson besloot om Amerikaanse troepen in Vietnam te stationeren. Het conflict escaleerde. Noordelijke militaire bases werden gebombardeerd op een manier die zijn weerga in de geschiedenis nog niet gekend had. Steeds meer Vietcong-soldaten infiltreerden in het zuiden. Eind 1967 bevonden zich meer dan 500.000 Amerikaanse militairen in Vietnam die nog eens werden aangevuld met bijna 100.000 man uit o.a. Thailand, Zuid-Korea en Australië.

Het keerpunt in de Vietnamoorlog kwam eind januari 1968. De Vietcong en Noord-Vietnamese troepen voerden een verrassingsaanval uit op Saigon en andere steden in Zuid-Vietnam. Dit gebeurde tijdens het Vietnamese Nieuwjaar (het Tet-feest). Tijdens dit zogenaamde Tet-offensief voerde de Vietcong een aanval uit op de Amerikaanse ambassade in Saigon. De Amerikanen realiseerden zich dat de Vietnamoorlog zinloos was. Op 31 maart 1968 kondigde president Johnson aan de bombardementen te stoppen en een maand later begonnen de vredesonderhandelingen in Parijs. Deze onderhandelingen zouden meer dan vijf jaar duren. In 1969 beloofde de nieuwe Amerikaanse president Richard Nixon de oorlog te beëindigen. De oorlog werd uitgebreid naar Cambodja en Laos, omdat daar veel voorraaddepots van de Vietcong lagen. In maart 1969 werden deze doelen in het geheim voortdurend gebombardeerd. In Parijs sleepten zich de onderhandelingen voort tussen de Amerikaan Henri Kissinger en de Noord-Vietnamees Le Duc Tho.

Enkele dagen na de herverkiezing van Nixon tekenden de Verenigde Staten, Zuid-Vietnam en de Vietcong het Akkoord van Parijs. Er werd een staakt-het-vuren overeengekomen en wederzijdse krijgsgevangenen werden vrijgelaten. Er werd een Raad voor Nationale Verzoening ingesteld. Daarin waren zowel de regering in Saigon als de communisten vertegenwoordigd. Door het akkoord konden de Amerikanen zonder gezichtsverlies hun troepen terugtrekken.

Eind 1974 was bijna geheel Zuid-Vietnam onder de voet gelopen door de Vietcong. Op 21 april 1975 viel de laatste verdedigingslinie voor Saigon en vluchtte de in 1967 aangetreden president Thieu naar Taiwan. Op 30 april 1975 trokken de Noord-Vietnamese troepen Saigon binnen. De laatste Amerikaanse militairen en diplomaten vluchtten per helikopter vanaf het dak van de Amerikaanse ambassade. De lange strijd van de Communistische Partij om heel Vietnam in zijn greep te krijgen en te bevrijden van het buitenlandse juk eindigde met een volledige overwinning.

Ho Chi Minh zou dit niet meer meemaken, hij overleed in 1969.

Na de Vietnamoorlog

Voor het eerst sinds de Franse kolonisatie was Vietnam weer een verenigd land. In juli 1976 werd de Socialistische Republiek Vietnam uitgeroepen. Honderdduizenden Zuid-Vietnamezen werden zonder vorm van proces naar heropvoedingskampen gestuurd en economisch werd Zuid-Vietnam op één lijn gebracht met Noord-Vietnam. Alle particuliere grondbezit werd in beslag genomen en de industrie en de handel kwamen in handen van de staat. In de jaren daarna probeerde Vietnam weer banden aan te knopen met de Verenigde Staten. Dit werd door de Amerikaanse regering verboden. Vietnam kreeg alleen steun van de Sovjet-Unie.

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig verkeerde Vietnam in een diepe economische crisis en veel Vietnamezen ontvluchtten het land, onder andere naar de Verenigde Staten en Nederland, de zgn. bootvluchtelingen.

Na de dood van Le Duan in 1986 ging het beter met de economie. Nguyen Van Linh werd secretaris-generaal en begon met ingrijpende economische hervormingen, ‘Doi Moi’ genaamd. Kenmerken van deze hervormingen waren een terugkeer naar een vrije markteconomie, privatisering en er werd geprobeerd om buitenlands kapitaal aan te trekken.

In 1994 werd, onder leiding van de Amerikaanse president Bill Clinton, het handelsembargo op geheven. In 1995 werden de diplomatieke betrekkingen weer aangehaald.

Vietnam wordt nu geregeerd door de Socialistische Partij. Vietnam is officieel geen communistisch land meer, maar de politieke structuur is nog wel gebaseerd op communistische overtuigingen. Zo zijn er geen oppositiepartijen en is er behoorlijk strenge censuur. Het gaat met Vietnam op economisch vlak heel wat beter.

De Vietnamese vlag

De vlag werd op 30 november 1955 als de vlag van Noord-Vietnam aangenomen. Toen Noord- en Zuid-Vietnam zich op 2 juli 1976 herenigden, werd deze vlag de nationale vlag van de Republiek Vietnam. De vlag bestaat uit een rood veld met een gele ster, dat het leiderschap van de Vietnamese Communistische Partij symboliseert. De vijf punten van de ster staan voor de arbeiders, de boeren, de soldaten, de intellectuelen en de handelaars. Het rood in de vlag staat voor het bloed van het volk en voor de communistische revolutie.

Vlag van Vietnam

De bevolking van Vietnam

Vietnam telt 54 etnische groepen. Ongeveer 87% behoort tot de groep etnische Vietnamezen (Viet of Kinh = bewoners van de vlakte). De meeste Viet wonen in de delta’s van de Rode Rivier, de Mekong en de centrale kustvlakte. Dit is ongeveer een derde deel van Vietnam. 90% van de bevolking woont dus in een derde van het land. De overige 10% van de Vietnamese bevolking woont in de berggebieden in het westen en het noorden van Vietnam.

De Viet stammen af van vele rassen en etnische groeperingen die vanaf het begin van onze jaartelling zijn samengesmolten.

De Vietnamese bevolking werkt voornamelijk in de landbouw (rijstverbouw) of in de handel.

Typische kleding zijn de traditionele Vietnamese hoofddeksel, de ‘non la’: een hoed van gevlochten plataanbladeren en de vrouwenkleding, de zogenaamde ‘Ao Dai’: een smal hooggesloten tuniek van satijn of zijde.

De Vietnamezen zijn zeer vriendelijk en gastvrij.

Chinezen

De Viet bestaan onder meer uit Thaise, Maleisische, maar vooral Chinese groeperingen. Vanuit het noorden van Vietnam trokken ze in de loop van eeuwen naar het zuiden.  De cultuur van de Viet is altijd sterk beïnvloed door de Chinezen. De ongeveer 1 miljoen Chinezen wonen vooral in de steden in het zuiden van het land, zoals in Ho Chi Minh City.

Montagnards / Moi

De bewoners van de heuvels en bergen van Midden- en Noord-Vietnam, door de etnische Vietnamezen ‘moi’ of wilden genoemd, vormen samen de grootste minderheid van Vietnam. De zogenaamde ‘Montagnards’ zijn nauw verwant aan etnische groepen in Thailand en Zuid-China. De halfnomadische heuvelbewoners hebben over het algemeen een lage levensstandaard en leven vooral van de zwerflandbouw (‘slash and burn’), de jacht en de visvangst.

De Moi is een bergvolk dat zich nog altijd een beetje afzijdig van de rest van het land houdt en is tot op zekere hoogte autonoom. De Moi zijn niet boeddhistisch, maar leven nog volgens een natuurleer. De mensen gaan niet naar de dokter maar naar een medicijnman.

De Montagnards zijn onder te verdelen in drie taalgroepen:

 • Austro-Aziatische taalgroep:
  Hiertoe behoren de ongeveer 1 miljoen Muong. Het is een van de oudste etnische groepen van het land. Ze leven voornamelijk in de provincie Hoa Binh.
  De Tay of Tho en de Nung zijn samen met ongeveer 2,1 miljoen mensen. Zij leven in het noorden van Vietnam, dicht bij de grens met China. Ze wonen in paalwoningen, leven vooral van de rijstbouw en verbouwen verder onder andere sojabone, kaneel, thee, tabak en katoen.
  De Nung spreken dezelfde taal als de Tay en hebben dezelfde cultuur en gewoonten.
  De ongeveer 1,1 miljoen Thai behoren tot deze taalgroep. Zij wonen in de rivierdalen in het noordwesten van Vietnam. Hun huizen zijn op palen gebouwd. De huizen van de ‘Zwarte’ Thai zijn in de vorm van het schild van een schildpad gebouwd en de huizen van de ‘Witte’ Thai zijn rechthoekig gebouwd.
  De ongeveer 600.000 Hmong of Meo leven vooral in de in de hooglanden van de noordelijke provincies, in gewone huizen. Ze kennen geen geschreven taal en de voorouderverering en geesten spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van deze mensen. De Hmong dragen kleurrijke, bijzonder mooie kleren.
  De ongeveer 500.000 Dao of Mien kennen wel een schriftelijke traditie. Zij won op de heuvels van de noordelijke provincies als in de dalen. Ze verbouwen rijst volgens de zwerflandbouwmethode en zijn zeer vakbekwame handwerkslieden. Bijzonder is dat ze hun eigen papier maken en al eeuwenlang Chinese karakters gebruiken voor het optekenen van allerlei uitingen.
 • Sino-Tibetaanse taalgroep:
  De meesten bewoners die deze taal spreken zijn in de 18e en 19e eeuw vanuit Tibet via Myanmar naar Noord-Vietnam getrokken en leven nu in de noordelijke en noordwestelijke provincies. Tot deze taalgroep behoren de La Hu, de Phu La, de Lolo, de Cong, de Si La en de Ha Nhi.
 • Austronesische of Maleis-Polynesische taalgroep:
  De bewoners die deze taal spreken leven in het midden en zuiden van Vietnam. Tot deze taalgroep behoren onder andere de Jarai (of Gia Rai), de Sedang, de Bahnar en de Rha De (of E De). Ongeveer 750.000 bewoners horen tot deze taalgroep.
Hmong

Cham

Het woongebied van de Cham is de kuststrook van Phan Thiet tot Nha Trang in Zuid-Vietnam en delen van de Mekong-Delta. De 100.000 Cham, veelal soennitische moslims, zijn de laatste afstammelingen van het grote en machtige koninkrijk Cham (uit de 2e tot de 15e eeuw).

Cham

Khmer

De Khmer leven in de Mekong-Delta. De ongeveer 800.000 Khmer waren eerst hindoeïstisch, maar bekeerden zich later tot het Theravada-boeddhisme. Vanwege de oude vijandschappen tussen Vietnamezen en Khmer, heeft het nooit geklikt tussen deze twee bevolkingsgroepen. Ditzelfde geldt voor Cambodja, waar al vele eeuwen lang een Vietnamese minderheid woont.

Amerasians

In Vietnam leven nog ongeveer 5.000 zogenaamde ‘Amerasians’. Dit zijn nakomelingen van vertrokken Amerikaanse soldaten, kinderen van gemengd ras. Ze worden ‘vuil van de straat’ genoemd en leven vaak in zeer moeilijke omstandigheden. Dit nadat ze verstoten zijn door hun moeders. Met name kinderen van Afro-Amerikaanse vaders hebben het moeilijk.

Vietnamezen in het buitenland

Ongeveer twee miljoen Vietnamezen leven in het buitenland. De grote meerderheid vertrok in de periode 1975-1984 als (boot)vluchteling naar de Verenigde Staten en Frankrijk. Kleinere aantallen gingen naar Duitsland, Canada en Nederland.

Vietnamese taal

De officiële taal van Vietnam is het Vietnamees of ‘Kinh’.

De Vietnamese taal kent een eenvoudige grammatica. Er bestaan geen lidwoorden, zelfstandige naamwoorden hebben geen meervoudsvorm en werkwoorden worden niet verbogen. Door woorden als ‘reeds’ en ‘nog niet’ toe te voegen, geeft men het verschil aan tussen verleden en toekomende tijd.

De uitspraak van het Vietnamees is zeer ingewikkeld. Het Vietnamees is een toontaal met eenlettergrepige woorden die op zes verschillende toonhoogtes uitgesproken kunnen worden: toonloos, stijgend, snel dalend, langzaam dalend, zwevend of onderbroken. Hierdoor kan een woord zeer veel verschillende betekenissen hebben. Het woord ‘Be’ bijvoorbeeld betekent naar gelang van het accent: flesje, vlot, klein, breken, zich schamen, kalf, standpunt, op de arm dragen, oceaan, banaanblad of troon. De toonhoogte wordt aangegeven met diakritische tekens boven of onder de vocalen.

De 53 etnische minderheden van Vietnam hebben ieder een eigen dialect. Het Vietnamese schrift bestaat uit 22 letters met daaraan toegevoegd een hele reeks licht veranderde letters, waarvan de uitspraak niet altijd met die in het Nederlands overeenkomt.

Religie

De drie traditionele en belangrijkste religies zijn:

 • (mahayana) boeddhisme
 • taoïsme
 • confucianisme

Deze drie religies zijn vermengd geraakt met animisme en voorouderverering en samengesmolten tot min of meer één geloof, het Tam Giao of ‘Drie Religies’.

De syncretistische religie Cao Dai (letterlijk = hoogste godheid) en de boeddhistische Hoa Hao-sekte (variant van Hinayana-boeddhisme) hebben grote invloed.

Het christendom is vooral verbreid onder de bergvolken. De Rooms-Katholieke Kerk (sinds de 17e eeuw aanwezig in Vietnam) is bestuurlijk georganiseerd in drie aartsbisdommen (Hanoi, Hué en Ho Chi Minh) en 21 bisdommen.

Er zijn kleine minderheden van hindoes en islamieten. De islamieten zijn vooral te vinden onder de Cham en de Khmer in het zuiden van Vietnam.

Klimaat

Vietnam is een langgerekt land met hoogteverschillen. Daardoor heeft Vietnam een zeer gevarieerd klimaat. Het noorden en zuiden hebben een ander klimaatsoort.

De gemiddelde temperatuur in Vietnam ligt tussen de 25° C en 30° C.

Vietnam ligt in de moessonzone van Zuidoost-Azië. De klimaatgrens ligt ter hoogte van de stad Danang. De verschillen per regio zijn groot. Als in de bergen de regentijd is aangebroken, is het aan de kust zonnig en droog. En als het in de winter in het noordelijke berggebied vrij koud is, is het in het zuiden warm. In Vietnam valt gemiddeld tussen de 1.100 en 2.600 millimeter neerslag. Het orkaanseizoen voor het zeegebied bij Vietnam loopt van 1 mei tot 1 januari. In juli, augustus, september en oktober is de kans vrij groot dat Vietnam door een tyfoon wordt getroffen.

In het noorden tot centraal Vietnam heerst een subtropisch klimaat met warme zomers en milde winters. Vanaf april tot en met oktober schommelt de temperatuur rond de 30° C en valt de meeste regen. Van november tot en met maart is er veel kans op zon en een temperaturen van rond de 20° C.

Het weer in de noordelijke kustregio van Midden-Vietnam is over het algemeen het slechtst. Van augustus tot in januari valt hier zeer veel regen. Dit gedeelte van het kustgebied heeft veel te lijden van verwoestende wervelstormen of tyfoons. Juni en juli zijn de droge maanden.

In de zuidelijke kustregio heerst van oktober tot en met december een regenrijke zuidwestmoesson. De droge tijd loopt hier van mei tot en met september.

Beste reistijd voor Vietnam

 • Noord-Vietnam: oktober, november en december. U heeft een goede temperatuur en weinig regen.
 • Centraal-Vietnam: de Nederlandse lentemaanden.
 • Zuid-Vietnam: december tot en met mei.

Als u alle klimaatzones bekijkt, ziet u dat december tot en met april de beste maanden zijn. Dan valt er gemiddeld de minste regen en heeft u warme, maar niet extreem warme, maanden.

Eten en drinken

 • Rijst (com) of vermicelli (bun of noodles) is het basisgerecht van iedere maaltijd. Hierbij wordt vis of vlees gegeten, vaak ook allebei. Vietnamezen eten ook veel soep (pho) en stokbrood (banh mi).
 • Boeddhistische Vietnamezen eten soms vegetarisch. In de Vietnamese keuken wordt veel gebruik gemaakt van verse groenten en kruiden, combinaties van uiteenlopende smaken, het gebruik van de wok, een grote buikige bakpan van dun plaatstaal, die, door de dunne bodem, bijzonder geschikt is voor snel roerbakken op hoog vuur, en door het speciale ingrediënt Nuoc Mam, een dunne bruine vissaus, zout van smaak en met een penetrante geur.
 • De Vietnamese loempiaatjes heten Nem of cha gio. Ze kunnen warm (liefst) of koud gegeten worden, met een muntblaadje gerold in een slablad en in de vissaus Nuoc Cham gedoopt.
 • Lenterolletjes, rouleaux printaniers of Bi Cuon zijn iets grotere rolletjes, gemaakt met verse en frisse ingrediënten als komkommer en ananas. Ze worden niet gebakken maar meteen na het rollen (liefst door de gasten zelf aan tafel) koud gegeten en gedoopt in de vissaus Nuoc Mam saus.
 • Pho is een soep dat in Vietnam zowel als ontbijt, lunch en diner wordt gegeten. Kruiden spelen in Vietnam een subtiele rol. De bouillon wordt heel lang gekookt. De gebruikte kruiden nemen tijdens dat lange kookproces intensiteit af. Dit levert een soep op die buitengewoon subtiel is.
 • Vietnamese koffie heet Ca Phe Phin. De Vietnamese koffie is enorm sterk en zoet en maakt u meteen wakker. U kunt er altijd heet water bijgooien als het te sterk is. De Chon variant wordt als de lekkerste koffie ervaren. Koffie wordt vaak op de traditioneel Franse manier bereid met een cafetière bij u op tafel. Er wordt in Vietnam gedacht dat westerse toeristen liever instantkoffie drinken. Maar bestel dit niet want het is niet te drinken. U kunt altijd vragen naar traditionele koffie.
 • Typische Vietnamese bieren zijn 333 en Bivina. Ook het Indonesische bier Bali Hai wordt in Vietnam veel gedronken. Saigon Export is één van de bekendste tafelbieren. Dit bier is gemaakt van rijst.
 • Xeo is een rijstwijn. Het is een soort cider dat vroeger alleen populair was op het platteland maar nu ook in de grote stad wordt gedronken omdat het goedkoop is.
 • Een andere Vietnamese specialiteit is ruou ran, slangenwijn. Deze wijn is ongeveer hetzelfde als xeo maar er zit een geconserveerde slang in de fles. De Vietnamezen denken dat door het drinken van deze zijn bijna alle ziektes en andere narigheid geneest.
 • Gewone wijn hebben ze ook in Vietnam. Dit dankzij de vroegere Franse overheersing.

Landschap

In het noorden ligt de Rode Rivierdelta en in het zuiden ligt de vruchtbare Mekong Delta. Dit zijn de twee belangrijkste rijstregio’s van het land. De inwoners van Vietnam vergelijken hun land wel eens met een traditionele bamboe draagbalk die de mensen op het platteland gebruiken om spullen op hun schouders te vervoeren. Het midden is de draagbalk en het noorden en zuiden zijn beiden een rijstzak. Driekwart van Vietnam is heuvelachtig.

Het zuiden is vlak met diepe loofbossen, tropische wouden, uitgestrekte landerijen, graslanden en meren. Vanaf de stad Dalat in het zuiden beginnen beboste heuveltoppen die doorlopen tot het noordwesten van het land.

In het noordwesten van Vietnam ligt de hoogste berg van Vietnam, de Fansipan. Deze berg is 3.143 meter hoog.

Het noorden van Vietnam ligt hoger boven de zeespiegel en is daarom kouder. Door de Rode Rivierdelta is het hier vochtig met veel rijstvelden, mangroven en karstformaties. Rondom de Rode Rivierdelta liggen loofbossen met mangroven. In de hoge bergen in het noordwesten liggen diepe dennenbossen.

In de drogere delen van Vietnam komen loofverliezende tropische moessonwouden en savannen voor en langs de kust mangrovebossen.

In het zuidwesten vindt u savanne, en elk stukje dat daarnaast nog vrij is, wordt gebruikt voor landbouw.

De meest vruchtbare grond ligt in het zuidwesten aan de voet van de Central Highlands.

De nationale bloem van Vietnam is de rode lotus, de nationale planten zijn bamboe en rijst.

Praktische informatie

Belangrijke adressen

Vietnamese ambassade in Nederland

Nassauplein 12
2585 EB Den Haag
Telefoon: 0031 70 364 8917
E-mail: vnembassy.nl@mofa.gov.vn
Website

 

Nederlandse ambassade in Vietnam

Daeha Office Tower, 6th floor
360, Kim Ma Street Ba Dinh District
Hanoi
Vietnam
Telefoon: 0084 (0)4 – 3831 5650
Fax: 0084 (0)4 – 3831 5655
E-mail: han@minbuza.nl
Website

Accommodatie in Vietnam

Via Booking.com kunt u veel accommodaties in alle prijsklassen boeken. Via onderstaand zoekveld kunt u uw gewenste plaats, evt. het gewenste hotel en de datum invullen.

Vliegen naar en binnen Vietnam

Vietnam kent twee grote internationale luchthavens: Ho Chi Minh in het zuiden en Hanoi in het noorden. Deze luchthavens worden vanuit Nederland niet rechtstreeks aangevlogen.

Binnen Vietnam zijn er talrijke grote en kleine luchthavens die onderling aangevlogen worden.

Uw vlucht kunt u bijv. boeken via Skyscanner.

Elektriciteit

Er is in Vietnam een zgn. wisselstroom van zowel 110 als van 220 Volt.

U kunt uw accu’s en batterijen zonder grote problemen opladen. In Vietnam worden meestal dezelfde stekkers gebruikt als in Nederland met een wisselstroom van 220 Volt.

Soms wordt in Vietnam gebruik gemaakt van een wisselstroom 110 Volt en de daarbij behorende ‘platte driepuntsstekker’. Voor deze stopcontacten hebt u een wereldstekker nodig.

Stroomstoringen komen veelvuldig voor. Vooral in het zuiden, neem daarom een zaklantaarn mee.

Geldzaken

In Vietnam betaalt u met de dong (VND) of met de Amerikaanse dollar.

Er zijn biljetten van 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 en 500.000 dong. Er bestaan munten van 200, 500, 1000, 2000 en 5000 dong.

Er komen steeds meer banken met pinautomaten waar u met uw eigen pinpas geld kunt opnemen. Deze pinautomaten zijn vooral in grote steden. U moet een grote portemonnee meenemen want u haalt al snel een miljoen dong (ongeveer honderd euro) uit de automaat.

Het kan voorkomen dat de pinautomaten het niet doen. Helaas is dit een veel voorkomend probleem in Vietnam. U wordt aangeraden om ook voldoende cash geld (euro’s) mee te nemen. Deze kunt u ter plaatse bij de diverse wisselkantoren omwisselen. Ook bij de banken in de steden kunt u geld wisselen, maar wees er op voorbereid dat in kleinere plaatsen vaak alleen maar de US dollar geaccepteerd wordt. Euro’s kunt u uiteraard inwisselen. Biljetten van € 50,- en € 100,- kunt u tegen de beste koers wisselen. U kunt enkele honderden euro’s meenemen om bij kantoortjes in kleinere plaatsen te kunnen wisselen. U kunt op de luchthavens uw overgebleven Dongs weer in Amerikaanse dollars of euro’s omwisselen. U moet wel uw wisselreçu’s overleggen, waaruit blijkt dat u daadwerkelijk Dongs heeft aangekocht.

Vietnamees geld

Gezondheid

Aanbevolen inentingen voor Vietnam zijn: vaccinatie tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en vaccinatie tegen hepatitis A (besmettelijke geelzucht). Bij een verblijf van langer dan twee weken wordt voor Vietnam een inenting tegen buiktyfus aanbevolen.

 • De vaccinatie tegen gele koorts is voor Vietnam alleen verplicht als u in de zeven dagen voordat u Vietnam binnenkomt in een gele koorts land bent geweest.
 • In Vietnam kunt u geen water uit de kraan drinken. Drink alleen water en dranken uit een afgesloten/gesealde fles, uit blik of gekookte dranken zoals thee of koffie.
 • IJs (van water) is het best te vertrouwen als het ronde bolletjes met gaten erin zijn.
 • Fruitsap is alleen veilig als er geen water is toegevoegd.
 • Fruit en sla kunt u het beste wassen met drinkwater uit een fles om de kans op reizigersdiarree te verkleinen.
 • U kunt O.R.S. oplossing drinken om uitdroging te voorkomen. Dit middel is bij iedere Nederlandse apotheek en ook veel drogisterijen verkrijgbaar.
 • Thee (met suiker) drinken is altijd verstandig.
 • Tijdens het maken van verre reizen kunnen maag- en darmklachten voorkomen. Zorg er voor dat u diarreeremmers meeneemt. Een probaat huismiddel bij het voorkomen van diarree is het drinken van cola en bouillon. Cola is overal te koop en een waterkoker voor bouillon hebben veel hotels in de kamers staan.
 • In Vietnam is het veilig om aan straatstalletjes te eten. Eet vooral daar waar het druk is: de omloopsnelheid waarmee het voedsel wordt gemaakt en opgegeten is dan hoog. Eet bij die restaurants die schoon zijn.

Grensdocumenten

Voor uw reis naar Vietnam hebt u een geldig paspoort en een visum nodig.

Vanaf de dag dat u aankomt in Vietnam, moet uw paspoort nog tenminste zes maanden geldig zijn.

Ook moet u een visum aanschaffen. Voor de meeste reizigers is een toeristenvisum met een geldigheidsduur van een maand geschikt. Er zijn ook visa voor een langer verblijf en/of een ander reisdoel. Verlengingen (extensions) zijn doorgaans eenvoudig verkrijgbaar.

Hotels moeten hun gasten bij de politie registreren. U dient hiervoor bij ieder hotel uw paspoort af te geven, samen met het visumnummer. Als u in groepsverband reist, wordt dit meestal via de reisleiding geregeld.

Tijdsverschil

Tijdens onze zomertijd is het in Vietnam 5 uur later. Tijdens onze wintertijd is het in Vietnam 6 uur later.

Meer lezen over reizen naar Vietnam

Wilt u nog meer voorpret of u nog meer verdiepen in Vietnam? Dan kan ik u onderstaande reisgidsen aanraden:

Bewaar op Pinterest

Hier lees je informatie over Vietnam, zoals de taal, geschiedenis, klimaat, geldzaken, grensdocumenten, bevolking en klimaat. Meer lezen doe je hier. Lees je mee? #vietnam #informatie #jtravel #jtravelblog Hier lees je informatie over Vietnam, zoals de taal, geschiedenis, klimaat, geldzaken, grensdocumenten, bevolking en klimaat. Meer lezen doe je hier. Lees je mee? #vietnam #informatie #jtravel #jtravelblog Hier lees je informatie over Vietnam, zoals de taal, geschiedenis, klimaat, geldzaken, grensdocumenten, bevolking en klimaat. Meer lezen doe je hier. Lees je mee? #vietnam #informatie #jtravel #jtravelblog
Hier lees je informatie over Vietnam, zoals de taal, geschiedenis, klimaat, geldzaken, grensdocumenten, bevolking en klimaat. Meer lezen doe je hier. Lees je mee? #vietnam #informatie #jtravel #jtravelblog Hier lees je informatie over Vietnam, zoals de taal, geschiedenis, klimaat, geldzaken, grensdocumenten, bevolking en klimaat. Meer lezen doe je hier. Lees je mee? #vietnam #informatie #jtravel #jtravelblog Hier lees je informatie over Vietnam, zoals de taal, geschiedenis, klimaat, geldzaken, grensdocumenten, bevolking en klimaat. Meer lezen doe je hier. Lees je mee? #vietnam #informatie #jtravel #jtravelblog

Over JTravel

Author picture

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Deel dit artikel

Handige links

voor het plannen van uw reis

Om u mijn reistips gratis te kunnen blijven geven, kunt u mij helpen. Ik werk samen met verschillende organisaties. Als u via één van de onderstaande links iets boekt of koopt, ontvang ik een klein percentage van uw aankoopbedrag. Ik kan deze website op deze manier in de lucht houden en de kosten die ik maak voor het maken van deze website dekken en u van de gratis informatie voorzien. Het boeken via één van deze links kost u niets extra’s. Het helpt mij om met dit kleine beetje geld u te voorzien van informatie. Voor ons beiden is het een win-win situatie: ik verwijs u door naar leuke en handige reisproducten en u helpt mij, JTravel, met uw aankoop. Bij voorbaat dank. Meer handige links vindt u in het artikel Links naar andere websites.

Dit artikel bevat affiliate links. Wat een affiliate link inhoudt, vertel ik u in het artikel Disclaimer. 

Vindt u mijn blogs leuk? Koop dan een kop koffie voor me door op de button hieronder te klikken en ik zorg ervoor dat u kunt blijven genieten van de reisverhalen en reistips op mijn websites. Buy me a coffee

Meer over dit onderwerp

Deel dit artikel

Jaquelien

Jaquelien

Welkom op de website van JTravel. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de website JTravel en ook achter JTravelBlog. Geboren en getogen in het hoge noorden van Nederland, voor mijn studie Toerisme verhuisd naar Breda en daarna vanwege werk verhuisd naar het westen van Nederland. Een plek waar ik tot op heden nog altijd woon.
Ik neem u mee mee op reis naar verre oorden en dichtbij met reisverslagen en informatie over bestemmingen en geef u reisinspiratie en handige reistips. Gaat u mee op pad?

Ook leuk om te lezen

My Lai
Azië

My Lai

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven